پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

استاد مشاور:

دکتر حمید محمدی 

تابستان ۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………         ۱
 
بخش اول: کلیات
فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان…………………………………………..         ۸
مبحث اول: تعریف زندان……………………………………………………………… ۸
مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام……………………………………………         ۱۱
بند ۱) مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………         ۱۲
بند ۲) مشروعیت زندان از نظر سنت………………………………………………….         ۱۳
بند ۳) مشروعیت زندان از نظر عقلی………………………………………………….         ۱۴
بند ۴) مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………..         ۱۵
مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان…………………………………………………….         ۱۶
بند ۱) حبس قبل از اسلام……………………………………………………………….         ۱۷
بند ۲) زندان در ایران باستان…………………………………………………………..         ۱۹
بند ۳) حبس پس از ظهور اسلام……………………………………………………….         ۲۰
بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی………………………………………………..         ۲۳
بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………         ۲۴
مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان……………………………….         ۲۷
بند ۱) سیستم­های خارجی اجرای مجازات زندان………………………………………         ۲۷
بند ۲) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان………………………………………..         ۲۹
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم…………………………………………………..         ۳۳
 
بخش دوم: آثار زندان
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان……………………………………………………         ۴۲
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان……………………………………………………         ۵۰
مبحث اول: آثار شخصی………………………………………………………………..         ۵۳
بند ۱) مشکلات خانوادگی………………………………………………………………         ۵۴
بند ۲) بازماندن از کار و فعالیت……………………………………………………….         ۵۵
بند ۳) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه…………………………………………..         ۵۸
بند ۴) پذیرش ارزش­های اجتماعی……………………………………………………..         ۶۰
بند ۵) فاسد شدن تدریجی……………………………………………………………….         ۶۱
بند ۶) ابتلا به بیماری­های روانی و جسمی…………………………………………….         ۶۱
مبحث دوم: آثار اجتماعی……………………………………………………………….         ۶۲
فصل سوم: زندان و تکرار جرم ……………………………………………………….         ۶۵
مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم…………………………         ۶۵
مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم……………………………………………         ۸۶
 
بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم
فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم………………………….         ۹۵
مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان……………………………………………….         ۱۰۴
بند ۱) آزادی مشروط……………………………………………………………………         ۱۰۵
بند ۲) نظام نیمه­آزادی ………………………………………………………………….         ۱۰۸
بند ۳) تعویق صدور حکم ……………………………………………………………..         ۱۰۸
بند ۴) تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………         ۱۰۹
بند ۵) مجازات­های تخییری…………………………………………………………….         ۱۱۲
مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس……………………………………………….         ۱۱۴
بند ۱) درمان و مراقبت ………………………………………………………………..         ۱۱۴
بند ۲) خدمات عمومی رایگان………………………………………………………….         ۱۱۵

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

بند ۳) جزای نقدی………………………………………………………………………         ۱۱۶
بند ۴) حبس در منزل…………………………………………………………………..         ۱۱۷
بند ۵) نظارت الکترونیکی……………………………………………………………..         ۱۲۰
بند ۶) پادگان­های آموزشی-اصلاحی……………………………………………………         ۱۲۱
بند ۷) جزای نقدی روزانه………………………………………………………………         ۱۲۱
بند ۸) توقیف پایان­هفته­ای………………………………………………………………         ۱۲۲
بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………………………………         ۱۲۲
بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی………………………………………………….         ۱۲۳
بند ۱۱) مجازات شفاهی………………………………………………………………..         ۱۲۳
مبحث سوم: راهکارهای بین ­المللی جهت کاهش اثرات زندان…………………………         ۱۲۵
فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم……………………………         ۱۲۸
بند ۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی………………………………………….         ۱۲۸
بند ۲)  وضع قوانین ساده و صریح…………………………………………………….         ۱۳۰
بند ۳) کدبندی قوانین……………………………………………………………………         ۱۳۱
بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم………………………………………         ۱۳۱
بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان…………………………………………………………         ۱۳۲
بند ۶)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان………………………….         ۱۳۲
بند ۷) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی………………………………….         ۱۳۳
بند ۸) بالابردن سطح فرهنگ جامعه…………………………………………………..         ۱۳۴
بند ۹)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان……………………         ۱۳۵
بند ۱۰) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی………………………..         ۱۳۵
بند ۱۱) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی…………………………..         ۱۳۶
بند ۱۲) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت…………………………………………………         ۱۳۷
بند ۱۳) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان……………………………..         ۱۳۷
بند ۱۴) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه………………………………………………….         ۱۳۸
بند ۱۵) تفکیک زندانیان………………………………………………………………..         ۱۳۸
بند ۱۶) آشنا نمودن زندانیان با ارزش­های مذهبی……………………………………..         ۱۳۸
بند ۱۷) تغییر محیط فرهنگی زندان……………………………………………………         ۱۳۹
نتیجه…………………………………………………………………………………….         ۱۴۱
فهرست منابع…………………………………………………………………………… ۱۴۵
 


چکیده
«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­شود. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین ­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان نامه حاضر ارائه گردیده است.
 
واژگان کلیدی: مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان.
 


مقدمه
هرگاه صحبت از مجازات به میان می­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار می­رود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی انسان بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.
در دهه­های اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده ­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­شود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.
از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­شود و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایت­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان نامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.
این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.
ماده ۹ منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچکس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» درکنار اینها اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت مشکلات زندان­ها و تلاش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکانپذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۵۸ صفحه

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

Share