پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

An abundance of arrows flowing in a sea of change.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

این حالت وقتی به وجودمی آید که هیجان بصورت شدید و ناگهانی ظاهر گردد(آقایار ،           شریفی درآمدی ، 1386 : 45)

2-1-13-سرچشمه هیجانها

هیجانات در مغز بویژه از سیستم لیمبیک (Limbic System)[1] سرچشمه می گیرد.

سیستم لیمبیک ساختار کوچکی دارد که در وسط مغز پایین تر از مرکز یا قشر مخ قرار دارد.

ساقه مغز،هوشیاری را کنترل و تحریک می کند و پیامهای حسی را از طریق دستگاه لیمبیک به قشر مخ ارسال می کند.بیشترین افکار و یادگیریها در قشر مخ شکل می گیرد.

حافظه تأثیر مهمی در یادگیری دارد و دستگاه لیمبیک را درگیر می کند.دستگاه لیمبیک هیجانات و رفتارها را تفسیر و جهت می دهد(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 46)

2-1-14-چگونگی شکل گیری هیجانها

هیجانها از حافظه و واکنش ما نسبت به شرایط جاری پدیدار می شوند.شکل گیری هیجانات ما با در نظر داشتن اندیشیدن درمورد تجربیات و حوادث حال و گذشته می باشد.همه ما کوشش می کنیم رفتارهای خود را در ارتباط با دیگران توصیف کنیم.راههایی که می خواهیم علت رفتار را اظهار کنیم ، اسناد (Attributions) می نامند.(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 48)

2-1-15-علت اهمیت هیجانها در محیط کار

هیجانها می توانند عامل کاهش بهره وری ، ضعف قضاوت ، تصمیم گیری غلط ، جذب کارکنان نامناسب ، از دست دادن کارکنان لایق ، بی انگیزگی کارکنان ، فقدان کارگروهی و خود مدیریتی شوند و در عوض عامل افزایش بهره وری ، قضاوت صحیح ، تصمیم گیری هوشمند ، در تعریف دیگر مایر و سالووی (1993) معتقدند هوش هیجانی امکان تفکر با خلاقیت بیشتر و بهره گیری از احساسات و هیجانات برای حل معضلات را فراهم می کنند.آنها بر این باورند که هوش هیجانی نوعی از هوش اجتماعی می باشد که مستلزم توانایی نظارت بر هیجانات خود و دیگران ،    فرق گذاری میان آنها و بهره گیری از اطلاعات برای راهنمایی تعقل و اقدامات شخصی می باشد .

2-1-17-مفهوم شناسی هوش هیجانی

[1] – دستگاه کناری که ریشه آن از Limbus به معنای حلقه می باشد . در مواقعی که اسیر اشتیاق یا غضب یا سراپا غرق عشق ، ترس یا وحشت می شویم در واقع دستگاه لیمبیک می باشد که ما را در چنگال خود قرار می دهد که این سیستم پس از پالایش و پردازش دو وظیفه مهم یعنی یادگیری و حافظه را بر عهده دارد (گلمن ، دانیل ، هوش هیجانی ، ترجمه پارسا – تهران ، رشد .ص 25)

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران