پایانامه با عنوان : بررسی تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه ۵ تهران)۹۳

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران)

تکه ای از متن پایان نامه :

  • فرضیه­های پژوهش

فرضیه های این پژوهش بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش پژوهش مورد بهره گیری به توضیح زیر هستند:

۱-۶-۱) فرضیه­های اصلی

  • بین هوش­ هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان ارتباط معناداری هست.
  • رهبری تحول­گرا ارتباط بین هوش­ هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان را میانجی­گری می­کند.

 

۱-۶-۲) فرضیه­های فرعی

  • بین عزت نفس مدیران و استرس شغلی کارمندان ارتباط معناداری هست.
  • تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

۱-۸-۱) استرس شغلی

 مطالعه تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه ۵ تهران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران)