پایان نامه آموزش ذهن آگاهی/ وسواس فکری- عملی

0 Comments

اختلال وسواس فکری- عملی

اختلال وسواس فکری- عملی شامل حضور افکار وسوسه آمیز همراه با احساس اجبار در برطرف کردن آن است. این افکار زمان زیادی را به خود اختصاص می دهند، سبب تنیدگی می شوند و به ایجاد آسیب ها و اثرات منفی در عملکرد منجر می شوند. به عبارتی، وسواس در واقع فکر، کلمه یا تصویری است که با وجود اراده انسان، سازمان روانی وی را تحت سیطره خود قرار می دهد و اضطراب گسترده ای را در فرد بر می‌انگیزد (خدایاری فرد، 1390).

در زمینه سبب شناسی این اختلال دو نظریه مهم وجود دارد: اول، نظریه زیست شناسی و دیگری، نظریه شناختی. جامعترین الگوی شناختی را سالکووسکیس[1]  بر مبنای الگوی شناختی افسردگی و اضطراب بک پیشنهاد کرده است. بر اساس این الگو، افکار، تجسمات و تکانه های مزاحم معمولی، زمانی به اغتشاش می انجامند که برای فرد مهم باشند و با افکار خودکار منفی مرتبط گردند. افکار مزاحم ناخواسته، اغلب خودکار، منفی و ملالت آور می باشند. پژوهش ها نیز نشان داده اند که افکار وسواسی، افکار مزاحم طبیعی هستند که به وسیله بیماران وسواسی به عنوان علامتی خطرزا که باید خود را از آسیب ناشی از آن حفاظت کنند، سوء تعبیر می شوند. (خدایاری فرد، 1390)

2-2-1-5-اختلال استرس پس آسیبی

این اختلال آخرین زیر گروه اختلالات اضطرابی است که در آن نشانه های مرضی روان شناختی به دنبال یک رویداد استرس زا و غیرقابل تحمل از قبیل جنگ، سیل، زلزله، حوادث رانندگی، بمباران، وحشت و زندگی در اردوگاه اسیران جنگی رخ می دهد. ویژگی های مرضی این اختلال شامل تجربه مجدد رویداد استرس زا، کرختی در پاسخ دادن به محرک ها، بی احساسی نسبت به درگیر شدن با دنیای بیرونی و انواع نشانه های شناختی و رفتاری و فعالیت بیش از حد دستگاه عصبی خود مختار است (دادستان، 1386). بنابراین بروز نشانه های اختلال نظیر داشتن احساس خصومت، ناتوانی در کنار آمدن، پرخاشگری یا اجتناب، بخشایش کمتر در برابر خطای اطرافیان، تعارض در روابط صمیمی به ویژه روابط زناشویی و والدینی را در پی دارد و در چرخه ای معیوب، تهدیدی برای سازگاری تحصیلی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی خواهد بود (مک کالوگ[2] و همکاران، 2006؛ به نقل از کریمی نژاد، 1389). این اختلال در زنان بیشتر از مردان است، ضربه های حاصل از تجاوز، سوء استفاده جنسی در دوره کودکی، روابط نامشروع، سرطان پستان، سقط جنین، پیچیدگی های دوران بارداری و زایمان از رویدادهایی هستند که در زنان موجب نگریستن به گذشته، کابوس های شبانه و بروز افکار ناخواسته و مزاحم درباره رویدادهای آسیب زای قبلی می شود. حدود 7/7 میلیون نفر در آمریکا دچار PTSD بوده و این اختلال در هر سنی، بویژه دوران کودکی می تواند اتفاق بیفتد (کسلر و همکاران، 2005).

[1] – Salkovskis

[2] – McCullough

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی و کاهش سردرد تنشی زنان شهر کرمانشاه