پایانامه در مورد : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

استاغتون[1] (1990) داروغ[2] (1993)، ایوانس و اسریدهار[3] (2002) و فلسام[4] (2009) اظهار می­کنند، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی می­باشد. آنها اعتقاد دارند که شرکتهای فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای1-3.اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده یکی از مهمترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کاری ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می­باشد و در مقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکرد کاهش انتظارات سهامداران و سرمایه­گذاران از عملکرد آتی واحد­ها و در نتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با در نظر داشتن هدف حداکثر سازی ثروت ذی­نفعان همواره این سوال مطرح بوده می باشد که آیا ثروت ذی­نفعان در راستای افزایش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال آن کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی حداکثر می­گردد یا کاهش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال آن بهبود انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری و ارتقای قیمت اوراق بهادار واحد تجاری؟ پس به نظر می­رسد انجام پژوهش در این زمینه و پاسخ به سولات مطرح شده ضروری باشد.

1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می­رود با افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت سطح محافظه کاری مشروط نیز به مقصود کاهش این فشارها و تهدیدات افزایش یابد. اما در شرایط نیاز به منابع مالی به علت اینکه هزینه ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه بیشتر و حادتر از بقیه دوره­ها می باشد، لذا انتظار می­رود واحدهای تجاری در دوره­های تامین مالی سطح محافظه کاری مشروط را کاهش دهند. با اینکه این کار منجر به افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت بشود.

هدف اساسی پژوهش تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی می­باشد.

1-5.بهره گیری کنندگان از نتایج پایان[1]– Darrough and Stoughton

[2]– Darrough

[3]– Evans and Sridhar

[4]– folsom

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی