پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

Business people hold a tablet, plan and strategy and display virtual holograms of statistics, financial graphs, securities and charts on a dark background. The concept of business growth

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-6-2- هورمون کمرین

هورمون کمرین به روش آزمایشگاهی ساندویچ توسط کیت الایزا در دستگاه الایزا اندازه‌گیری می­گردید.

 

3-6-3- وزن

وزن موش­ها توسط ترازوی دیجیتالی اندازه­گیری می­گردید.

 

 

3-7- روش اجرا

 

در آغاز 35 سر موش ماده 2 ماهه نژاد اسپراگوداولی از آزمایشگاه علوم پزشکی شیراز خریداری گردید و بعد از وزن­کشی همه موش­ها به طور تصادفی به دو گروه، یک گروه تجربی (20سر) و یک گروه کنترل (15سر) تقسیم شدند. پس از انتقال به محیط آزمایشگاه، جهت تطابق با محیط جدید و آشنایی با نوارگردان، آزمودنی­ها به مدت یک هفته با سرعتm/min  5 و با شیب صفر درجه به مدت 10 دقیقه بر روی نوارگردان به تمرین پرداختند. در مدت دوره3-7-1-پروتکل تمرینی

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی