پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی

پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی

با عنوان : بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم پایه ـ گروه زیست شناسی

بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی

رت نر دیابتی شده

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حمید کلالیان مقدم

 •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

   
  Widget not in any sidebars
     


تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول

 • بخش اول
 • چکیده
 • مقدمه
 • تاریخچه دیابت
 • دیابت چیست
 • دیابت چه تاثیراتی روی فرد بیمار میگذارد
 • دیابت و ناتوانی جنسی
 • چه عواملی موجب ابتلا به دیابت میگردد
 • انواع دیابت
 • سندروم مقاومت به انسولین
 • اثرات دیابت شیرین بر دستگاه تناسلی نر
 • روش های پیشگیری از دیابت ملیتوس نوع ۲
 • علائم دیابت
 • چگونگی تشخیص دیابت
 • تست تحمل گلوکز خوراکی

 • اختلالات مزمن دیابت
 • مکانیسم های هورمونی و متابولیکی که تنظیم قند خون را به عهده دارند
 • مشکلات مزمن دیابت
 • مشکلات پوستی
 • آسیب های چشمی
 • آسیب های کلیوی
 • آسیب به اعصاب
 • وضعیت مفاصل در افراد دیابتی
 • وضعیت پاها
 • درمان یا کاهش مشکلات دیابتی ها
 • بخش دوم :
 • دستگاه تناسلی نر
 • غده بیضه
 • لوله منی ساز
 • سلول های سرتولی
 • سلول های نطفه ای
 • سد خونی بیضوی
 • سلول های بینابینی
 • مجاری ناقل اسپرم
 • لوله راست
 • شبکه هالر
 • مجرای وابران
 • مجرای اپیدیدیم
 • مجرای ناقل
 • مجرای انزالی
 • آلت تناسلی
 • غدد ضمیمه دستگاه تناسلی
 • اسپرماتوژنز
 • اسپرمیوژنز
 • هورمون های تنظیم کننده سیکل تولید مثلی نر
 • بخش سوم:
 • استرپتوزوتوسین
 • Stzنحوه عملکرد
 • بخش چهارم:
 • رسوراترول
 • رسوراترول و سودمندی های آن
 • رسوراترول و سلامتی چشم
 • رسوراترول و بافت های نوپدید
 • رسوراترول و کاهش چربی
 • رسوراترول و اختلالات قلبی
 • سیستم های آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در بیضه و رسوراترول
 • رسوراترول و نوروپاتی
 • رسوراترول و تورم

فصل دوم

 • مواد و روش ها

 • انتخاب حیوانات آزمایشگاهی

 • گروه بندی و دریافت دارو

 • بررسی های مورفومتریک

 • شمارش اسپرم موجود در دم اپیدیدیم

 • مراحل آماده سازی بافت بیضه جهت تهیه مقاطع بافتی

 • تثبیت کردن بافت

 • آب گیری

 • شفاف سازی

 • نفوذ پارافین

 • قالب گیری

 • پارافین زدایی و مقطع گیری

 • انتقال نمونه روی لام

 • رنگ آمیزی

 • چسبانیدن

 • روش شمارش و تشخیص رده های سلولی

 • اسپرماتوسیت

 • اسپرماتید

 • بررسی تغییرات و طرز تهیه بافر سیترات و تزریق رسوراترول

فصل سوم

 • نتایج
 • نمودارها و جداول
 • تصاویر

فصل چهارم

 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع

چکیده :
بیماری دیابت با تولید رادیکال های آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو نقش مهمی در پیدایش آسیب های متابولیسمی ایفا نموده، منجر به آسیب های بیضه ای، کاهش اسپرماتوژنز و کاهش فعالیت های جنسی در جنس نر می گردد.
مطالعات اخیر نشان داده است رسوراترول به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و ضد آپوپتوزی نقش عمده ای در پیشگیری و درمان عوارض ناشی از استرس های اکسیداتیو اعمال می نماید.
از این رو در این تحقیق تأثیر درمانی رسوراترول بر آسیب های بیضه ای ناشی از دیابت ایجاد شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد روشها : در این مطالعه ۲۴ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار، با محدود وزنی ۲۵۰ تا ۲۸۰ گرم انتخاب و به ۴ گروه تقسیم گردیدند.

 • شاهد سالم یا کنترل۱
 • دیابتی یا تجربی ۱
 • سالم تیمار شده با رسوراترول یا کنترل۲
 • دیابتی تیمار شده با رسوراترول یا تجربی۲

گروه دیابتی از طریق تزریق درون صفاتیmg/kg 55 داروی STZ دیابتی شدند و رسوراترول در گروه های تیماری برای ۴ هفته با دوزmg/kg 10 مورد تزریق قرار گرفت.
برش های بافتی بعد از ۴ هفته تهیه شدند و توسط رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین مقاطع بافتی مورد ارزیابی هیستولوژیک قرار گرفت و به منظور بررسی نتایج آماری از تست  ANOVA وSHEFE و تست تکمیلی TUKEY استفاده گردید و مقادیر دارای اختلاف در سطح معنی دار P < 0/005 و P < 0/01 و۰/۰۰۱P < نشان داده شد.
نتایج :در موش های دیابتی کاهش چشم گیری در قطر و تعداد سلول های زاینده مشاهده شد و در گروه درمانی با رسوراترول تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده به وسیله دیابت به طور معناداری کاهش یافته و ازدیاد سلول های زاینده با افزایش معنا داری همراه بوده است. این مطالعه برای اولین بار نشان داد که مصرف رسوراترول، آسیب های بیضه ای در رت های دیابتی را به طور معناداری کاهش میدهد.
نتیجه گیری :
رسوراترول با توانایی پیشگیری و درمان استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت نقش مهمی در بهبود آسیب های بیضه ای و هم چنین کاهش میزان گلوکز خون ایفا می کند.
واژگان کلیدی : دیابت، رسوراترول، اسپوماتوژنز،لایه ژرمینال، سلول های سرتولی، آسیب های بیضه ای – رت RAT
مقدمه
امروزه یکی از مهم ترین عللی که باعث ناتوانی جنسی به خصوص در افراد نر می شود، بیماری دیابت است؛ استرس اکسیداتیو و آسیب های بیضه ای ناشی از آن باعث کاهش اسپرماتوژنز و کاهش فعالیت های جنسی می شود؛ عواملی که باعث عدم کارایی درست بیضه می شود و فرد را دچار ناتوانی جنسی می کند شامل: کاهش در تعداد و یا فعالیت اسپرم، کاهش در عملکرد و تولید هورمون مردانه ی تستوسترون.
دیابت یک بیماری مزمن مادام العمر است که با پرنوشی و پر ادراری همراه است و عوارض بسیاری مثل درد، نوروپاتی، آسیب های چشمی (کاتاراکت), آسیب به عروق، آسیب های بیضه ای، اسیدوز و اختلال در تولید هورمون ها و … رابه دنبال دارد.
در نتیجه بر طرف کردن ناتوانی های جنسی در افراد نر در دنیای امروز حائز اهمیت است و بدین منظور در این زمینه اثر داروی رسوراترول را برای برطرف کردن آسیب های بیضه ای موش دیابتی شده مورد بررسی قرار داده ایم.
تاکنون مطالعات زیادی روی ناتوانی های جنسی و اسپرماتوژنز موش های دیابتی انجام شده است.
به عنوان مثال اثر سیروپیاز بر آسیب های بیضه ای ناشی از دیابت در موش صحرایی نر، اثر مزمن روی (Zn) بر بافت بیضه و تستوسترون و
گنادوتروپین های هیپوفیزی و اثر داروی ملاتونین برای برطرف کردن آسیب های بیضوی موش دیابتی.
چون دیابت باعث ایجاد رادیکال های آزاد می شود باید برای رفع این مشکل از ماده ای استفاده شود که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و رادیکال های آزاد را از بین ببرد.
مواد زیادی از جمله ویتامین های A , C ، بتاکاروتن، ملاتونین و رسوراترول دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده که در این پژوهش از بین این مواد از رسوراترول با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا استفاده شده است.
میکرو آلبومین اوری ممکن است زنگ خطری باشد برای نفروپاتی بالینی و در ۱۰ تا ۱۵ سال بعد اگر مقدار دفع کلیوی آلبومین بیش از ۱/۰ گرم در روز باشد اختلال کلیوی تا حد نفروپاتی بالینی پیشرفت خواهد کرد.
مرحله چهارم: چهل سال بعد از شروع دیابت وابسته به انسولین آلبومین اوری قابل تشخیص با نوارهای آزمایشگاهی (بیش از ۳/۰ گرم در روز) در ۳۵ تا ۴۰% بیماران عارض می شود. در این مرحله فیلتراسیون گلومرولی بالا نیست و فشار خون بالاتر از هنگامی است که آلبومین اوری در کار نبوده است. در این مرحله همیشه رتینوپاتی وجود دارد. خطر بیماری های کرونر و مرگ و میر بیماران بیشتر می شود.
مرحله پنجم: بعد از مرحله نفروپاتی فیلتراسیون گلومرولی به تدریج کم می شود و فشار خون افزایش می یابد
(بیماری های عروق بزرگ کاتولوگ دیابت بریتانیا ؛ مارس ۲۰۰۹ ، هایپوگلدسیما ، اطلاعات دیابت ).
علت زودرس بودن ضایعه در دیابتی ها احتمالاً به عوامل متعددی بستگی دارد که هنوز شناخته نشده است. بیمار دیابتی نباید سیگار بکشد و در صورت ابتلا به فشار خون باید دقیقاً تحت کنترل قرار گیرد.
در بیمار دیابتی آرتریو اسکروز می تواند عروق کرونر، مغز و یا اندام ها را مبتلا کند و علائم با افراد غیر دیابتی تفاوتی ندارد.
علائم و نشانه های ابتلاء عروق بزرگ
۱٫بیماری عروق مغز
اختلالات زود گذر حسی و حرکتی یا تکلم
سرگیجه گذرا
سکته کامل
۲٫بیماری عروق کرونر
آنژین
دردهای آتیپیک
تنگی نفس در اثر نارسایی بطن چپ
انفارکتوس
۳٫ابتلا عروق محیطی
لنگش اندام تحتانی
زخم
کندی بهبود جراحت
دیابت و ناتوانی های جنسی
بیماری دیابت عامل مهمی در ناتوانی های جنسی به شمار می رود. مطالعات نشان می دهد که شیوع اختلال جنسی در مردان مبتلا به دیابت بیش از مردان غیر دیابتی هم سن آن هاست.
دیابت شیرین مشتمل بر مجموعه ای از بیماری های مزمن است که با افزایش قند خون همراه است، هایپرگلایسمی مزمن باعث فعال شدن پروتئین کیناز C ، افزایش گلیکاسیون پروتئین ها، لیپیدها و در نتیجه تغییرات در فعالیت آنزیم های سلول می شود.
از طرفی اتواکسیداسیون های گلوکز، تولید رادیکال های فعال O2 را افزایش می دهد.
در بیش از ۶۰ درصد افراد مبتلا به دیابت، آسیب نورون های محیطی ناشی از استرس اکسیداتیو (نوروپاتی محیطی) قابل تشخیص است.
فصل اول:مقدمه
بخش اول
مقدمه : دیابت و تاریخچه ی دیابت
دیابت در نتیجه ی عدم تولید انسولین در بدن و یا عدم عملکرد صحیح انسولین در بدن بروز می کند.
به طور کلی دیابت نوعی وضعیت مزمن است که با افزایش غیر طبیعی قند خون یا گلوکز در خون در ارتباط است. انسولین که توسط غده ی پانکراس ترشح می شود موجب کاهش میزان قند خون می شود. فقدان یا ناکافی بودن تولید انسولین موجب بروز دیابت می شود.
دو نوع دیابت وجود دارد که نوع اول وابسته به انسولین و نوع دوم غیر وابسته به انسولین نامیده می گویند؛ علائم دیابت شامل افزایش خروجی ادرار، تشنگی، گرسنگی و نیز خستگی می باشد؛ دیابت با انجام تست قند خون تشخیص داده می شود. مهم ترین مشکلات این بیماری هم شامل دیابت حاد و هم مزمن می شود.
ـ دیابت حاد : میزان قند خون به مقدار خطرناکی بالا می رود. ممکن است در اثر مصرف دارو (انسولین) قند خون به میزان غیر طبیعی کاهش یابد.
ـ دیابت مزمن : با افزایش قند خون در زمان های طولانی گرفتگی رگ های خونی (کوچک و بزرگ) به وجود می آید؛ که باعث آسیب چشم، کلیه، قلب و اعصاب می شود.
درمان دیابت بستگی به نوع و شدت آن دارد. دیابت نوع I با مصرف انسولین، ورزش و رژیم غذایی مخصوص افراد دیابتی درمان می شود(طهوری زهرا؛ بیگدلی فاطمه ،۱۳۹۱ دیابت(مرض قند ) چاپ اول ، ناشر آسمان علم ).
دیابت نوع II ابتدا با کاهش وزن، رژیم غذایی مخصوص افراد دیابتی و ورزش درمان می شود. در صورتی که این اقدامات قادر به کنترل میزان بالای قند خون نباشد از داروهای خوراکی استفاده می شود. چنانچه داروهای خوراکی نیز بی تأثیر باشد مصرف انسولین مورد توجه قرار می گیرد.
دیابت چیست؟
دیابت ملیتوس (Mellitus diabet)
) گروهی از بیماری های متابولیکی هستند که ویژگی آنها میزان بالای قند خون می باشد که علت بروز آن ها نقص در ترشح انسولین یا عملکرد آن یا هر دو می باشد. این بیماری را یونانیان نامگذاری کردند. دیابت در زبان یونانی به معنای تخلیه کردن است که در این جا افزایش ترشح ادرار را منعکس می کند و ملیتوس به معنای شیرین همچون عسل و در این جا نشانه ی گلوکز موجود در ادرار است.
ملیتوس دیابت، که معمولاً دیابت نامیده می شود در گذشته ابتدا به عنوان نوعی بیماری که علائم آن ادرار شیرین و کاهش شدید توده ی ماهیچه ای بود شناخته شد. افزایش میزان قند خون باعث نفوذ گلوکز به داخل ادرار می شود، به همین دلیل آن را در اصطلاح ادرار شیرین می نامند
میزان گلوکز به طور طبیعی تحت کنترل شدید انسولین قرار دارد، که نوعی هورمون است که توسط غده ی لوزالمعده تولید می شود. انسولین موجب کاهش میزان قند خون می باشد.
هنگامی که میزان قند خون بالا می رود مثلاً بعد از صرف غذا انسولین از لوزالمعده ترشح می شود تا سطح گلوکز خون را به میزان طبیعی نگاه دارد، در بیماران مبتلا به دیابت فقدان یا تولید ناکافی انسولین موجب افزایش میزان قند خون می شود. دیابت نوعی بیماری مزمن است؛ به این معنا که هر چند می توان آن را کنترل نمود اما تا پایان عمر باقی می ماند.
دیابت قندی، بیماری نسبتاً شایعی است که حاصل کمبود ترشح یا عملکرد انسولین می باشد( کاتولوگ دیابت بریتانیا ؛ مارس ۲۰۰۹ ، هایپوگلدسیما ، اطلاعات دیابت ).
دیابت چه تأثیراتی روی فرد بیمار می گذارد؟
ممکن است دیابت به مرور زمان باعث نابینایی، نارسایی کلیوی و آسیب به اعصاب گردد. این آسیب ها در نتیجه ی صدمه به رگ های کوچک ایجاد می شود که به آن بیماری مویرگی گفته می شود. همچنین دیابت عامل مهمی در تسریع سختی و تنگی عروق (آتریواسکلروزیس) می باشد که منجر به سکته، انسداد شریان قلب و سایر بیماری های مربوط به رگ های بزرگ خونی می شود.
عوارض مزمن دیابت را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود:

 1. عوارض عروق موئین (میکروآنژیوپاتی)
 2. ابتلاء عروق بزرگ ـ بیماری های عروض بزرگ (آرتریواسکروز)
 3. عوارض عصبی

ـ عوارض عروق موئین: ابتدا در عروق موئین بیشتر در چشم و کلیه تظاهر می کنند. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بیماران دیابتی بعد از ۲۵ سال به رتینوپاتی و ۴۰ درصد آنها به نفروپاتی مبتلا خواهند شد() کاتولوگ دیابت بریتانیا ؛ مارس ۲۰۰۹ ، بیماریهای قلبی و عروقی ، اطلاعات دیابت ).
چشم : تظاهرات ابتلاء چشم در دیابت عبارتند از: اختلال زودگذر بینایی (عیب انکسار + کاتاراکت).
تاری دید، معمولاً عارضه ی خوش خیمی است که از تغییر سریع اسموز عدسی چشم ناشی می شود. این مشکل پیش دیابتیک های تیپ I که برای آن ها درمان با انسولین شروع می شود بیشتر گزارش شده است.
کاتاراکت: در بررسی چشم ایجاد اشکال می کند.
رتینوپاتی: با پیدایش عروق جدید باعث خونریزی و کوری می شود( عبدالله نژاد؛ گل ع، ۱۳۸۸ ، اثر سیر بر آسیب بیضه موشهای دیابتی شده صحرایی نر مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران شماره ۴ ).
 کلیه:
کلیه به یکی از دلایل زیر در دیابت دچار مشکل می شود:
آرترواسکروز ـ نفروپاتی ـ افزایش فشار خون ـ آتونی مثانه ـ نکروز پاپیلر کلسیم ـ پیلونفریت و عفونت های اداری (رجبیان رضا ؛ ۱۳۷۰ دیابت ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد).
چگونگی افزایش ادرار:
مرحله اول: هیپوتروفی و پرکاری کلیه
در زمان تشخیص دیابت وابسته به انسولین معمولاً اندازه کلیه ها و فیلتراسیون گلومرولی (Glomerol Filtreation Rate) اضافه شده است. این مرحله با تنظیم دقیق قند خون قابل برگشت می باشد.
مرحله دوم: افزایش غشای پایه در کپسول بومن
دو تا سه سال پس از تشخیص دیابت غشای پایه در کپسول بومن به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. حجم مزانشیم گلومرولی هم افزایش می یابد. مواد پروتئینی، IgG ، فیبرین و محصولات دگراداسیون پلاکتی عمده رسوبات را تشکیل می دهند.
در این مرحله فیلتراسیون گلومرولی هنوز بالاست و آلبومین اوری وجود ندارد. باید توجه داشت که ضخامت غشای پایه نشانه پروتئین اوری نمی باشد.
مرحله سوم: در بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال آلبومین اوری قابل تشخیص (میکروآلبومین اوری یعنی روزانه ۳/۰ تا ۳۵/۰ گرم) است. فیلتراسیون گلومرولی ممکن است طبیعی یا هنوز کمی بالا باشد.
تعداد صفحه :۱۱۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

Share