پایان نامه برق کنترل:تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر …

0 Comments


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تحلیل زمانی مخابره سیگنال های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه های صنعتی به منظور پیاده سازی حلقه های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا
 
 
استاد راهنما
دکتر بابک توسلی
 
استاد مشاور
دکتر سیدعلی اکبر صفوی
 
شهریورماه ۹۳
 
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
تحلیل زمانی مخابره سیگنال های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه های صنعتی به منظور پیاده سازی حلقه های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا
 
به کوشش
زینت صنیعی نیا
 
پیشرفت فن آوری های مرتبط با شبکه های ارتباطی در ده های اخیر و گسترش آن ها در لایه های بالایی صنعت نظیر لایه های مانیتورینگ و مدیریتی ایجاب نموده تا روش هایی برای بکارگیری این شبکه ها در سطوح پایین یعنی شبکه نمودن دستگاه ها و سنسورها ابداع و به کار گرفته شوند که هر یک نسبت به روش های سنتی دارای مزایا و معایبی می باشند.
در این پایان نامه نگاهی اجمالی به اتوماسیون صنعتی و نقش شبکه های ارتباطی در توسعه صنعت خواهیم داشت و با بیان تاریخچه شبکه های صنعتی از جمله اترنت و پروفیباس به ذکر اطلاعات پایه و سطوح سلسله مراتبی اتوماسیون صنعتی و پروتکل های آن می پردازیم. در ادامه ملزومات اساسی طراحی و ارتباطات قسمتهای مختلف شبکه اترنت و پروفیباس شرح داده می شود و با ذکر محاسن و معایب هریک نشان خواهیم داد که چگونه می توانیم شبکه های با سرعت بالا ولی غیر زمان حقیقی مانند اترنت را در پروسه های نیازمند داده زمان حقیقی استفاده نماییم و در انتها با ترکیب شبکه های سطح بالا (اترنت) با شبکه های سطح پایین تر (مانند پروفیباس) به بررسی تحلیل زمانی مخابره سیگنال های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای می پردازیم.
با توجه به بکارگیری گسترده شبکه پروفیباس و شبکه اترنت صنعتی، در این رساله به طور خاص بر استفاده همزمان از این دو نوع شبکه برای تبادل سیگنال های کنترلی متمرکز خواهیم شد و رفتار تأخیر متغیر با زمان، خطا در ارسال و سایر موارد را در مخابره سیگنالها از طریق هر دو شبکه و تأثیری که می‍توانند بر عملکرد سیستم کنترل داشته باشند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد با این هدف که با بهره گرفتن از نتایج تحلیل بتوان به طور مشخص برآورده شدن قیود زمان حقیقی را به ازای هر سیستم کنترل تعیین نمود. همچنین به دنبال آن خواهیم بود که راهکارهائی را برای کمک به برآورده شدن این قیود ارائه نمائیم.
 
 
 
فهرست مطالب
 
۱-                 مقدمه. ۲
۱-۱-           کلیات. ۲
۱-۲-           جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون. ۳
۱-۳-           جایگاه فیلدباس در هرم اتوماسیون. ۷
۲-                 معرفی شبکه های صنعتی. ۱۱
۲-۱-           مقدمه. ۱۱
۲-۲-           معرفی شبکه اترنت. ۱۲
۲-۲-۱-      نگاهی به تاریخچه پیدایش اترنت. ۱۳
۲-۲-۲-      نگاهی به روند تکاملی اترنت. ۱۵
۲-۲-۳-      نگاهی به روند تکاملی اترنت زمان حقیقی. ۱۷
۲-۲-۳-۱- On Top of TCP/IP. 20
۲-۲-۳-۱-۱-…………………………………………………………………………… Modbus/TCP. 20
۲-۲-۳-۳-۲-…………………………………………………………………………… Ethernet/IP. 20
۲-۲-۳-۱-۳-………………………………………………………………………………………….. P-NET. 20
۲-۲-۳-۱-۴-……………………………………………………………………………………… Vnet/IP. 20
۲-۲-۳-۲- On Top of Ethernet. 21
۲-۲-۳-۲-۱-…………………………………………… Ethernet Power Link (EPL) 21
۲-۲-۳-۲-۲-…………… Time-Critical Control Network (TCNET) 21
۲-۲-۳-۲-۳-…………………………… Ethernet for Plant Automation.. 21
۲-۲-۳-۲-۴-………………………………………………………………………… Profinet CBA.. 21
۲-۲-۳-۳- Modified Ethernet. 21
۲-۲-۳-۳-۱- Serial Realtime Communication System …………………………….. 22
۲-۲-۳-۳-۲-……………………………………………………………………………….. Ethercat. 22
۲-۲-۳-۳-۳-…………………………………………………………………………….. Profinet IO.. 22
۲-۳-           شبکه پروفیباس. ۲۲
۲-۳-۱-      نگاهی به تاریخچه پیدایش شبکه پروفیباس. ۲۳
۲-۴-           ارتباطات منطقی در شبکه های صنعتی (اترنت و پروفیباس)  24
۲-۵-           تکنولوژی ارتباطات در اترنت. ۲۵
۲-۵-۱-      لایه فیزیکی. ۲۶
۲-۵-۱-۱- ۱۰BASE 5. 27
۲-۵-۱-۲- ۱۰ BASE 2. 27
۲-۵-۱-۳- ۱۰ BASE-T. 28
۲-۵-۱-۴- ۱۰ BASE-FL. 29
۲-۵-۱-۵- ۱۰۰ BASE یا Fast Ethernet. 30
۲-۵-۱-۶- ۱۰۰۰ BASE یا اترنت گیگابیت. ۳۱
۲-۵-۲-      مقایسه کلی شبکه های اترنت مبتنی بر IEEE 802.3. 32
۲-۵-۳-      لایه پیوند داده ای در اترنت. ۳۲
۲-۵-۳-۱- فریم بندی داده در اترنت…………………… ۳۳
۲-۵-۳-۲- روش دسترسی به باس در اترنت. ۳۶
۲-۵-۴-      لایه شبکه در اترنت. ۳۹
۲-۵-۴-۱- IP Address در لایه Network.. 40
۲-۵-۴-۱-۱-       آدرس IP-v4. 40
۲-۵-۴-۱-۲-       آدرس IP-v6. 40
۲-۵-۵-      لایه انتقال در اترنت. ۴۱
۲-۶-           تکنولوژی ارتباطات در پروفیباس. ۴۳
۲-۶-۱-      لایه فیزیکی. ۴۴
۲-۶-۶-۱- انتقال با کابل مسی. ۴۴
۲-۶-۱-۲- انتقال با فیبر نوری. ۴۸
۲-۶-۲-      توپولوژی های شبکه پروفیباس. ۵۰
۲-۶-۲-۱- توپولوژی باس با بهره گرفتن از ریپیتر. ۵۰
۲-۶-۲-۲- توپولوژی درختی با بهره گرفتن از ریپیتر. ۵۱
۲-۶-۳-      لایه پیوند داده:. ۵۲
۲-۶-۳-۱- فرمت انتقال دیتا و امنیت آن. ۵۳
۲-۶-۳-۲- نحوه دسترسی به باس. ۵۴
۲-۶-۳-۳- فریم Token.. 56
۲-۶-۴-      پروفیباس FMS. 56
۲-۶-۵-      پروفیباس PA.. 57
۲-۷-           جمع بندی. ۶۰
۳-                 تبادل داده بین PLC ها با بهره گرفتن از شبکه های صنعتی  62
۳-۱-           مقدمه. ۶۲
۳-۲-           طراحی شبکه. ۶۳
۳-۲-۱-      امکان سنجی. ۶۴
۳-۲-۲-      تجزیه و تحلیل. ۶۵
۳-۲-۳-      طراحی. ۶۵
۳-۲-۴-      اجرا. ۶۶
۳-۲-۵-      نگهداری و به روز رسانی. ۶۶
۳-۳-           تکنیک های دسترسی به شبکه. ۶۷
۳-۴-           شبکه کردن PLC ها با بهره گرفتن از اترنت. ۶۷
۳-۴-۱-      ارتباطات Send / Receive   در شبکه اترنت. ۶۸
۳-۴-۲-      کارکردهای ارتباطی. ۶۹
۳-۴-۳-      پیکربندی و برنامه نویسی ارتباط S7 Connection.. 70
۳-۴-۳-۱- پیکر بندی سخت افزار. ۷۰
۳-۴-۳-۲- پیکربندی ارتباط در Netpro.. 71
۳-۴-۳-۳- برنامه نویسی تبادل دیتا در اترنت. ۷۲
۳-۵-           شبکه کردن PLC ها با بهره گرفتن از پروفیباس. ۷۳
۳-۵-۱-      تنظیمات شبکه پروفیباس. ۷۵
۳-۵-۱-۱- پارامتر Highest Profibus Address. 76
۳-۵-۱-۲- پارامتر Transmission.. 76
۳-۵-۱-۳- پروفایل های پروفیباس. ۷۷
۳-۵-۲-      IntelLigent Slave. 77
۳-۵-۳-      برنامه نویسی تبادل دیتا در پروفیباس. ۷۷
۳-۶-           جمع بندی. ۷۸
۴-                 تحلیل تئوری و عملی شبکه های صنعتی. ۸۰
۴-۱-           مقدمه. ۸۰
۴-۲-           محاسبه زمانی ارتباط پروفیباس. ۸۱
۴-۲-۱-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ تئوری  82
۴-۲-۲-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ عملی  85
۴-۲-۳-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ تئوری  88
۴-۲-۴-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ عملی  89
۴-۳-           محاسبه زمانی ارتباط اترنت. ۹۱
۴-۴-           زمان حقیقی نمودن اترنت. ۹۶
۴-۵-           سیستم های چند مرحله ای. ۹۸
۴-۵-۱-      حالت اول DP-LAN-DP. 99
۴-۵-۲-      حالت دوم LAN-DP-DP. 102
۴-۵-۳-      مقایسه دو سیستم. ۱۰۴
۴-۶-           جمع بندی. ۱۰۵
۵-                 تاثیر شبکه های صنعتی بر روی حلقه کنترلی. ۱۰۷
۵-۱-           مقدمه. ۱۰۷
۵-۲-           مدل مورد بررسی بدون تاخیر زمانی. ۱۰۸
۵-۳-           وارد نمودن تاخیر به سیستم (تاخیر ناشی از شبکه). ۱۱۰
۵-۴-           مدل سازی با شبکه ترکیبی. ۱۱۳
۵-۵-           نتیجه گیری:. ۱۱۴
۶-                 جمع بندی و پبشنهادات. ۱۱۶
۶-۱-           جمع بندی. ۱۱۶
۶-۲-           پیشنهادات. ۱۱۹
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست تصاویر
شکل ‏۱‑۱: هرم اتوماسیون[۲] ۴
شکل ‏۱‑۲: سطوح شبکه های صنعتی [۴] ۵
شکل ‏۱‑۳: کاربرد اترنت در سطوح مختلف اتوماسیون [۶] ۶
شکل ‏۱‑۴: جایگاه پروفیباس در هرم اتوماسیون [۲] ۸
شکل ‏۱‑۵: معماری اصلی سیستم متشکل از لینک های اترنت و پروفیباس   9
شکل ‏۱‑۶: معماری شبیه سازی شده متشکل از لینک های اترنت و پروفیباس   9
شکل ‏۲‑۱: روند تحول اتوماسیون.. ۱۲
شکل ‏۲‑۲: برخورد در اترنت.. ۱۵
شکل ‏۲‑۳: اترنت مبتنی بر هاب [۸] ۱۶
شکل ‏۲‑۴: اترنت مبتنی بر سوییچ [۹] ۱۷
شکل ‏۲‑۵: ساختارهای ممکن برای اترنت زمان حقیقی [۱۱] ۱۹
شکل ‏۲‑۶: لایه فیزیکی.. ۲۶
شکل ‏۲‑۷: تصادم دیتا در اترنت [۳۰] ۳۸
شکل ‏۲‑۸: لایه شبکه.. ۳۹
شکل ‏۲‑۹: لایه انتقال.. ۴۲
شکل ‏۲‑۱۰: کابل مسی شیلددار.. ۴۴
شکل ‏۲‑۱۱: ساختار RS485 [32] 44
شکل ‏۲‑۱۲: ساختار Star 45
شکل ‏۲‑۱۳: ساختار Tree. 46
شکل ‏۲‑۱۴: کابل و کانکتور پروفیباس [۳۴] ۴۷
شکل ‏۲‑۱۵: نحوه اتصال OLM به پروفیباس [۳۶] ۴۹
شکل ‏۲‑۱۶: نحوه اتصال OLP به پروفیباس[۳۷] ۵۰
شکل ‏۲‑۱۷: توپولوژی باس با بهره گرفتن از ریپیتر[۳۹] ۵۱
شکل ‏۲‑۱۸: موقعیت لایه های LLC و MAC در مدل OSI [2] 52
شکل ‏۲‑۱۹: بسته UART [40] 53
شکل ‏۲‑۲۰: بسته اطلاعاتی پروفیباس[۴۱] ۵۳
شکل ‏۲‑۲۱: نحوه ارسال دیتا در پروفیباس[۲] ۵۵
شکل ‏۲‑۲۲: ساختار Token در پروفیباس[۴۱] ۵۶
شکل ‏۲‑۲۳: لایه های مورد استفاده در پروفیباس FMS [2] 57
شکل ‏۲‑۲۴: پروفیباس PA/DP [2] 58
شکل ‏۲‑۲۵: انتقال دیتا در پروتکل H1 [2] 58
شکل ‏۳‑۱: چرخه زندگی یک سیستم.. ۶۴
شکل ‏۳‑۶: شبکه کردن دو PLC 300 توسط اترنت.. ۷۱
شکل ‏۳‑۷: Connection Table. 71
شکل ‏۳‑۸: مشخصات ارتباط برقرار شده.. ۷۲
شکل ‏۳‑۹: شبکه کردن دو PLC 300 توسط پروفیباس.. ۷۶
شکل ‏۳‑۱۰: SFC14 [61] 78
شکل ‏۳‑۱۱: SFC15 [62] 78
شکل ‏۴‑۱ : ساختار Bus Cycle. 82
شکل ‏۴‑۲: ساختار انتقال اطلاعات در پروفیباس.. ۸۳
شکل ‏۴‑۳: فریم پروفیباس.. ۸۴
شکل ‏۴‑۴: فریم تغییر یافته پروفیباس [۴۱] ۸۵
شکل ‏۴‑۵: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave. 87
شکل ‏۴‑۶: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave  87
شکل ‏۴‑۷: نمودار زمان بین دو ارسال متوالی اطلاعات یک Master و یک Slave. 88
شکل ‏۴‑۸: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave. 90
شکل ‏۴‑۹: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave  90
شکل ‏۴‑۱۰: فریم IEEE [5] 92
شکل ‏۴‑۱۱: فریم پروفینت [۶۶] ۹۲
شکل ‏۴‑۱۲: Network Utilization. 93
شکل ‏۴‑۱۳: Network Utilization با دو کامپیوتر.. ۹۳
شکل ‏۴‑۱۴: تصادم در هاب.. ۹۴
شکل ‏۴‑۱۵: Connection Statistic [68] 94
شکل ‏۴‑۱۶: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت.. ۹۵
شکل ‏۴‑۱۷: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت   95
شکل ‏۴‑۱۸: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با یک CPU به صورت همزمان با اترنت.. ۹۶
شکل ‏۴‑۱۹: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU1 و CPU2 با اترنت در حالت زمان حقیقی.. ۹۷
شکل ‏۴‑۲۰: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU2 و CPU3 با اترنت در حالت زمان حقیقی.. ۹۷
شکل ‏۴‑۲۱: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت در حالت زمان حقیقی و با یک لینک معیوب. ۹۸
شکل ‏۴‑۲۲: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 1. 99
شکل ‏۴‑۲۳: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط بد.. ۱۰۱
شکل ‏۴‑۲۴: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط خوب.. ۱۰۱
شکل ‏۴‑۲۵: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP. 101
شکل ‏۴‑۲۶: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 2. 102
شکل ‏۴‑۲۷: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط بد.. ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۸: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط خوب.. ۱۰۳
شکل ‏۴‑۲۹: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP. 104
شکل ‏۴‑۳۰: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت همراه با دو کامپیوتر.. ۱۰۵
شکل ‏۵‑۱: مدل مورد بررسی.. ۱۰۷
شکل ‏۵‑۲: بلوک دیاگرام مدل به همراه PID.. 108
شکل ‏۵‑۳: سیگنال ورودی.. ۱۰۸
شکل ‏۵‑۴: پارامترهای PID.. 109
شکل ‏۵‑۵: خروجی سیستم بدون تاخیر.. ۱۱۰
شکل ‏۵‑۶: بلوک تاخیر.. ۱۱۰
شکل ‏۵‑۷: بلوک دیاگرام مدل به همراه تاخیر ۱۳ms. 111
شکل ‏۵‑۸: خروجی سیستم با تاخیر ۱۳ms. 111
شکل ‏۵‑۹: پارامترهای PID با در نطر گرفتن تاخیر ۱۳ms. 112
شکل ‏۵‑۱۰: خروجی سیستم با تاخیر ۱۳ms و پایدارسازی مجدد.. ۱۱۲
شکل ‏۵‑۱۱: بلوک دیاگرام مدل شامل شبکه پروفیباس و اترنت.. ۱۱۳
شکل ‏۵‑۱۲: خروجی سیستم با تاخیر ۲۶ms در شبکه اترنت.. ۱۱۴
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱: زیرکمیته ۸۰۲ و استانداردهای مربوط به آن….. ۱۳
جدول ۲-۲: سیر تحول اترنت………………………………………………………………………. ۱۴
جدول۲-۳: مقایسه اترنت معمولی و سریع…………………………………………… ۲۴
جدول۲-۴: انواع اترنت گیگابیت…………………………………………………………….. ۲۵
جدول۲-۵: مقایسه کلی شبکه های اترنت………………………………………………… ۲۶
جدول۲-۶: مشخصات کابل پروفیباس………………………………………………………….. ۴۰
جدول۲-۷: ماکزیمم طول سگمنت پروفیباس بر اساس سرعت انتقال دیتا………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
جدول۳-۱: سرویس های ارتباطی زیمنس……………………………………………………… ۶۴
جدول۳-۲: حجم دیتای قابل جابجایی مبنی بر سرویس های ارتباطی           65
جدول۳-۳: فانکشن های مورد استفاده مبنی بر سرویس های ارتباطی           66
جدول۳-۴: فانکشن های برنامه نویسی اترنت………………………………………. ۶۹
جدول۳-۵: Slaves…………………………………………………………………………………………………… 71

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

جدول۴-۱: معرفی هر المان و وظیفه آن در پروفیباس………………… ۸۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 

مقدمه

 
 
 
 
 

۱

 

 

۱-  مقدمه

 
 

  • کلیات

هنگامی که در دهه شصت تکنولوژی های اتوماسیون دیجیتال در دسترس قرار گرفت، از آن ها جهت بهبود و توسعه سیستمهای اتوماسیون صنعتی استفاده شد. مفاهیمی مانند صنایع خودکار[۱] و سیستمهای کنترلی خودکار توزیعی[۲]، در زمینه اتوماسیون صنعتی معرفی گردید و کاربرد شبکه های ارتباطی تقریبا رشد قابل توجهی نمود. با گسترش شبکه های ارتباطی در سیستم های اتوماسیون صنعتی، جمع آوری اطلاعات و عملیات کنترلی در سطو ح پایین به این شبکه ها سپرده شد. این گسترش تا جایی پیشرفت نمود که امروزه در یک سیستم مدرن اتوماسیون، دستگاه های موجود در سطوح مختلف سیستم، از طریق این شبکه های ارتباطی به انتقال داده می پردازند. از این رو کوشش هایی جهت استاندارد سازی بین المللی در زمینه شبکه ها صورت گرفت که دستاورد مهم آن پروتکل اتوماسیون صنعتی MAP در راستای سازگاری سیستم های ارتباطی بود. پروتکل MAP جهت غلبه بر مشکلات ارتباطی بین دستگاه های مختلف اتوماسیون گسترش پیدا کرد و به عنوان یک استاندارد صنعتی جهت ارتباطات داده ای در کارخانه ها پذیرفته شد. عملکرد و قابلیت اطمینان یک سیستم اتوماسیون صنعتی در حقیقت به شبکه ارتباطی آن بستگی دارد. در یک شبکه ارتباطی اتوماسیون صنعتی، بهبود عملکرد شبکه و قابلیت اطمینان آن و استاندارد بودن ارتباطات با توجه به اندازه سیستم و افزایش حجم اطلاعات تعیین میگردد [۱].
 
امروزه یک کارخانه با اتوماسیون مدرن یا نسبتا مدرن، اتاق های فرمان و کنترل، از محل هایی هستند که نسبت به گذشته پیشرفت های بسیار جالب توجهی داشته اند. در چنین اتاق هایی از پانل های بزرگ قدیمی[۳] که شکل فرآیند روی آنها ترسیم شده بود و به چراغهای سیگنال زیادی مجهز بودند دیگر خبری نیست. همه چیز را بایستی در صفحات کامپیوتر یا اصطلاحاً HMI[4] جستجو کرد. اما افراد کاوشگر در پشت این صفحات به دنبال ارتباطات فیزیکی بین کامپیوتر و فرآیند هستند و با مختصر جستجو به پانل هایی در همان نزدیکی برخورد می کنند که تجهیزات ارتباطی در آن نصب گردیده اند. و با نگاهی به تجهیزات ارتباطی سخت افزاری شبکه در یک نگاه متوجه می شوند که شبکه مورد استفاده همان شبکه معروف اترنت صنعتی[۵] است [۲].
امروزه شبکه اترنت در کاربرد های اداری نیز آنقدر معروف و مرسوم شده که بسیاری از کاربران غیر متخصص نیز با تجهیزات آن مانند هاب، سوئیچ، کابل وآشنا هستند. در هر صورت در کاربرد HMI اگر چه ممکن است در مواردی و بدلایلی ارتباط فوق را بصورت های دیگر و توسط شبکه های صنعتی دیگر نیز بتوان مشاهده کرد، ولی در سیستم های مدرن امروزه کمتر اتفاق می افتد که در سطحHMI شبکه ای به جز اترنت صنعتی بکار گرفته شود.
برای روشن شدن مبحث به جایگاه دو شبکه اترنت و پروفیباس در این هرم اتوماسیون می پردازیم:

  • جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون

ساختار یک سیستم اتوماسیون جامع، که دربرگیرنده تجهیزات مختلف کنترل و مانیتورینگ است، را به ساختاری هرمی شکل تشبیه می کنند. در این ساختار هر دسته از تجهیزات بسته به نوع و کاربرد جایگاه خاصی دارند. بر این اساس سطوح مختلفی را برای این هرم تعریف می کنند و در هر سطح تجهیزات مربوطه را همراه با شبکه های صنعتی قابل استفاده معرفی می نمایند. پایین ترین سطح حسگرها و عملگرها هستند. همانطور که از نامش پیداست سطحی است که در آن سنسورها و عملگرها قرار می گیرند. یکی از شبکه های صنعتی معروف که در این سطح استفاده می شود [۶]ASI است. سطح بالاتر فیلد است. در این سطح تجهیزاتی مانند ورودی خروجی های ریموت و ثبات ها[۷] و دیگر وسایل فیلد قرار می گیرند و شبکه مورد استفاده آنها
می تواند پروفیباس باشد. از سطح فیلد که بالاتر برویم به سطح کنترل می رسیم. در این سطح PLC[8] ها، سیستم های [۹]DCS و HMI ها قرار می گیرند، در برخی تقسیم بندی ها سطح کنترل را به دو سطح HMI و کنترل تقسیم بندی می کنند؛ و بالاخره بالاترین سطح مدیریت است که در آن سیستم های اطلاعات مدیریت مانند سیستم های تولید، نگهداری، تعمیرات، فروش و خرید قرار می گیرد. در برخی موارد اطلاعات موجود در سطح کنترل به صورت خام قابل استفاده برای سطح مدیریت نیستند و بایستی روی آنها پردازش صورت گیرد. از این رو سطح واسطی بین ایندو با عنوانMES[10] تعریف می شود. اما آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد آنست که در هرم فوق هرقدر از سطح پایین به سطح بالا نزدیک می شویم تمرکز اطلاعات بیشتر می شود. بنابراین برای جابجایی آنها، به شبکه هایی با سرعت بالاتر نیازمندیم [۳].
[۱] Computer Integrated Manufacturing
[۲] Distributed computer Control System
[۳] Mimic
[۴] Human Machine Interface
[۵] Industrial Ethernet
[۶] Actuator Sensor Interface
[۷] Recorder
[۸] Process Logic Controller
[۹] Distributed Control System
[۱۰] Manufacturing Execution System
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۳۶

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       (فقط پیامک)        [email protected]