پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

1-6-1- تعریف مفهومی

1-6-1-1- واسپین

آدیپوسایتوکین جدیدی به نام واسپین که به خانواده­ی بزرگ سرپین­ها[1] تعلق داشت، از بافت چربی احشایی سرین بازدارنده پروتئاز در سال 2000 جدا گردید. واسپین، پروتئینی می باشد که جرم مولکولی آن برابر با 47 کیلودالتون می باشد و مترشحه از بافت چربی می­باشد. پروتئین واسپین در موش صحرایی، موش و بشر به ترتیب از 392، 394 و 395 اسید آمینه تشکیل شده می باشد و با در نظر داشتن آنالیزهای متعدد مشخص شده می باشد که 40% هویت واسپین، A1 – آنتی تریپسین می­باشد. در پی تحقیقات انجام شده مشخص گردید که واسپین از آدیپوکین­ها پیروی می­کند (هیدا و همکاران، 2005).

 

1-6-1-2- کمرین

کمرین، آدیپوکین جدیدی با 137- 131 اسید آمینه می­باشد که در سال 2007 شناسایی شده می باشد (بوزاگلو و همکاران؛ رو و همکاران، 2007). این هورمون، مانند آدیپوکین­هایی می باشد که به صورت پلی‌پپتید نابالغ با وزن مولکولی 18 کیلو دالتون هست. این آدیپوکین، از بافت چربی احشایی و کبد ترشح می­گردد، سپس به کمک آنزیم سرین پروتئاز با حذف 6 اسید آمینه، از انتهای کربوکسیل پلی پپتید، کمرین بالغ با وزن مولکولی 16 کیلو دالتون تولید می­گردد (ارنست، سینل، 2010؛ روی و همکاران، 2007).

 

1-6-1-3- بافت چربی

بافت چربی نوع تخصص یافته­ای از بافت همبند می باشد که عمدتاً از سلول­های چربی یا ادیپوسیت­ها  تشکیل شده می باشد. این سلول­ها به صورت مجزا یا در گروه­های کوچک درون بافت همبند سست یا نامنظم و غالباً به صورت گروه­های مجتمع بزرگ پیدا نمود می­شوند و در آنجا جزء

 

 

فصل دوم

 

  1. 1. Serpins

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی