پایانامه ارشد در مورد : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

التهابی گردد البته کاهش سطوح سرمی واسپین ممکن می باشد پاسخی تعدیلی به بهبود حساسیت انسولینی و کاهش سطوح شاخص­های التهابی در موش­های صحرایی تمرین کرده باشد (صفرزاده و گرکانی، ۱۳۹۱). در مقابل پژوهشی بر روی ده زن دارای اضافه وزن با یک تمرین مقاومتی که شامل ۳ دوره از ۱۰ تکراره، با ۶ تمرین و بار کار ۷۰ درصد ۱RM بود انجام گرفت و در این پژوهش نمونه­های خونی آزمودنی­ها را در اواخر زمان­های ۳۰ و۶۰ دقیقه تمرین گرفتند و سطوح شاخص مقاومت به واسپین، انسولین و گلوکز را اندازه­گیری کردند. نتایج نشان داد سطوح گلوکز و واسپین هیچ تغییر عمده­ای را بعد از تمرین نکرده می باشد اما در عوض سطوح انسولین به طور معنی­داری در تمام زمان­های اندازه­گیری افزایش یافته بود و سرم واسپین با گلوکز و انسولین در هیچ یک از زمان­های سنجش همبستگی نداشت و این به آن معنی می باشد که یک دوره تمرین قدرتی بر روی غلظت واسپین تاثیری ندارد و این احتمال هست که واسپین ممکن می باشد تنظیم کننده مهمی برای گلوکز نباشد (قهرمانی، روحانی و قیاسی، ۲۰۱۲). در پژوهشی که یان و همکاران بر روی ۸۹ مرد و ۹۸ زن که به سه گروه با سطح گلوکز طبیعی، دارای بیماری میزان گلوکز و افراد دارای دیابت نوع ۲ تقسیم شدند. قبل و پس از انجام ۴ هفته تمرینات ورزشی دریافتند سطح سرمی واسپین در زنان به طور معناداری در مقایسه با آزمودنی­های مرد بیشتر می باشد. تفاوتی در سطح سرمی واسپین در آزمودنی­های دارای سطح طبیعی گلوکز و دارای دیابت نوع ۲ مشاهده نشد. در افراد دارای سطح طبیعی گلوکز سطح واسپین در گردش با میزان شاخص توده بدن (BMI) و حساسیت به انسولین ارتباط دارد. بعلاوه انجام ۴ هفته تمرینات ورزشی به طور معناداری باعث افزایش سطح واسپین در گردش می­گردد. در همین زمینه پژوهشی که با هدف ارتباط بین آمادگی قلبی، آنزیم‌های کبد و نشانگرهای التهاب که شامل سطوح واسپین در میان مردان بالغ و همچنین تاثیرات ۱۲ هفته تمرین ایروبیک بر روی مقاومت به انسولین، آنزیم کبد و نشانگر­های التهابی در میان مردان چاق که بر روی پارامترهای متابولیکی و آنتروپومتریکی بین ۳۰ دانش آموز پسر دبیرستانی چاق و ۱۵ دانش آموز پسر دبیرستانی لاغر که به گروه تجربی ۱۸ نفر و کنترل ۱۲ نفر تقسیم شده بودند و به مدت۱۲هفته که هفته­ای ۵ روز برنامه تمرین ایروبیک را انجام می‌دادند، مشاهده گردید که هیچ ارتباط معناداری بین سطوح واسپین و پارامترهای متابولیکی که شامل مقاومت انسولین بود وجود ندارد و این نتایج نشان داد که ۱۲ هفته تمرین می­دهد که واسپین بر روی هیپوتالاموس تاثیر می­گذارد و در نتیجه باعث بی‌اشتهایی و کاهش وزن می­گردد و کمرین چنین تاثیرات مثبتی را به این طریق بر بدن نمی­گذارد (برونتی[۱] و همکاران، ۲۰۱۱)

  1. ۱٫ Brunetti

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی