پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

تکه ای از متن پایان نامه :

از دیگر دانشمندانی که سهم عمده ای در یادگیری دارند، واتسون و اسکپنر هستند. جان بی واتسون براساس پژوهش خود در زمینه ی شرطی سازی کلاسیک ادعا نمود که کل رفتار، یا شخصیت بشر ناشی از یادگیری می باشد.  واتسون همانند بسیاری از رفتار گرایان آن زمان معتقد بود که نوزاد به صورت یک لوح سفید یا صفحه خالی می باشد و درانتظار نوشته شدن چیزی بر روی آن از طریق تجربه های یادگیری می باشد او حتی تا جایی که پیش رفته که ادعا نمود:

۲ ـ راهبردهای شناختی:مردم از لحاظ توجه انتخابی به اطلاعات، رمزگردانی رویدادها، و گروه بندی آنها به مقوله های معنادار،تفاوت هایی با یکدیگردارند. یک واقعه ممکن می باشد به نظریکی خطرناک و برای دیگری چالش انگیز باشد.

۳ ـ انتظارات:انتظاراتی که شخص در مورد پی آمدهای رفتارهای مختلف دارد وی را درانتخاب رفتارش راهنمایی می کند. حتی انتظاراتی هم که از تواناییهای خود داریم بررفتارها تأثیرمی گذارد. ممکن می باشد نتایج رفتار معینی را پیش بینی کنیم، لیکن به علت تردید درمورد ی توانایی خود برای انجام آن کار اقدامی نکنیم.

۴ ـ ارزش کار از نظر شخصی:افرادی هم که انتظارات همانندی دارند ممکن می باشد به خاطر اینکه برای نتایج مختلف ارزش متفاوتی قائلند رفتارهای متفاوتی نشان دهند. ممکن می باشد دو دانشجو هردوانتظار داشته باشند که رفتارهای معینی مقبول نظر استاد باشد. لیکن ممکن می باشد این امر درنظر یکی بی اهمیت و در نظر دیگری با اهمیت جلوه کند.

  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت