پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

تکه ای از متن پایان نامه :

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها نمی توانند بیش از چند سال به عمر مؤثر خود ادامه بدهند و یا نتوانسته اند تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور برسانند و از تمام منابع خود بهره گیری کنند(Mark et.al, 2002, 49). زیرا در محیط کسب و کار امروزی، تغییرات با گام های سریع به وقوع می پیوندد . سازمانها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته و یا از بین بروند . دنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر می یابد. یک سازمان به مقصود برتری یافتن از سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سر آنهاست، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید م دیریت شده و توسعه داده شوند. از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد ( .(Paajanen & Kantola,2008, 88

از طرفی دانش در سازمانهای امروزی به عنوان یک دارایی با ارزش و مدیریت دانش به عنوان یکی از اولویت های مدیریت مطرح می باشد . برای تحقق چنین امری سازمانهای عصر حاضر به اجرای استراتژیهایی می پردازند که به هوشمند سازی کمک می کند. در عصر دانش ورزان[1] مدیران و متخصصان آگاه ، اقدام به توسعه مدیریت دانش می نمایند تا سازمانهای هوشمند و یادگیرنده ایجاد نمایند و به توسعه دانش صریح بپردازند ، بدین ترتیب عملکرد سازمان را بهبود دهند (الهی، 1381، 50) .این تحولات فزاینده سازمانها را به آن وا می دارد که از مدیریت سنتی و سازمان سنتی به مدیریت و سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.

مهمترین دلیل شکست و ناتوانی سازمان ها و شرکت ها در بهره گیری بهینه از منابع و توسعه بهره وری، به عامل فقر یادگیری بر می گردد. اینکه سازمان دچار فقر و ضعف در امر یادگیری هستند، یک مسأله تصادفی نیست، بلکه به شیوه مدیریت آنها، طراحی ساختار سازمانی آنها، طراحی مشاغل، ارتباطات، عدم توانمندی نیروی انسانی و مانند آن بر می گردد. خلاقیت، نوآوری و تمام رفتارهای کیمبل[2] یادگیری را این‌گونه تعریف کرده می باشد:

“تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری(رفتار بالقوه) که در نتیجه تمرین تقویت‌شده، رخ می‌دهد.”

حال این تعریف را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

1-یادگیری تغییر در رفتار می باشد. به سخن دیگر نتایج یادگیری همواره بایستی قابل انتقال به رفتار مشاهده‌پذیر باشد. پس از یادگیری، یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد

2- این تغییر رفتاری، نسبتا پایدار می باشد؛ یعنی نه موقتی می باشد و نه ثابت (هرگن‌هان و انسون،  1386، 32).

3- رفتاری: برای آنکه یادگیری از دید روان‌شناسان مقوله‌ای قابل توجه باشد بایستی نوعی تظاهر خارجی یادگیری در رفتار فرد وجود داشته باشد. اگر فردی چیزی را یاد بگیرد اما آن مطلب را به دلیل مخفی ماندن روی رفتار وی تاثیر نگذارد، یک روان‌شناس چگونه می‌تواند پی به یاد گرفتن آن مطلب ببرد؟ آنها صرفا می‌توانند رفتار را مشاهده کنند و از مشاهداتشان نتیجه‌گیری نمایند (اندرسون، 1380، 21).

4- تغییر در رفتار الزاما نباید بلافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد. اگر چه در نتیجه یادگیری در یاد گیرنده توانایی بالقوه متفاوت اقدام کردن ایجاد می‌گردد، این توانایی ممکن می باشد بلافاصله در رفتار وی ظاهر نگردد. پس روان‌شناسان تغییر خودبه‌خود در رفتار را نمی‌خواهند، بلکه فقط تغییر در توان برای رفتار را می‌خواهند (شولتس و شولتس، 1379، 108).

5- تغییر در رفتار(یا توان رفتاری) از تجربه یا تمرین ناشی می‌گردد. پتانسیل‌های رفتاری به دلایلی غیر از یادگیری نیز تغییر می‌کنند. وقتی سن ما افزایش می‌یابد، بدن ما نیز تغییر می‌کند و پتانسیل ما برای رفتار عوض می‌گردد. عنوان تجربه از آن روی انتخاب شده تا آن دسته از تغییرات رفتاری را که مدنظر نظریه‌پرداز یادگیری می باشد از آن دسته که مورد نظر وی نیست، جدا گردد (هرگن‌هان و انسون،  1386، 32).

6- تجربه یا تمرین بایستی تقویت بشود؛ یعنی اینکه تنها پاسخ‌هایی که به تقویت منجر می گردد آموخته گردد.  بنابر تعریف کیمبل، یادگیری از تمرین یا کوشش تقویت‌شده به دست ‌می‌آید. به دیگر سخن، تنها رفتار تقویت‌شده آموخته می‌گردد (همان منبع، 32).

در سازمان و مدیریت ، یادگیری در سطوح مختلف فردی ، گروهی و سازمانی مطرح می باشد .

2-1-1-                 نظریه یادگیری سازمانی

نظریه یادگیری سازمانی، با تأکید بر این نکته که سازمان ها نیز مانند ذهن بشر ها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به دریافت بازخورند، سازمان ها درست مانند حیوانات باهوش تر و بشر ها از تجربه درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی

knowledge – workers [1]

[2] – Kimble

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت