پایانامه در مورد : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

Arrow up on concrete wall.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

تکه ای از متن پایان نامه :

توانمند سازی کارکنان
یادگیری سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توماس و ولت هاوس(1990) و میشرا(1992)          نیف (2001)

 

1-1-   قلمرو پژوهش

الف)قلمرو موضوعی:

یادگیری سازمانی و ابعاد آن در قلمرو موضوعی مدیریت رفتار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در قلمرو موضوعی مدیریت منابع انسانی می باشد.

ب)قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) می باشد.

ج)قلمرو زمانی:

توزیع و گردآوری پرسشنامه پژوهش حاضر در آذرماه 1393 صورت پذیرفته می باشد.

  • احساس معنی داری شغل: به معنی ارتباط اهداف و وظایف کاری با ایده ها و استانداردهای فرد می باشد (2001, 20 Ugboro & Obeng, ) به دیگر سخن معنی دار بودن به معنی تناسب بین وظیفه یا شغل فرد با ارزشها، عقاید و رفتار اوست (2001, 20 Ugboro & Obeng, ).

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت