پایان نامه ارشد رشته صنایع غذایی :  بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت

پایان نامه ارشد رشته صنایع غذایی : بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 عنوان :

 بررسی امکان استفاده از گوشت شترمرغ در تولید ناگت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
هدف این پژوهش ارزیابی اثر جایگزینی آردهای مختلف (آرد گندم، سوخاری، نشاسته، سیب زمینی و ذرت) بر ویژگی های کیفی ناگت گوشت شترمرغ بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، ترکیبات شیمیایی، آنالیز بافت و فاکتورهای رنگی مورد بررسی قرار گرفتند. ناگت های تهیه شده از آردهای مختلف در ویژگی مقادیر ترکیبات شیمیایی، pH، ویژگی های پخت، پارامترهای رنگی، شاخص های سفتی، ارتجاعی ونیروی برشی و برخی پارامتر های حسی شامل طعم، رنگ، بافت وپذیرش کلی دارای اختلاف معنی دار از نظر آماری بودند(۰۵/۰>p). نتایج نشان دادند که ناگت شترمرغ فرموله شده با آرد سیب زمینی قابلیت حفظ آب بیشتری نسبت به سایر نمونه ها داشت، که این امر موجب کاهش میزان چروکیدگی، تغییرات ابعادی، افت پخت وسفتی نمونه های حاوی آرد سیب زمینی گردید. نمونه شاهد بیشترین میزان پروتئین ( ۲۷/۱۶%) و خاکستر (۲۸/۳%) را دارا بود. در این پژوهش بالاترین مقدار L* (3/40) و b* (81/13) مربوط به ناگت شترمرغ حاوی آرد ذرت بوده و بالاترین مقدار a* (67/2) مربوط به ناگت شترمرغ حاوی نشاسته بود. امتیازهای مربوط به پذیرش کلی محصول توسط ارزیابان حسی در تمامی فرمولاسیون های مورد مطالعه بیشتر از ۶/۳ بود که بیانگر مقبولیت کلیه ی نمونه ها می باشد. جایگزینی گوشت با انواع آردها اثر معنی داری بر میانگین امتیاز آروما و احساس دهانی نداشت (۰۵/۰<p). این موضوع می تواند یک نکته مثبت به شمار آید. همچنین در سایر پارامترهای حسی که اختلاف نمونه ها معنی دار به دست آمد، ملاحظه شد که امتیاز نمونه های تیمار شده با انواع آردها بیشتر از نمونه شاهد بود. این نتیجه نشان می دهد می توان در ناگت گوشت شترمرغ از جایگزینی گوشت با انواع پرکننده های آردی استفاده کرد.
کلیدواژه: آرد ذرت، آرد سوخاری، آرد سیب زمینی، شترمرغ، ناگت، نشاسته
فهرست
فصل اول : مقدمه. ۶
فصل دوم : بررسی منابع. ۶
۲-۱- شترمرغ. ۶
۲-۱-۱- مشخصات ظاهری شترمرغ. ۶
۲-۱-۲- تاریخچه پرورش شترمرغ. ۷
۲-۱-۳- انواع شترمرغ. ۸
۲-۱-۴- تولیدات شترمرغ. ۸
۲-۱-۴-۱- گوشت.. ۸
۲-۱-۴-۲- تخم. ۲۹
۲-۱-۴-۳- پوست.. ۲۹
۲-۱-۴-۴- پر ۱۱
۲-۱-۴-۵- سایر محصولات شترمرغ. ۱۲
۲-۱-۵- گوشت شترمرغ ضامن سلامتی. ۱۲
۲-۲- سرخ کردن. ۱۳
۲-۲-۱- تعریف فرایند سرخ کردن. ۱۳
۲-۱-۲- فرایند سرخ کردن. ۱۴
۲-۲-۲- سرخ کردن سطحی. ۱۵
۲-۲-۳- سرخ کردن عمیق.. ۱۶
۲-۲-۴-روش های نوین سرخ کردن. ۱۶
۲-۳- خصوصیات کیفی محصول سرخ شده ۱۷
۲-۳-۱- حجم و دانسیته. ۱۸
۲-۳-۲- تخلخل. ۱۹
۲-۳-۳- خصوصیات حرارتی. ۱۹
۲-۳-۴- بافت.. ۲۱
۲-۳-۵- رنگ.. ۲۳
۲-۳-۶- رفتار جریان خمیرابه. ۲۴
۲-۴- اثر آردهای جایگزین کننده بر ویژگی های ناگت.. ۲۵
۲-۴-۱- آرد گندم. ۲۵
۲- ۴-۱-۱- پروتئین گندم. ۲۶
۲-۴-۱-۲- نشاسته گندم. .
۲-۴-۲- آرد ذرت.. ۲۹
۲-۴-۳- آرد برنج. ۲۹
۲-۴-۴- آرد سویا ۳۱
۲-۴-۵- نشاسته. ۳۱
۲-۴-۶- پروتئین‎ها ۳۴
۲-۴-۷- هیدروکلوئیدها ۳۵
۲-۵- عوامل موثر در جذب روغن. .
۲-۵-۱- بررسی عوامل موثر بر جذب روغن. .
۲-۵-۱-۱- دما و زمان سرخ کردن. ۳۹
۲-۵-۱-۲- تخلخل. ۴۰
۲-۵-۱-۳- خصوصیات فیزیکی ماده غذایی (شکل هندسی، سطح جانبی و خصوصیات سطحی) ۴۱
۲-۵-۱-۴- فرمولاسیون ماده غذایی. ۴۱
۲-۵-۱-۵- پوشش دهی. ۴۳
۲-۶- فراورده ی گوشتی خمیرابه دار و سوخاری.. .
۲-۷- مروری بر پژوهش های پیشین. ۴۷
فصل سوم : مواد و روش ها ۵۶
۳-۱- تهیه نمونه ها ۵۶
۳-۲- اندازه گیری ترکیبات شیمیایی ناگت گوشت شترمرغ. .
۳-۲-۱- اندازه گیری میزان رطوبت.. ۵۸
۳-۲-۲- اندازه گیری میزان چربی. ۵۸
۳-۲-۳- اندازه گیری میزان پروتئین. ۵۹
۳-۲-۴- اندازه گیری میزان خاکستر ۵۹
۳-۳- اندازه گیری pH.. 60
۳-۴- اندازه گیری ویژگی های پخت ناگت گوشت شترمرغ. ۶۰
۳-۵- اندازه گیری پارامترهای بافت ناگت گوشت شترمرغ. ۶۱
۳-۶- اندازه گیری پارامترهای رنگ ناگت گوشت شترمرغ. ۶۳
۳-۷- اندازه گیری ویژگی های حسی ناگت گوشت شترمرغ. ۶۳
۳-۸- آنالیز آماری.. ۶۴
فصل چهارم : نتایج و بحث.. ۶۵
۴-۱- ترکیبات شیمیایی. .
۴-۲- pH.. 69
۴-۳- بافت.. ۷۰
۴-۳-۱- آزمون پروفایل بافت.. ۷۰
۴-۳-۲- نیروی برشی. ۷۳
۴-۴- رنگ.. ۷۴
۴-۵- ویژگی های پخت.. ۷۷
۴-۵-۱- کاهش قطر و افزایش ضخامت.. ۷۷
۴-۵-۲- افت پخت.. ۷۹
۴-۵-۳- چروکیدگی. ۸۱
۴-۶- ویژگی های حسی. ۸۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۴
منابع. ۸۸
پیوست ها ۹۶
فصل اول : مقدمه
گوشت در جیره غذایی انسان به عنوان یک منبع مهم پروتئین و مواد معدنی از جمله آهن و روی به شمار می آید. میزان پروتئین موجود در گوشت شترمرغ در حدود ۸/۲۱ درصد است. از میان انواع گوشت های مصرفی مناسب انسان، گوشت شترمرغ دارای بالاترین میزان آهن است و بنابراین برای افراد کم خون و باردار بسیار مناسب است. میزان روی موجود در قسمت های مختلف لاشه شترمرغ متفاوت است با این حال در مقایسه با گوشت سایر پرندگان مقدار بیش تری روی دارد. مس موجود در گوشت شترمرغ از گوشت مرغ، بوقلمون و گاو بیش تر است اما مقدار کلسیم آن از گوشت گاو و مرغ کم تر است. مصرف گوشت شترمرغ برای افراد با فشار خون بالا بسیار مفید است چرا که این گوشت سدیم بسیار پایینی در مقایسه با گوشت مرغ و گاو دارد (کوپر و همکاران، ۲۰۰۴)(جدول ۱-۱).
اطلاعات در مورد محتوی ویتامینی گوشت شترمرغ اندک است با این حال وجود ویتامین های مختلف در آن تایید شده است. با توجه به ارزش غذایی بالای گوشت شترمرغ قرار گرفتن این ماده مغذی در سبد غذایی خانواده می تواند نقش موثری در سلامتی جامعه ایفا کند. با توجه به این که پرورش شترمرغ در ایران در حال گسترش است در آینده نزدیک شاهد استفاده بیش تر از محصولات شتر مرغ خواهیم بود.
جدول۱-۱- ترکیبات غذایی گوشت شترمرغ در مقایسه با سایر حیوانات (کوپر و همکاران، ۲۰۰۴)

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

آنالیز شترمرغ خوک گوساله طیور آهو ماهی
آب (درصد) ۴/۷۵ ۷۰ ۷۵ ۷۵-۷۳ ۱/۷۵-۵/۷۴ ۸۲
چربی (درصد)    1/2 ۲۵ ۵/۴-۷/۱ ۳-۱ ۳/۳ ۱
پروتئین (درصد) ۷/۲۱ ۲۸-۱۸ ۲۲-۱۸ ۲۴-۲۳ ۶/۲۰ ۱۶
انرژی (کیلوژول در هر ۱۰۰ گرم) ۴۳۸ ۸/۱۳۳۵ ۶/۶۵۷ ۶/۴۷۸ ۴۹۴ ۴/۳۹۷

چاقی یکی از بیماری های شایع در دنیای کنونی است. برآورد می شود که حدود ۲/۱ بیلیون نفر از کل جمعیت دنیا دارای اضافه وزن هستند (گارو، ۲۰۰۰). افراد چاق بیشتر از سایر افراد مستعد ابتلا به بیماری های غیر واگیر مثل بیماری های قلبی عروقی، دیابت و برخی سرطان ها هستند (پی سنر، ۱۹۹۸). بیماری های قلبی عروقی یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی در جوامع بشری است به طوری که علت ۷۰ درصد مرگ و میر افراد بالای ۷۵ سال و علت ۲۵ درصد مرگ و میر افراد بالای ۳۰ سال را تشکیل می دهد (رفیعی، ۱۳۷۶). از سویی با گسترش زندگی صنعتی، مصرف غذاهای آماده، غذاهای پرچرب و سرخ کردنی افزایش چشمگیری یافته است و میزان اسیدهای چرب ترانس موجود در این فراورده های غذایی موجب افزایش شیوع بیماری های مزمن گردیده است. گوشت شترمرغ در سالهای اخیر به علت چربی و کلسترول پایین خود، به عنوان جایگزینی مناسب برای سایر محصولات گوشتی مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از متخصصین تغذیه مصرف این گوشت را به علت اسیدهای چرب اشباع کمتر توصیه می نمایند(رفیعی، ۱۳۷۶).
با افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به تأثیر رژیم غذایی چرب بر سلامتی، تمایل به مصرف مواد غذایی کم چرب رو به افزایش است. بنابراین در سال های اخیر تلاش های زیادی به منظور کاهش میزان چربی در مواد غذایی سرخ شده ضمن حفظ ویژگی های کیفی آن ها انجام گرفته است. علاوه بر این به دلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تقاضا برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است و در میان آن ها فراورده های پوشیده شده با خمیرابه[۱] به دلیل ویژگی های حسی مطلوب بسیار مورد توجه هستند. غذاهای روکش شده مثل انواع ناگت به منظور بهبود طعم، ظاهر و خصوصاً ویژگی های بافتی مطلوب و ایجاد سطح خارجی ترد و در عین حال هسته مرکزی نرم و مرطوب، ابتدا با خمیرابه پوشانیده[۲] شده، سپس پیش سرخ گردیده، به صورت منجمد به بازار عرضه می گردند(نگادی و همکاران ، ۲۰۰۷).
برای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان به غذاهای متنوع، تولیدکنندگان در صنعت غذا به تولید فراورده های غذایی کم چرب جدید با طعم و مزه مطلوب همّت گماشته اند که از جمله این غذاها می توان به غذاهای سوخاری و پوشش دار اشاره کرد(گارو، ۲۰۰۰).
سرخ کردن عمیق[۳] (DFF) یکی از قدیمی ترین فرایندهای تهیه مواد غذایی است. این فرایند تحت عنوان غوطه ور کردن ماده غذایی در یک روغن خوراکی در دمایی بالاتر از نقطه جوش آب تعریف می شود. در طول این فرایند انتقال همزمان جرم و انرژی صورت می گیرد. در واقع حرارت از روغن به داخل ماده غذایی نفوذ کرده و باعث تبخیر رطوبت از درون ماده غذایی می شود، در نتیجه فضاهای خالی در محصول ایجاد می شود و روغن از همین منافذ وارد ماده غذایی می گردد (امیر یوسفی و همکاران، ۲۰۱۰). از مزایای سرخ کردن عمیق نسبت به دیگر روش های پخت می توان به کوتاه بودن زمان سرخ کردن و غیر محلول بودن ویتامین های محلول در آب، در داخل چربی اشاره نمود که مورد اخیر از اتلاف ویتامین های محلول در آب جلوگیری می کند (ساهین و سامنو، ۲۰۰۹).
با توجه به میزان بالای روغن در غذاهای سرخ کردنی، تلاش های زیادی در سطح دنیا برای تولید فراورده های کم چرب صورت گرفته است. برای کاهش میزان روغن فراورده های سرخ کردنی روش هایی وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از: استفاده از سیستم مایکرویو، استفاده از جایگزین های چربی مانند اُلسترا[۴] و پوشاندن با فیلم های خوراکی به منظور کاهش جذب روغن است (آددجی و همکاران، ۲۰۰۹).
تعداد صفحه :۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

Share