پایان نامه ارشد:بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

Leadership concept using blue paper ship among white

دانشگاه ادیان و مذاهب

 دانشکده مذاهب

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته تصوف وعرفان اسلامی

 

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی

ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

 

استاد راهنما:دکترشهرام پازوکی

استاد مشاور: حجه الاسلام مرتضی کربلایی

 

زمستان۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

فصل اول: سیرمخالفت باتصوف… ۱
۱٫مخالفت باتصوف تادوره صفویه. ۲
۲٫وضعیت تصوف دردوره صفویه. ۴
۲-۱٫مخالفت باتصوف دردوره صفویه. ۷
۲-۱-۱٫محقق کرکی.. ۸
۲-۱-۲٫شیخ علی عاملی.. ۸
۲-۱-۳٫شیخ حرعاملی.. ۸
۲-۱-۴٫ملاصدرا ۹
۲-۱-۵٫میرلوحی سبزواری.. ۱۲
۲-۱-۶٫ملامحمّدطاهرقمی.. ۱۲
فصل دوم: ملامحمّد طاهر قمی(زندگی نامه، آثار و آرا) ۱۴
۱٫تولد. ۱۵
۱-۱٫محل تولد. ۱۶
۱-۲٫محل وفات ودفن.. ۱۶
۲٫محمّد طاهر قمی در نگاه محدثین وعلمای شیعه. ۱۶
۲-۱٫صاحب امل الآمل.. ۱۷
۲-۲٫صاحب جامع الرواه ۱۷
۲-۳٫ صاحب معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه ۱۷
۲-۴٫میرزا عبدالله افندی اصفهانی.. ۱۸
۲-۵٫از زبان شاگرد ۱۸
۳٫مناصب ملامحمّدطاهر قمی.. ۱۸
۴٫اساتید ملامحمّدطاهرقمی.. ۱۹
۵٫شاگردان. ۲۱
۶٫معرفی آثار. ۲۲
۶-۱٫تألیفات ضدتصوفی.. ۲۳
۶-۱-۱٫رساله رد صوفیه. ۲۳
۶-۱-۲٫رجم الشیاطین.. ۲۴
۶-۱-۳٫مونس الابرار. ۲۴
۶-۱-۴٫تحفه الاخیار. ۲۵
۶-۱-۵٫حکمه العارفین فی دفع شبهه المخالفین.. ۲۵
۶-۱-۶٫الفوائد الدینیه. ۲۶
۶-۱-۷٫مفتاح العداله. ۲۷
۶-۱-۸٫تحفه العقلاء ۲۸
۶-۱-۹٫بهجه الدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین.. ۲۹
۶-۱-۱۰٫کشف الاسرار. ۳۰
۶-۱-۱۱٫مقامات‎المحبین.. ۳۱
۶-۲٫تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر. ۳۱
۶-۳٫دغدغه های ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفی.. ۳۶
۶-۴٫تألیفات کلامی واعتقادی.. ۳۷
۶-۵٫تألیفات مواعظی و اخلاقی.. ۴۰
۶-۶٫تألیفات فقهی.. ۴۱
۶-۷٫تألیفات مناقبی وفضائل اهل بیت علیهم السلام وشعر. ۴۳
۶-۸٫تألیفات درفضائل قرآن وحدیث… ۴۴
۷٫اندیشه های ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی.. ۴۴
۷-۱٫بدعت ها ۴۵
۷-۱-۱٫خانقاه ۴۵
۷-۱-۲٫ترک واجبات ومستحبات… ۴۷
۷-۱-۳٫ترک حیوانی.. ۴۹
۷-۱-۴٫پیر. ۴۹
۷-۱-۵٫خواندن شعرعاشقانه. ۵۰
۷-۲٫دعاوی مبتدعه. ۵۷
۷-۳٫زهد ومحبت درنگاه ملامحمّدطاهرقمی.. ۵۹
۸٫نقد بزرگان تصوف درکلام ملامحمّدطاهرقمی.. ۶۱
۸-۱٫حلاج و بایزید. ۶۱
۸-۲٫عطار. ۶۳
۸-۳٫ملای روم ۶۴
۸-۴٫سنایی.. ۷۱
۸-۵٫ابن عربی.. ۷۱
۸-۶٫شیخ محمود شبستری ولاهیجی.. ۷۸
۸-۷٫حسن بصری، سامری هذه الامه. ۷۹
۸-۸٫علاءالدوله سمنانی.. ۸۰
۹٫ناقدین محمّدطاهرقمی.. ۸۰
۹-۱٫مجلسی اول. ۸۱
۹-۲٫ملاخلیل قزوینی.. ۹۲
۹-۳٫محمّدمؤمن طبیب تنکابنی.. ۹۳
۹-۳-۱٫اشتهای ریاست برعوام ۹۸
۹-۳-۲٫رفع نفسانیات شرط شیخ الاسلامی است… ۹۸
۹-۴٫فیض کاشانی به دنبال عرفان روایی.. ۹۹
۱۰٫محمّدطاهرقمی وفلاسفه. ۱۰۲
فصل سوم: میرلوحی سبزواری (زندگی نامه،آثار و آرا) ۱۱۴
۱٫تولد و وفات… ۱۱۵
۲٫اساتید میرلوحی.. ۱۱۶
۳٫میرلوحی درکلام دیگران. ۱۱۷
۳-۱٫میرمحمّدزمان. ۱۱۷
۳-۲٫صاحب خلاصه الفوائد. ۱۱۷
۳-۳٫صاحب مشاین.. ۱۱۷
۳-۴٫صاحب مجالس… ۱۱۷
۳-۵٫صاحب ابیات المختار. ۱۱۷
۳-۶٫ علامه سید صدرالدین علی.. ۱۱۸
۴٫آثار میرلوحی.. ۱۱۸
۴-۱٫مناظره سید وعالم. ۱۱۸
۴-۲٫ادراء العاقلین و اخزاء المجانین.. ۱۱۸
۴-۳٫زادالعقبی فی مناقب الائمه و الاوصیا ۱۱۹
۴-۴٫کفایه المهتدی فی معرفه المهدی.. ۱۱۹
۴-۵٫ریاض المؤمنین وحدائق المتقین.. ۱۲۰
۴-۶٫اعلام المحبین فی رد الصوفیه و المبتدعین.. ۱۲۱
۴-۷٫تنبیه العاقلین اخزاء المجانین.. ۱۲۱
۵٫آثارمنسوب به میرلوحی.. ۱۲۱
۵-۱٫رساله توضیح المشربین وتنقیح المذهبین.. ۱۲۲
۵-۲٫اصول فصول توضیح.. ۱۲۲
۵-۳٫رساله سلوه الشیعه و قوه الشریعه. ۱۲۳
۶٫بهره گیری میرلوحی ازکلام بزرگان در نقد تصوف… ۱۲۴

  1. میرلوحی و ملامحمّدتقی مجلسی.. ۱۲۹

۸٫میرلوحی واحادیث ضدتصوف… ۱۳۰
۹٫میرلوحی وغنا ۱۳۳
۱۰٫غنا در روایات… ۱۳۵
۱۱٫چنداستفتاء در باب غنا ۱۳۵
۱۲٫دغدغه میرلوحی درتألیف آثارضدتصوفی.. ۱۳۶
فصل چهارم: نتیجه گیری.. ۱۳۸
۱٫حب جاه ۱۴۰
۲٫ناقدین، علمای ظاهرهستند. ۱۴۰
۳٫الناس اعداء ما جهلوا ۱۴۱
۴٫ناقدین، علمای دنیاهستند. ۱۴۳
۵٫خودپسندی.. ۱۴۴
۶٫کدورات نفسانی.. ۱۴۴
۷٫تفاوت نگذاشتن بین تصوف شیعی وسنی.. ۱۴۴
۷-۱٫تصوفِ شیعی،جامع ظاهر وباطن.. ۱۴۵
۷-۲٫مباینت در ریاضت… ۱۴۵
۸٫تقرب به سلاطین.. ۱۴۶
۹٫عالم معانی وسیع تر ازوضع ودلالت الفاظ است… ۱۴۶
۱۰٫تبعیت مقلدانه میرلوحی ازمحمّدطاهر. ۱۴۷
۱۱- اعتراف صادقانه میرلوحی.. ۱۴۸
پی نویس ها ۱۴۹
پیوست ها ۱۵۵
فهرست منابع. ۱۷۶

  1. فهرست منابع چاپ شده ۱۷۶

۲٫فهرست منابع چاپ نشده(نسخ خطی) ۱۸۰
 
چکیده
با اوج گرفتن نزاع وکشمکش ازجانب مخالفان وموافقان تصوف در دوره صفویه، رواج رفتارهای خارج ازعرف صوفیان و همراهی فقها باحکومت صفویه، اسباب غروب خورشید تصوف درپایان قرن دهم فراهم شد.متن پیش روتلاش دارد با بررسی آرا وآثار ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری که عَلَم مخالفت باتصوف را در دوره صفویه برافراشته بودند، وتبیین پاسخ موافقین به نتیجه ای منصفانه برسد.آنچه از رهگذر بررسی نظرات مخالفین تصوف دراین دوره رخ می کند، عدم رعایت اخلاق نقد در آثار مخالفین تصوف است.آثاری که صوفیان راحلاجیه ورفتارهای آنها را بدعت ومستحق تکفیرمی دانست.درضمن ادبارهای فراوان نسبت به تصوف، آنچه که مخفی نمی ماند، اقبالی است که در آثار و رفتار بزرگان آن دوره بروز داشته که نشان ازجذابیت عناصر اصلی این مشی وروش درنزد آنها داشته است.
کلید واژه ها: بدعت، شریعت، تصوف، کفر،محمّدطاهر قمی، میرلوحی.
پیشگفتار
۱٫مقدمه
بعدمعنوی اسلام آنچنان جذاب بود که به موازات گسترش جغرافیایی اسلام، آموزه هایی همچون زهد وریاضت دربین مسلمین به مراتب بیشتر ازدیگرابعاد آن مورد توجه قرارگرفت.آن رفتارها که جنبه طریقتی داشت ودرکنارش با مبانی نظری غیرمدونی همراه بود، عنوان تصوف پیداکرد. باگسترش تصوف دربین مشتاقان، کج روی هایی نیزبه موازات رشد کمّی آن ظهورکرد که خود شروعی شد برای به میدان آمدن فقها و بزرگانی که رفتارها و این نوع تفکر را خارج از محدوده شریعت می دیدند. گرچه جنبه های عملی تصوف به مراتب پیشتر مورد نقد بوده، بُعد نظری نیز بعد از شکل گیری وتدوین آن که ازقرن هفتم به بعد شروع شده بود، مورد نقد قرارگرفت.با تشکیل دولت صفویه جریان نقدتصوف وارد دوره جدیدی شد.بسترمناسبی که توسط حکوت صفوی فراهم شده بود، بادعوت ازفقهای جبل عامل همچون محقق کرکی این دوره به یک دوره استثنایی درنقدتصوف تبدیل شد که علاوه برتألیفات متعدد، تکثر ناقدین این دوره نیز به مراتب بیشتراز ادوار قبلی بود. ملامحمّد طاهر قمی ومیرلوحی سبزواری ازجمله مخالفین تصوف دراین دوره هستند که نسبت به دیگرمخالفین هم دارای تألیفات بیشتری بوده وهم به نقد زوایای مختلف تصوف پرداخته اند.
تعداد صفحه : ۱۹۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]