پایان نامه ارشد حقوق :سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

               دانشگاه آزاد اسلامی

                     پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عمومی

عنوان:

سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران

استاد راهنما:

دکتر مهدی زارع

تابستان ۱۳۹۳


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
 
 

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

فهرست مطالب
عنوان. صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۳
 بیان مسأله. ۶
 اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
جنبه جدبد و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۸
 اهداف تحقیق. ۹
 سئوالات تحقیق. ۹
 فرضیه های تحقیق. ۱۰
تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
روش تحقیق. ۱۱
روش جمع­آوری داده­ ها و اجرای تحقیق. ۱۱
پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۶
بخش اول: مفهوم و ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی
فصل اول مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….۱۸
مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………………..۱۹
مبحث دوم : تاریخچه تامین اجتماعی در ایران باستان …………………………………………………………..۲۰
مبحث سوم : تاریخچه تامین اجتماعی در اروپا تحت تاثیر انقلاب صنعتی ……………………………….۲۴
فصل دوم : پیدایش تامین اجتماعی …………………………………………………………………………………….۲۶
مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی  …………………………………………………………………………۲۷
مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………۲۸
فصل سوم : نظام تامین اجتماعی ۳۰
مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری.. ۳۲
بخش دوم : بیمه تامین اجتماعی
فصل اول :  تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. ۳۸
مبحث اول:  صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. ۳۸
مبحث دوم:  نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. ۳۹
 مبحث سوم :  قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. ۳۹
مبحث چهارم:  بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. ۴۰
مبحث پنجم:  قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. ۴۰
 مبحث ششم : لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. ۴۱
 مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… ۴۲
 مبحث هشتم : قانون بیمه های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. ۴۲
فصل دوم :  سازمان بیمه های اجتماعی.. ۴۳
 مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. ۴۳
مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. ۴۳
مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۵
 مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد ماه ١٣۵۵…………………………. ۴۷
 مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣۵٨……….. ۴۸
 مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان ها به صندوق. ۴۸
فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی.. ۵۴
مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ………………………………………………………. ۵۴
مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما ۵۴
مبحث سوم: صندوق های احتیاط……………………………………………………………………۵۴
مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی …………………………………………………………………….۵۴
مبحث پنجم:استراتژی کمک ها اجتماعی.. ۵۵
فصل سوم: سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران …………………………………………… ۵۵
مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………۵۶
 مبحث دوم : تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران ۵۷
مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۴ …………………………………….. ۵۹
 مبحث چهارم : سیر و تفحص در قوانین و مقررات مربوط به بیمه های اجتماعی…..…………… ۶۰
بخش سوم : تحولات تامین اجتماعی در ایران
 فصل اول : تحولات تامین اجتماعی در ایران طی ۸۰ سال…………………………………………….. ۶۲
فصل دوم : تاریخچه موضوع ……………………………………………………………………..۷۸
مبحث اول اول : سیر تاریخی انواع حمایت ها و تعهدات قانونی ارائه شده………………………….۸۱
مبحث دوم : میزان مستمری پرداختی  ………………………………………………………………………….۸۲
فصل سوم : قوانین تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………..۸۹
فصل چهارم : آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی……۹۸
فصل پنجم : سیر رسیدگی به طرحها و لوایح و پیشنهادات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ………………………………………………………………….. ۱۱۱
نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………. ۱۱۹
پیشنهادات ۱۲۳
منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
الف: منابع فارسی.. ۱۲۵
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۰ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.