پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

تکه ای از متن پایان نامه :

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل بهره گیری از اینترنت

مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

مطالعه تاثیر تمایل بهره گیری از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

1-5- سوالات پژوهش

پرسش های اصلی

1)آیا ویژگی های شخصیتی بر تمایل بهره گیری از اینترنت تاثیر معناداری دارد؟

2) آیا ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی تاثیرمعناداری دارد؟

3) آیا تمایل بهره گیری از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی تاثیر معناداری دارد؟

قلمرو موضوعی:این پژوهش به مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت می پردازد.

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه دانشکده های دانشگاه سراسریشهر سمنان می باشد.

قلمرو زمانی:این پژوهش در فاصله زمانی زمستان 92 الی تابستان 93 انجام گردید.

  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت