پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه ۵ تهران)۹۳

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران)

تکه ای از متن پایان نامه :

در این پژوهش هفت مولفه در نظر گرفته شده برای استرس که با طیف پنج گزینه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از هیچگاه تا همواره) و با بهره گیری از ۳۵ سوال پرسش­نامه اندازه­گیری خواهد گردید عبارتند از (آزادمرزآبادی و غلامی فشارکی؛۲۹۳:۱۳۸۹):

  • تقاضا: شامل موضوعاتی مانند بارکاری، خصوصیات و محیط کاری.
  • تأثیر: درک دست تأثیر کاری پرسنل از سازمان.
  • ارتباط: خصوصیت مثبت جهت افزایش ارتباطات جمعی و کاهش کشمکش و درگیری در محیط کار.
  • طرفداری همکاران: میزان حمایتی که فرد از سوی همکاران خود دریافت می­کند.
  • طرفداری مسئولین: میزان حمایتی که فرد از سوی مدیریت دریافت می­کند.
  • کنترل: تا چه اندازه می­توان گفت که فرد در مسیر انجام کارهای خود قرار دارد.
  • تغییرات: نحوه سازماندهی و تغییرات نیروهای یک سازمان.

۱-۸-۲) رهبری تحول گرا

 

چهار مولفه در نظر گرفته شده برای رهبری تحول­گرا که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده می باشد عبارتند از:

  • نفوذ آرمانی: رهبران رفتار عالی ارائه می­دهند و ممکن می باشد نیازهای خود را فدای بهبود اهداف گروه کاری خود نمایند. شاخص­های آن شامل اظهار ارزش­ها و اعتقادات، متعهد بودن به اعتقادات، تبیین اهداف، توضیح باورها و ایده­آل­ها، وضوح اهداف اصلی، اعتماد به یکدیگر، حس جمعی، پیامدهای اخلاقی، تحمل معضلات، سازگاری با ارزش­ها می باشد.
  • انگیزه الهام­بخش: رهبر یک دیدگاه جذاب اظهار می­کند و پیروان را تشویق می­نماید، هم­چنین رهبران توسط معنادار بودن و چالشی بودن کارها به پیروان انگیزه می­دهند. شاخص­های آن شامل وضع استانداردها، خوشبینی: توانایی نگاه کردن به نیمه روشن ترزندگی، امید به زندگی و رویکردی مثبت داشتن به زندگی روزمره
  • تحمل فشار روانی: توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیت­های فشار زا، پشت سر گذاشتن موقعیت­های مشکل­زا بدون از پای در آمدن، این افراد کمتر دچار ناامیدی می شوند و بحران­ها و معضلات را بهتر می­گذرانند.

 مطالعه تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه ۵ تهران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه ۵ تهران)