پایانامه در مورد : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

Womans eye with futuristic digital data concept for technology, virtual reality headset, biometric retina scan, surveillance or computer hacker security

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

استاغتون[1] (1990) داروغ[2] (1993)، ایوانس و اسریدهار[3] (2002) و فلسام[4] (2009) اظهار می­کنند، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی می­باشد. آنها اعتقاد دارند که شرکتهای فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای1-3.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده یکی از مهمترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کاری ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می­باشد و در مقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکرد کاهش انتظارات سهامداران و سرمایه­گذاران از عملکرد آتی واحد­ها و در نتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با در نظر داشتن هدف حداکثر سازی ثروت ذی­نفعان همواره این سوال مطرح بوده می باشد که آیا ثروت ذی­نفعان در راستای افزایش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال آن کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی حداکثر می­گردد یا کاهش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال آن بهبود انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری و ارتقای قیمت اوراق بهادار واحد تجاری؟ پس به نظر می­رسد انجام پژوهش در این زمینه و پاسخ به سولات مطرح شده ضروری باشد.

1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می­رود با افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت سطح محافظه کاری مشروط نیز به مقصود کاهش این فشارها و تهدیدات افزایش یابد. اما در شرایط نیاز به منابع مالی به علت اینکه هزینه ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه بیشتر و حادتر از بقیه دوره­ها می باشد، لذا انتظار می­رود واحدهای تجاری در دوره­های تامین مالی سطح محافظه کاری مشروط را کاهش دهند. با اینکه این کار منجر به افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت بشود.

هدف اساسی پژوهش تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی می­باشد.

1-5.بهره گیری کنندگان از نتایج پایان[1]– Darrough and Stoughton

[2]– Darrough

[3]– Evans and Sridhar

[4]– folsom

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی