پایانامه با عنوان : بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) - 26.08.2011 All layers used

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-9- نوع پژوهش

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر ابعاد پنج گانه ی شخصیت بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت به توصیف وضع موجود می پردازد و با بهره گیری از داده های به دست آمده به مطالعه روابط احتمالی بین ابعاد پنج گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل بر اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر وابسته و تمایل بهره گیری از اینترنت به عنوان متغیر میانجی می پردازد.

این پژوهش از لحاظ هدف,پژوهش کاربردی بوده و از لحاظ زمان, تحقیقی مقطعی می باشد که به صورت پیمایشی (و از نوع همبستگی- علی) در میان دانشجویان دانشگاه سمنان صورت گرفته می باشد.

1-10-3-برون گرایی

الف ) تعریف مفهومی: رفتاری می باشد که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه می باشد، افراد برون‌گرا (آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند. (آیزنگ ـ ۱۹۴۷).

ب) تعریف عملیاتی: مقصود از برون گرایی در این تحقیق نمره ای می باشد که آزمودنی در پرسشنامه شخصیتی آیزنگ نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده برون گرایی بالاتر در فرد می‌باشد کسب می نمایند.

 

1-10-4-گشودگی به تجربه[1] :

[1]-Open to Experience

  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت