پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:مکان یابی طرح و نقشه در IOT

0 Comments

مکان یابی طرح و نقشه

توانایی شناسایی منحصر به فرد “اشیاء”  برای موفقیت IOT حیاتی و مهم است. این نه تنها به ما اجازه می دهد که بیلیونها وسیله را به طور منحصر به فرد تشخیص دهیم بلکه هم چنین اجازه ی کنترل از راه دور وسیله ها از طریق اینترنت ممکن می سازد. تعداد کمی از مهم ترین ویژگی های ایجاد یک آدرس منحصر به فرد: یگانگی، قابلیت اطمینان، ماندگاری و قیاس پذیری هستند. هر عنصری که تاکنون متصل شده است و آنهایی که در حال اتصال اند باید توسط معرف، مکان و عاملیات منحصر به فرد خود شناسایی شود.  اخیر ممکن حمایت کننده حوزه ای و منطقه ای باشد که گروهی از ابزارهای سنسور مشترک می توانند به طور جغرافیایی شناسایی شوند اما نه به صورت فردی. ویژگی های تغییرپذیری اینترنت در  ممکن است بعضی از مشکلات تشخیص دلیله ها را کم کند. اگرچه طبیعت غیریکنواخت گره های بی سیم، انواع داده های متنوع، عملکردهای هم زمان و تلاقی اطلاعات از وسیله های تشدید کننده ی مشکلات بیشتر باشد. (19). شبکه ی پایدار عمل کننده برای کانال ترافیک داده های همه جا گیر و سخت دلانه یکی دیگر از جنبه های IOT است. اگرچه TCP/IP از این مکانیسم با مسیریابی در یک راه معتبرتر و کارآمدتر، از منبع به مقصد محافظت می کند. IOT با یک عملکرد محدود در واسط بین مسیر درچه و ابزارهای سنسور بی سیم مواجه می شود. علاوه بر ان، مقیاس پذیری ابزارهای نشان دهنده ی شبکه موجود باید قابل تحمل و تاب آوردنی باشند. علاوه بر آن شبکه اها و ابزارها نباید مانع عملکرد شبکه و ابزارها، قابلیت اطمینان داده ها روی شبکه یا استفاده ی مؤثر از ابزار ها از واسط کاربران شوند. برای نشان دادن این موضوعات سیستم اسم منابع یکنواخت (URN) برای پیشرفت IOT اساسی در نظر گرفت شده است. URN منابعی را جابجا می کند که می توانند از طریق URL جابجا شوند. با حجم بالایی از اطلاعات سه بعدی جمع آوری شده اغلب گرفتن کامل مزایا از منافع داده های متا برای انتقال اطلاعات از پایگاه داده ها به کاربر از طریق اینترنت کاملاً مهم و ضروری است. (20)  هم چنین یک گزینه ی خیلی خوب برای دستیابی به منابع از راه دور و به صورت منحصر به فرد را می دهد. یک پیشرفت اساسی دیگر در ادرس دهی پیشرفت وزن سبک  است که می تواند آدرس دهی پایه را به صورت منحصر به فردی تجهیز کند. شبکه های سنسور بی سیم (با در نظر گرفتن آنها به عنوان بلوک های ساختمانی IOT) که روی توده های مختلفی عمل می کنند برای اینترنت نمی توانند دارای توده ی  برای آدرس دهی به صورت فردی باشند و پس از ان یک زیرشبکه با دریچه ای که شامل یک URN است مورد نیاز خواهد بود. با این ذهنیت، سپس نیازمند یک لایه برای آدرس دهی ابزارهای سنسور توسط دریچه های مربوطه هستیم. در سطح شبکه ی فرعی URN برای ابزارهای سنسور می تواند ID های منحصر به فردی نسبت به اسامی دوستانه ی انسان ها همانطور که در www است باشند و یک جدول مراجعه در دریچه برای آدرس دهی این وسیله وجود داشته باشد. علاوه بر آن در سطح گره هر سنسور یک URN خواهیم داشت که برای سنسور ها توسط دریچه ادرس دهی می شود. (ماننده شماره ها). یک شبکه کامل الان از یک شبکه ی اتصال دستیابی (از طریق URL) و قابل کنترل (از طریق URC) است.

4-6 ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها

یکی از مهمترین نتایج پدیدار شده در این زمینه ایجاد یک مقدار بی سابقه و بی مانند از داده ها است.ذخیره سازی، مالکیت و خاتمه ی داده ها یک موضوع اساسی است. اینترنت حدود 5 درصد از کل انرژی ای که امروزه تولید می شود را مصرف می کند و با این نوع از درخواست و تقاضاها مطمئناً حتی از ان بیشتر هم می شود. از این رو مرکز داده ها کهروی انرژی حاصله انجام شده متمرکز می شود و اطمینان حاصل می کند انرژی به صورت کافی و کارامد نیز قابلیت اطمینان داشته باشد. داده ها باید به صورت هوشیارانه و اگاهانه برای بازبینی و به کار اندازی هوشمند ذخیره سازی و استفاده شوند. این مهم است که الگوریتم های هوش مصنوعی پیشرفت کنند تا بتوانند براساس نیاز متمرکز یا پخش شوند الگوریتم های ترکیبی جدید نیازمند بهبود و پیشرفت برای ایجاد درک اطلاعات جمع آوری شده هستند. جدیدترین تکنولوژی غیرخطی روشهای یادگیری موقتی ماشینی براساس الگوریتم های تکاملی، الگوریتم های ژنتیک، شبکه های عصبی و دیگر تکنیک های هوش مصنوعی برای دستیابی به تصمیم گیری های اتوماتیک ضروری است. این سیستم ها ویژگی های مانند قابلیت همکاری یکپارچه و ارتباطات انطباقی را نشان می دهد. آنها هم چنین دارای یک ساختار دارای مقیاس هم در اصطلاحات طراحی سیستم های سخت افزاری و هم در بهبود نرم افزارها هستند که معمولاً برای کاربردهای IOT بسیار مناسب اند.

مهم تر از ان یک زیرساز متمرکز شده برای حمایت از ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل مورد نیاز است. این لایه های میان افزار IOT را تشکیل می دهند که دارای چالش های عظیمی شامل انچه که در بخش آینده مورد بحث قرار می گیرد هستند. به طوریکه در سال 2012 توده ها براساس راه حل های ذخیره سازی عمدتاً در حال افزایش اند و در سال های پیش رو توده ها و ابرها براساس خط مشی های تجزیه و تحلیلی و تجسم فکری پیش بینی می شوند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)