پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

۳d render. Cycle graph isolated on white background

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

بر اساس مجموع تعاریف فوق می توان هوش هیجانی را توانایی تشخیص ، فهم ، تمیز ،       اولویت بندی ، کنترل و مدیریت هیجانات در تعاملات فردی ، گروهی و سازمانی بمنظور کمک به یکدیگر و نیل به اهداف فردی ، گروهی و سازمانی تعریف نمود.

2-1-20-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی

اولین نظریه پردازیهای هوش هیجانی به سال 1940 توسط وکسلر[1] ، دال [2] و مازلو [3] مربوط می گردد.

وکسلر اظهار می کند : عواملی غیر از هوش منطقی ، می توانند باعث افزایش اثربخشی گردند (چرنیس، 2001)

روان شناسان معمولاً انواع هوش را شناسایی و در سه گروه اصلی طبقه بندی کرده اند:

1)هوش انتزاعی : (Abstract Intelligence)

توانایی ادراک و بکارگیری ماهرانه نمادهای ریاضی و کلامی.

2)هوش عینی : (Concrete Intelligence)

توانایی ادراک و برخورد ماهرانه با موضوعات.

3)هوش اجتماعی : (Social Intelligence)

توانایی ادراک و ارتباط با مردم (جانسون و ایندویک[4] ، 1999)

مبحث هوش هیجانی در سال 1985 توسط (( واین پاین )) دانشجوی مقطع دکتری رشته هنر که در یکی از دانشگاه های آمریکا رساله خود را به اتمام رساند ، مورد مطالعه و مطالعه       قرار گرفت .

بعد از وی در سال 1989 ساواف[5] بعنوان مدیر بازرگانی بین الملل ، تحقیقاتی را در این زمینه انجام داد و موسسه ای را در زمینه آموزشهای مربوط به هوش هیجانی تاسیس نمود.

[1]– Weschler

[2]-Doll

[3]-Maslow

[4]-Johnson & Indvik

[5]Sawaf

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران