پایان نامه رایگان مدیریت :
برنامه درسی ملی

پایان نامه رایگان مدیریت : برنامه درسی ملی

جوامع غیر مسلمان و…

۴
بررسی صحت و سقم دانش فرهنگی در تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف
۹۶
۲
۶
متربیان نیاز دارند در آموزش‌های مدرسه‌ای فرصت‌هایی برای به چالش کشیدن ایده‌های خود و دیگران در خصوص مسائل اجتماعی در سطح محلی، ملی و جهانی را در اختیار داشته باشند
۱۲۰
۳/۴/۵
در تدوین الگوی جامع ارزش‌یابی لازم است با توجه به استانداردهای جهانی، منطقه‌ای و ملی، آزمون‌های دوره‌ای به منظور تعیین کیفیت عملکرد نظام آموزشی در دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی در نظر گرفته شود.
۱۳۳
۵/۲/۳/۷
ارزیابی از محصول برنامه در سطح مدرسه، منطقه، استان و سطح ملی به منظور تعیین میزان تحقق اهداف و نیازهای آموزشی، حمایت‌های علمی و اجرایی از معلمان و مدارس
۱۳۷
۳/۲/۸
ارزش‌یابی از برنامه درسی ملی باید میزان ارزشمندی، جامعیت، کارامدی، اثربخشی و قابلیت تعمیم برنامه درسی ملی و معضلات اجرایی آن را در سطوح مختلف ملی، استان، منطقه‌ و مدرسه منعکس کرده و امکان بهبود برنامه درسی و تعالی عملکرد نظام آموزشی را فراهم نماید
جدول۴-۱-۱-۲میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ردیف
مؤلفه
صفحه
قسمت/پارگراف
بند
خط
مصداق
۵
آشنایی با نظام های قانونی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی ومذهبی فرهنگ های دیگر
۴۳
۱۵/۱/۵/۲
شناخت مسائل سیاسی جهان، خاصه خاورمیانه و…
۴۴
۸/۲/۵/۲
شناخت ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جهان
۵۵
شناخت مفهوم ولایت فقیه و نظام حکومت اسلامی و مقایسه آن با سایر حکومتها
۵۸
شناخت اصول مشترک ادیان
۵۹
شناخت نهادهای بین المللی و نقش سازمان ملل در دنیای امروز
۵۹
شناخت علم اقتصاد و مسائل کلان اقتصادی کشور
۵۹
آگاهی از مناسبات اقتصادی حاکم بر دنیای امروز
۶

آشنایی با باورها و ارزشهای فرهنگ های دیگر
۱۴
۶
… ووفادار به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی
۲۲
ج
ارزش های مرتبط با خانواده، کشور، امت اسلامی و جامعه جهانی
۲۲
۳۱/۴/۱
ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و منافع ملی بر منافع حزبی وگروهی
۲۲
۳۸/۴/۱
احترام به مظاهر ملی(پرچم، سرود ملی، زبان فارسی و جشنهای ملی
۲۲
۴۳/۴/۱
وحدت و همبستگی بین مسلمانان
۲۳
۵۰/۴/۱
احترام به پیمانهای معتبر جهانی
۲۳
ج۴
ارزش های مربوط به جامعه جهانی
۵۸
آگاهی از فرهنگ و تمدن اسلام ، ایران و جهان
۶۰
درک رعایت ارزش های اخلاقی در رابطه با کشور و سایر انسان های جهان
۸۶
۱
مجموعه تجربیات ارائه شده در قالبهای گوناگون زبان وادب فارسی متربیان را افرادی پایبند به ارزش‌های ملی و دینی و متخلق به آداب و اخلاق متعلق به این سرزمین می پرورد، و آنان را در حفظ فرهنگ و تمدن خویش توانمند می‌کند.
۹۱
۴
۱
متربیان در باز‌ی‌ها‌ی بومی ‌و محلی با فرهنگ، اخلاق، و مهارت‌ها‌ی زندگی و ارزش‌ها‌ی د‌ینی و ملی آشنا می‌شوند
۱۰۳
۱۰/۶/۳
۴
زبان خارجی باید … در جهان فراتر رود و بستری برای تقویت فرهنگ ملی و باورها و ارزشهادر نظر گرفته شود
۷
آشنایی با نظام های ازدواج و طلاق فرهنگ های دیگر
۸
آشنایی با هنر و صنایع دستی فرهنگ های دیگر
۴۷
۱۰/۴/۶/۲
حفظ و تعالی میراث فرهنگی و سرمایه‌های طبیعی ایران و جهان.
۵۲
شناخت هنرهای بومی و ملی
۵۹
آشنایی با هنرهای ملی، آثار فرهنگی و هنری و چهره های برجسته‌ آن به …
۶۰
ارزش گذاری برای میراث فرهنگی کشور و نقد و بررسی آن
۶۱
ارزیابی و تشخیص فرهنگ و هنر اصیل کشور
۸۷
۹
.شناختی که در اثر آشنایی با هنرها و میراث فرهنگی ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز حفظ، احیا واشاعه‌ هنرهای ایرانی- اسلامی، هویت بخشی به فرد و جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی است.
۹
آشنایی با دستور زبان فرهنگ های دیگر
۵۵
آگاهی از اهمیت زبان و ادبیات فارسی در حفظ وحدت ملی و شناخت فرهنگ ملی و اسلامی
۵۸
شناخت زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ دینی ، بومی و ملی
۸۴
۳/۶/۳
۶
زبان و ادبیات فارسی، رمز هویت ملّی و سبب پیوستگی و وحدت همه‌ اقوام ایرانی وگنجینه‌ گران ‌ارجی است که گذشته را به حال و آینده پیوند می‌دهد
۸۵
۹
استفاده از زبان برای آشنایی با پیشینه فرهنگی ، حفظ آداب ورسوم قومی –محلی
۱۰
آشنایی با رفتارهای غیر کلامی فرهنگ های دیگر
۲۲
۳۶/۴/۱
پاسداشت از خدمات شخصیتهای مؤثر در عرصه های مهم فرهنگی…سیاسی، هنری و اجتماعی در تاریخ و تمدن ایران و اسلام
۲۳
۵۴/۴/۱
گسترش عدالت و فضایل اخلاقی و معنوی در جهان
۳۹
۱۹/۱/۴/۱
شناخت تحلیلی موقعیت‌ها، روابط و مسائل محلی، ملی و جهانی به‌صورت نظام‌یافته؛
۴۰
۱۴/۲/۴/۲
شناخت سرزمین‌ها، فرهنگ‌ها و ملل
۴۲
۱/۱/۵/۲
آگاهی و علاقه نسبت به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در سطح محلی و ملی؛
۴۵
۵/۱/۵/۲
شناخت و آمادگی اجتماعی در مقابله با دشمنان ایران اسلامی و درک ضرورت وحدت ملی؛
۴۵
۶/۳/۵/۲
وحدت فرهنگی و دینی و نداشتن احساسات‌نژاد پرستانه
۴۶
۷/۳/۶/۲
معرفت نسبت به گذشته و حال جوامع بشری بویژه فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
۵۲
شناخت اقوام ایرانی و درک ضرورت همبستگی مردم
۵۲
شناخت برخی از اداب و رسوم ایرانی و اسلامی و میراث فرهنگی ایران با یکدیگر
۵۵
معرفت نسبت به گذشته و حال جامعه‌ ایران و جوامع بشری در ابعاد تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی
۵۵
اگاهی از ریشه های جنگ و نزاع در بین افراد و جوامع بشری
۵۸
شناخت تاریخ ، جغرافیا ، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران و درک هویت اسلامی و ملی
۵۸
شناخت مسائل محلی، ملی و جهانی
۸۶
۴/۶/۳
۳
فرهنگ شامل: باورها و ارزش‌ها، تاریخ گذشته، مفاخر ملی، آداب و سنت‌ها، قوانین، آثار باستانی هنر و ادبیات گذشته و معاصر است
جدول۴-۱-۱-۳ میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران.

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *