پایان نامه رایگان درباره
احساس حقارت، عشق و محبت

پایان نامه رایگان درباره احساس حقارت، عشق و محبت

تا مرحله به جای آوردن اعمال دینی پیش می‌رود، که این عمل به لحاظ اجتماعی قابل نظارت است: باورها و رفتار به معیارهای گروهی وابسته است. به دنبال آن یک دین درونی شده و فطری شکل می‌گیرد که در پی آن دینی مستقل با رویکردی با پرسش‌های بیش‌تر و جستجوگرتر به وجود می‌آید. پالوتزیان (۱۹۹۶) خاطرنشان کرده است که مطالعات رشدی درباره‌ دین‌داری درونی و بیرونی پرسشگر وجود ندارد (جهت‌گیری در مورد دین که به طور کامل‌تری در فصل ۶ بحث خواهد شد). بنابراین هیچ مدرکی در حمایت از پیشنهادهای مدو و کاهو وجود ندارد. فاولر (۱۹۸۱) نیز به رشد تفکر دینی علاقه داشت اما او به رشد اخلاقی و اجتماعی هم علاقه‌مند بود. او به ایمان، هم‌ ایمان دینی و هم‌ ایمان در معنای وسیع‌تر کلمه، علاقه‌مند بود؛ فعالیت او در بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. پالوتزیان (۱۹۹۶) گزارش سودمندی از چندین نظریه درباره رشد دینی را ارائه می‌کند.
ایمان دینی و رشد آن
ایمان چیست؟ آیا مفهومی است که به لحاظ فرهنگی محدود است؟ ایمان با ایمان دینی چه تفاوتی دارد؟ ممکن است کسی بگوید که این دو مفهوم آن قدر به هم شبیه‌اند که ارزش آن را ندارد که برای متمایزکردن آن‌ها تلاش کرد. در زبان روزمره، از یک “معتقد” دینی انتظار می‌رود ایمان دینی داشته باشد. به هر حال، در این جا از لغت باور برای اشاره به محتوا استفاده می‌کنیم در حالی که از لغت ایمان برای اشاره به یک دسته به‌خصوص از باور‌ها و احساسات استفاده می‌کنیم که به طور کلی در احساس اعتماد خلاصه می‌شود که خدا به طریقی افراد را قادر می‌سازد تا امتحانات زندگی را تحمّل کنند، افرادی که به نوعی هدفی دارند حتی اگر اصلاً آشکار نباشد. این تعریف از تعاریف کلّی‌تری چون تعریف اسمیت (۱۹۷۹) فاصله می‌گیرد، که ایمان را جهت‌گیری “شخص” یا واکنش کلی به خود، دیگران و جهان تعریف می‌کند … که ظرفیت انسانی را برای دیدن، احساس‌کردن، عمل کردن در چارچوب بعد متعالی، [منعکس می‌کند]. (به نقل از وولف، ۱۹۹۷).
با این همه، در این جا می‌خواهم دقیق‌تر باشم و باور دینی و ایمان دینی را از هم متمایز کنم.
یک روش عملیاتی کردن ایمان ممکن است از طریق ارزیابی آن با استفاده از یک مقیاس ساده‌ باشد، مثل مقیاس حمایت معنوی میتون (۱۹۸۹). (به جدول مراجعه کنید).
?
مقیاس حمایت معنوی
در کنار هریک از عبارات زیر نشان دهید که هر کدام تجربه شما را تا چه حد دقیق و کامل بیان می‌کند. برای این کار از اعداد ۱ (نه اصلاً دقیق) تا ۵ (کاملاً و همیشه درست) استفاده کنید.
۱ـ من عشق و محبت خدا را به طور منظم تجربه می‌کنم.
۲ـ من یک رابطه شخصی نزدیک با خدا دارم.
۳ـ ایمان دینی در سازگاری من اهمیتی ندارد.
?
به هر حال، بسیاری از مفسران معتقدند که کیفیت ایمان در میان افراد مختلف متفاوت است و در نتیجه تجربه و رشد تغییر می‌کند.
فاولر (۱۹۸۱) با استفاده از مصاحبه‌های نامحدود به مطالعه ایمان پرداخت. او علاقه‌مند بود ایمان دینی را با نظریه‌های رشد شناختی پیوند دهد. فاولر طرح رشد ایمان خود را براساس سه دسته جداگانه در نظریه رشد مرحله‌ای قرار داد: نظریه اجتماعی ـ روانی، شناختی، و اخلاقی. او به طور ویژه کار اریکسون (۱۹۶۳)، پیاژه (به عنوان مثال۱۹۶۷)، و کولبرگ۳۱۴ (به عنوان مثال ۱۹۶۸، ۱۹۶۹) را مورد توجه قرار داد. اریکسون به رشد اجتماعی ـ روانی از دیدگاه روان‌کاوی، پیاژه به رشد شناختی، همان‌گونه که توضیح داده شد، و کولبرگ به رشد اخلاقی می‌پردازد. قبل از اینکه درباره فاولر، بیش‌تر توضیح دهیم باید به طور خلاصه نقطه نظرات اریکسون و کولبرگ را بیان کنیم. (کار پیاژه تقریباً در این فصل مطرح شده است).
اریکسون
اریکسون در زمینه روان‌کاوی تعلیم دیده بود، و به شیوه‌ای که فرهنگ، گذر از مراحل نسبتاً همگانی در دوران طفولیت، کودکی، بزرگ‌سالی، جوانی، میان سالی و پیری را سامان می‌دهد، علاقه‌مند بود. نظریه رشد مرحله‌ای روانی ـ اجتماعی اریکسون ما را با ویژگی بحرانی هفت۳۱۵ مرحله زندگی آشنا می‌کند. به عقیده اریکسون، فردی که به طور موفقیت آمیزی بحران هر مرحله را پشت سر بگذارد، وضعیت‌های دشوار مرحله بعد را نیز می‌پذیرد و با آن روبه‌رو می‌شود. کسانی که موفق نیستند، در آن ویژگی شخصیتی به همان شکلی که بوده است گیر می‌افتند. جدول ۴٫۴، طرحی از مراحل روانی ـ اجتماعی اریکسون و نتایج آن را به لحاظ شخصیتی نشان می‌دهد. بنابراین، برای مثال، در مرحله اولیه طفولیت، کودکی که به اندازه کافی مراقبت (واژه معروف وینیکات۳۱۶ که قرض گرفته‌ایم (۱۹۵۸) دریافت می‌کند، “اعتماد اساسی” را کسب می‌کند. بسیاری از مفسران از جمله فاولر به اهمیت این مرحله و دیگر ویژگی‌های نظریه اریکسون برای رشد دینی اشاره کرده‌اند. خود اریکسون با نگارش زندگی نامه روانی رهبران دینی برجسته از جمله لوتر و گاندی نشان داد که به موضوعات دینی عمیقاً علاقه‌مند است.

جدول ۴٫۴ ـ خلاصه کوتاهی از نظریه رشد مرحله‌ایِ روانی ـ اجتماعی اریکسون

مرحله سن‌(به‌طور تقریبی) راه‌حل موفقیت‌آمیز راه‌حل ناموفق
اعتماد- بدگمانی کمتر از یک‌سال امید ترس
خودمختاری – شرم و تردید ۳-۱ قدرت اراده تردید نسبت به خود
ابتکار – گناه ۵-۴ هدف بی‌ارزش بودن
سخت‌کوشی – احساس حقارت ۱۱-۶ شایستگی
عدم شایستگی
هویت – گم‌گشتگی هویت ۲۰ -۱۲ وفاداری عدم قطعیت
تعلق – انزوا ۲۴-۲۱ عشق بی‌بند و باری جنسی
باروری – رکود ۶۵- ۲۵ توجه خودپسندی
کمال – ناامیدی بعد از ۶۶ عقل پوچی

کولبرگ
روایت کولبرگ (۱۹۶۹ ـ ۱۹۶۸) از رشد اخلاقی سومین اساس مهم رویکرد فاولر برای درک رشد ایمان بود. نظریات کولبرگ از نظر شهرت و تأثیر اوج و حضیض داشته است، اما به طور کلّی به عنوان منحصر‌به‌فرد‌ترین کمک مهم در درک تفکر اخلاقی تشخیص داده شده است. کولبرگ رویکرد خود را براساس اصول رشد مرحله‌ای پیاژه بنا کرد. پیاژه، رشد اخلاقی را مورد مداقه قرار داد اما تنها تغییرات کیفیت تفکر اخلاقی در دوران کودکی را بررسی‌کرد. کولبرگ معتقد بود که تفکر اخلاقی می‌تواند در طول دوران جوانی و بزرگ‌سالی تحول یافته و رشد ‌‌کند؛ و او این مسئله را از طریق مصاحبه‌ و گفتگو با جوانان و بزرگ‌سالان بررسی کرد. مطالب مورد بحث در این جلسات وضعیت اخلاقی دشوار بود. (برای مثال، به کادر مراجعه کنید).
?
همسر مردی به خاطر یک بیماری نادر در حال مرگ بود. او متوجه شد که یک محقق داروساز در آزمایشگاه خود در همان شهر دارویی را ساخته بود، که در درمان این بیماری موفق بوده است. دارو بسیار گران بود. مرد به بانک مراجعه کرد، پیش دوستان و خویشاوندان خود رفت، و هر چقدر پول می‌توانست قرض گرفت. سپس به محقق داروساز مراجعه کرد و تقاضای مقداری از آن دارو را کرد و قول داد که باقی‌مانده پول را به زودی پرداخت خواهد کرد. محقق داروساز از دادن دارو امتناع کرد. در این میان، همسر مرد با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. مرد باید چه کاری انجام دهد؟ آیا باید دارو را بدزدد؟
شرح داده شده در رِست۳۱۷ ۱۹۷۹
?

کولبرگ مشاهده کرد که راه حل‌های پیشنهادی افراد و دلایلی که ارائه می‌کنند، متفاوت است. کولبرگ، سه سطح کلی در رشد اخلاقی را پیشنهاد کرد که هر کدام به دو مرحله تقسیم می‌شوند (کولبرگ مرحله هفتم را بعداً پیشنهاد کرد). به طور خلاصه، سه سطح کولبرگ عبارتند از:
۱٫ پیشا قراردادی۳۱۸ ـ که در آن اعمال تنها در چارچوب عواقبی که برای شخص به بار می‌آورد قضاوت می‌شوند. برای مثال، او باید دارو را بدزدد، در غیر این صورت، به خاطر مرگ همسرش، به دردسر می‌افتد. یا نباید دارو را بدزدد، زیرا ممکن است به خاطر سرقت به زندان بیفتد؛
۲٫ قراردادی۳۱۹ ـ اعمال در چارچوب قضاوت پیشاپیش دیگران یا قوانین و مقررات موجود در جامعه مورد داوری قرار می‌گیرند. او یا نباید دارو را بدزدد زیرا کار درستی نیست، و خلاف قانون است؛ یا باید دارو را بدزدد زیرا درست نیست اجازه دهد همسرش بمیرد. در این سطح، شخص دیگر خود محور نیست؛ فداکاری‌ها به خاطر اصول حمایت از اخلاقی قراردادی گونه‌ای حامیانه صورت می‌گیرد.
۳٫ پسا قراردادی۳۲۰ ـ قوانین و مقرّرات موجود در جهت اصول اخلاقی که مشخصاً کسب می‌شوند، تعالی می‌یابند، که شامل اصول اخلاقی همگانی مثل حقوق فردی، احترام به موجود زنده، عدالت و تساوی است. هیچ واقعیت اخلاقی منفردی وجود ندارد، و پذیرش این‌‌که قراردادهای موجود ممکن است در جهت خدمت به اصول جهانی ناموفق باشند وجود دارد. در این سطح، چندین احتمال وجود دارد. برای مثال: اگر چه دزدی غیر قانونی است، در این حالت او سعی می‌کند تا زندگی همسرش و یا در حقیقت هر کس دیگری را نجات دهد و امیدوار است که دیگران هم‌، ‌چنین کاری برای او انجام دهند.
مدل مرحله‌ای تفکر اخلاقی کولبرگ به نقد کشیده شده است؛ به عنوان مثال در شرایطی که از نظر فرهنگی با محدودیت مواجه است و از نظر روش‌شناسی و عقلی مشکل‌ساز است، (کورتینز۳۲۱، ۱۹۸۶، باتسون و دیگران، ۱۹۹۳). اِملر و دیگران۳۲۲ (۱۹۹۸) از این ایده که انواع خاصی از قضاوت اخلاقی، بیش‌تر نتیجه هویت ایدئولوژیکی است تا بلوغ فکری و اخلاقی به طور نسبی حمایت کرده است. با این وجود، این ایده کمک مهمی در جهت درک تفکر اخلاقی است و بنای اساسی کار فاولر به شمار می‌رود.
فاولر
جدول ۵٫ ۴ سازمان دهی شباهت‌های میان مراحل رشد در نظریه‌های متفاوت که فاولر آن را تدوین کرده است را نشان می‌دهد.
درک معنای برخی از واژه‌های این جدول ممکن است مشکل باشد. کادر صفحه ۸۶ ممکن است کمک کند تا خلاصه نسبتاً انتزاعی نظریه فاولر را در چارچوب تجربه روزمره به صورت ساده‌تری بازگو کرد. این جدول، بخشی از مقیاس ایمان را نشان می‌دهد که اساس آن کار فاولر است و بارنز و دیگران۳۲۳ (۱۹۸۹) آن را گسترش داده است. این مقیاس چکیده مفیدی از ایدههایی است که نمونه بارز چهار مرحله میانی از شش مرحله‌ی فاولر در رشد ایمان است، که در میان جوانان از همه رایج‌تر است. فاولر از واژه ایمان در معنای وسیع کلمه یعنی “فلسفه زندگی” استفاده کرده، تقریباً کاری که آلپورت (۱۹۵۰) انجام داد. در نظریه فاولر، وابستگی دینی آشکار و پذیرش عقیدتی برای رشد ایمانِ شکل‌گرفته، لازم نیست. اگر تمایل دارید تا خود را ارزیابی کنید، یک جفت از جملهها که نظرات شما را به طور دقیق‌تر نشان می‌دهد را انتخاب کنید اما برای به دست آوردن یک امتیاز عادلانه باید همه اعداد موجود در پرانتز‌ها را که در سمت چپ صفحه قرار دارد بپوشانید تا زمانی که همه گزینه‌ها را کامل کنید. هنگامی که گزینه‌ها را به پایان رساندید، می‌توانید به هر یک از گزینه‌ها امتیاز بدهید، که این امتیاز ع
دد پرانتز‌های کنار آن خواهد بود. امتیازهای شما با جمع شش امتیاز، و تقسیم جمع آنها بر شش به دست می‌آید. شما باید عددی بین دو و پنج به دست آورید. برای نمونه امتیازی مثل ۲۳/۴ به این معنی است که سطح ایمان نسبتاً کاملی دارید. (در طرح فاولر) این مقیاس بهگونهای طراحی شد که برای کاتولیک‌ها مناسب باشد و اگر یک مسیحی از فرقهای متفاوت، یا پیرو یک مذهب غیر مسیحی هستید، به یاد داشته باشید که این مقیاس به کار شما نمی‌آید و ممکن است امتیاز شما زیاد نباشد.
مباحث جدید‌تر کار فاولر و گسترش آن و مفاهیم آن در کار فاولر و دیگران (۱۹۹۱) مطرح شده‌است.

جدول۵٫ ۴ ـ مراحل فاولر در رشد ایمان و شباهتهای آن با دیگر نظریات رشدی-شناختی (برگرفته از فاولر، ۱۹۸۱)
مرحله

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *