پایان نامه رشته مدیریت :
فرهنگ سازمانی

پایان نامه رشته مدیریت : فرهنگ سازمانی

به عوان فرض پایه قرار داده است مانند تعریف کار خارج از حوزه و این که چه نرم افزار و سخت افزاری باید برای مشتری فراهم شود.
‏ کارامدتر کرد‏ن فرایندهای مرکز تماس برای پاسخ دادن به سوالهای مشتری د‏ر کوتاه ‏ترین زمان. ‏اغلب هزاران هزار فرایند اصلی در چهارچوب یک سازمان وجود دارد و تعداد‏ی نیز در بیرون ‏سازمان. سازمانها براساس توانائی یا تمایل به هماهنگی و یکپارچگی تکه تکه های این فرایندها ‏شکل می گیرند. (لازم به ذکر است که از فناوری اطالاعات به عنوان ابزاری برای هماهنگی ‏فرایندها نام برده می شود.)

۲-۱۱- مشخصات خاص محیط ایران
‏در این بخش ویژگی های ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و تکنولوژیک خاص کشور ایران می گردد.
‏یکی از ضرورت های سازمان های امروزی، انطباق ساختار سازمان و نظام مدیریتی با وضعیت تحولات محیطی و افزایش انعطاف پذیری سازمان در راستای تطبیق با محیط پویا و متغیر است. در ایران با ‏توجه به ابعاد گسترده فعالیت ها در بخش دولت، بوروکراسی و دیوانسالاری رشد و روزافزون یافته اند و از ‏آنجایی که ماهیت اهداف د‏ولت بر ساختار دستگاه های اداری اثر می گذارد‏، این ساختارها با گرایش به رسمی تر شدن، سلسله مراتبی تر شدن و در کل سنگین وزن شدن دولت را به ارمغان می آورند. در مورد برخی مشکلات مربوط به ساختار سازمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد.
بدلیل عمودی بودن ساختار سازمانی، بوروکراسی زائد در سازمان های ایران به وفور یافت می شود
حجم عظیم کاغذ بازی و اتلاف وقت
کندی در اجرای برنامه ها و عکس العمل در مقابل محیط بیرونی
هرزروی گزاف هزینه اداری
تمرکز تصمیم گیری در راس هرم سازمانی
وجود رده های مختلف سرپرستی و نظارت
وجود فرایند های زائد و گام های پیچیده (تیموری ، ۱۳۷۹)
۲-۱۱-۱ مشخصات فرهنگی سازمان های ایران
با توجهی گذرا به سازمان های ایرانی، به ویژگیهایی نظیر ساختار پیچیده و عمدتا ناکارامد، بهره وری نسبتاً کم و نارضایتی عمومی از نحوه عملکرد را می توان در اغلب آنها یافت. فتور و فرسودگی و شکنندگی سازمان های کشور و نظام اداری و مدیریتی آنها میراثی است تاریخی و مقوله ای است ساختاری. این مساله موضوعی است پیچیده و معلول علل متفاوت درون و برون سازمانی و برخاسته از عواملی بنیادین که در طول سال های متمادی شکل گرفته و به مرور بیشتر و پیچیده تر شده و ‏وضعیتی را پدید آورده است که حتی مدیرآن و مسئولین و کارمندآن این سازمان ها را به تعب آنداخته و گرفتار نموده است. در اینجا بیش از هر چیزی بر ساختار کهنه و نیز مدیریت ضعیف سازمان ها ‏تاکید شده است: ” علت از کارافتادگی و معضل آفرینی نظام اداری کنونی کشور، ساختار سازمانی کهن و ناستناسب و نظام مدیریتی ناکارامد آنهاست” علاوه بر این، فراموش کردن هدف اولیه تشکیل سازمان و تلاس برای ادامه حیات و رشد و نمو بدون توجه به هدف اولیه، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کارایی سازمان های ایرانی بر شمرده می شود زیرا در حالی که “معمولاً ایجاد هر سازمانی برای براوردن نیازی است که در قالب هدف آن سازمان ظاهر می شود و به عبارت دیگر، برای انجام مقدار معینی از کار، سازماندهی مناسب انجام می شود، تشکیلات مناسب بوجود می آید، افراد مناسب ‏برگزیده می شوند، ابزار و تکنولوژی مناسب بکار گرفته می شود و خلاصه مدیریت مناسب به هدایت و نظارت آن گمارده می شود، در بسیاری از سازمان های ایرانی هدف از شکل گیری سازمان به دست فراموشی سپرده شده است و نظام اداری سازمان های ایرانی از این منظر، نظامی کهنه و فرسوده است ‏که اگر امروز بگوییم برای تحقق کدام هدف کمی معین شکل گرفته، پاسخ مشخص و معینی برای آن ‏وجود ندارد. شاید در ظاهر هر یک از سازمان ها و وزارتخانه ها، در قانون تاسیس خود اهدافی داشته باشد اما آنچه مسلم است این اهدف ظاهری هستند و نه واقعی و در واقع سازمان اهداف جدیدتری را دنبال می کند که بسیاری از آنها از شفافیت کافی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، نظام اداری سازمان های ایرانی حتی اگر در ابتدای کار هم بر مبنای هدفی شکل گرفته باشد، به تدریج و با مرور ‏زمان با آن اهداف بیگانه شده و رفته رفته به جای آن که ابزاری برای تحقق اهدافی باشد، هدف هایی ‏را فارغ از دیگر نظام ها برای خود تدارک دیده و تمامی هم خود را مصروف اهداف ادامه حیات و توسعه دامنه اقتدار خود می کند. از طرفی در مقابل هرکه بخواهد از قدرت یا وسعتش بکاهد، شدیداً مقاومت می کند و از طرف دیگر حجم و گستردگی برای تحرک و تلاش، منابع سنگینی را طلب ‏می کند وچون امکان تامین آن منابع وجود ندارد، رمق حرکت نیز از او سلب شده است. در این میان ‏باید دقت کرد که یکی از مؤثرترین علل فراموشی اهداف اولیه ، تغییرات سریع محیط است چرا که در ابتدای کار یک هدف کلی برای سازمان تعریف می شود که شیوه های پیاده سازی آن هدف در طول زمان تغییر می کند. حال اگر سازمان پا به پای تغییرات محیطی پیش نرود طبیعتاً در براورده کردن ‏هدف اولیه ناتوان خواهد بود و این پدیده ای است که در سازمان های ایرانی رخ داده است، سازمان ‏های کشور و نظام مدیریتی آنها در مرور زمان و با پدیداری تحولات گوناگون، عمیق و مستمر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فناوری و غیره غالباً همراه و هماهنگ نگردیده است و یکی از دلایل اصلی همگام نشدن با تغییرات، مقاومت بدنه اداری این سازمان ها در برابر هر ‏گونه تغییر و تحول است (مرتضوی،۱۳۸۲).
‏همچنین مقاومت کاربران در برابر توسعه سیستمهای اطلاعاتی همواره بعنوان یک عامل جدی و تاثیرگذار بر فرایند توسعه و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی می باشد. چرا که فناوری اطلاعات، سازمان ها را دگرگون می سازد و نیروهای انسانی و افراد غالباً در برابر این تغییرات از خود مقاومت نشان می دهند. این مقاومت معمولاً بدین علت پدید می آید که کاربران به دلایل ذیل ‏موقعیت فعلی خود را در خطر می بینند: (مرتضوی،۱۳۸۲)

 
 
– موقعیت فعلی فرد نوعی انحصار اطلاعاتی را برای او پدید آورده که به تبع آن از موقعیت شغلی ویژه ای برخورد ار شده است. این فرد به دلیل آن که پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی می تواند انحصار اطلاعاتی یاد شده را از بین ببرد و موقعیت وی را در ساختار قدرت سازمان تغییر دهد مقاومتی جدی و معمولاً زیرکانه از خود نشان می دهد
– در ذهن بسیاری از کاربران پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی معادل با اتوماسیون و ‏خودکار سازی فعالیت های سازمانی و در نتیجه کاهش سطح نیاز به نیروی کار می باشد. پس طبیعی ‏است که در برابر این فرایند مقاومت نشان دهد.
‏- عدم سازگاری سیستم های اطلاعاتی جدید با فرهنگ سازمانی حاکم ، می تواند موجب مقاومت کاربران شود، به خصوص آن که در مواردی به کارگیری دانش فنی تازه ، با فرهنگ سازمانی تقابلی آشکار دارد. در چنین وضعیتی می بایست پذیرش فناوری تازه را حتی المقدور به تاخیر انداخته تا ‏فرهنگ سازمانی تعدیل شده ‏و خود را با فناوری نوین هماهنگ سازد. چه بسا که تغییرات فرهنگ سازمانی بسیار طولانی تر از تغییرات فنی صورت پذیرد.
‏یک پژوهش دیگر (هاشمی بخشی،۱۳۸۱ ‏)، مقاومت کاربران در برابر فرایند توسعه سیستم های ‏اطلاعاتی (مشکل فرهنگی سازمان های ایران) را بیشتر به دلایل زیر دانسته است: نگرانی از جایگزینی ‏افراد با سیستم اطلاعاتی، مقاومت مدیران میانی به دلیل نگرانی از شفاف شدن سازمان و آگاهی مدیران ارشد از تمام اطلاعات، وجود روابط غیر رسمی در سازمان و وجود گروه هایی بر اساس این روابط (مانند اظهارنظر افراد غیر متخصص به منظور بهانه جویی یا وقت کشی).
‏در رابطه با مشکلات فرهنگی سازمان های ایران مطالب گوناگونی ارائه شده است که برخی ‏موارد عبارتند از:
وجود مواردی چون نقش شانس و اقبال، پارتی بازی و غیره در موفقیت افراد مختلف – به جای تبیین نقش کار بیشتر و مهمتر در کسب موفقیت ها که موجب پیدایش نگرش نامساعد در افراد نسبت به کار می گردد.
ارضا نشدن همه یا اکثر نیازهای افراد توسط کار
عدم اشتغال افراد براساس میزان علاقه و استعداد و توانایی خود
عدم تناسب نوع اشتغال با ویژگیهای شخصیتی و مهارتی افراد
‏عدم امنیت شغلی و اقتصادی
به دلیل زیاد بودن تقاضا از تولید کم اهمیت دادن به مشتری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‏عدم داشتن روحیه کار گرومی در افراد
زیاد بودن نقش احساسات در امر تصمیم گیری افراد
‏نقش بسیار زیاد گروه های غیررسمی در پخش شایعات و عملکرد افراد (تیموری،۱۳۷۹)
۲-۱۱-۲- مشخصات مدیریتی سازمان های ایران
‏در اغلب سازمان های ایران، مدیریت – مداری و یا حتی مدیر- مداری وجه غالب و مشهود آنها ‏است به حدی که سازمان ها در مدیریت آنها و به عبارت بهتر در مدیرآن آنها خلاصه می شود. بدین گونه است که در این سازمان ها تصمیم گیرنده نهایی مدیر بوده و نظر اوست که اعمال می گردد و هر ‏برنامه ای که مخالف نظر او باشد محکوم به شکست است. از دیگر مشخصات مدیریتی سازمان های ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد.
کم بودن تجربه و تخصص مدیران
مشغله بیش از اندازه مدیران و عدم توجه به مسائل کلان سازمان
آشنا نبودن اکثر مدیران به مدیریت نوین
‏محتاط و محافظه کارانه عمل کردن مدیران در مواجهه با مشکلات
‏روشن و واضح نبودن اهداف و ماموریت های سازمان برای کارکنان سازمان و مدیران
‏با محور قرار دادن فرایندها در سازمان، بخش های ارزش نیفزا به خوبی آشکار می شوند و حذف آنها با ‏کمک طراحی دوباره سازمان میسر می گردد (تیموری،۱۳۷۹).
‏‏۲-۱۱-۳- مشخصات تکنولوژیکی کشور ایران
وضعیت توسعه فن آوری های اطلاعات و ارتباطات
‏ایران از نظر استفاده از فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی بر اساس اخرین تحقیق سازمان ملل، ‏مقام ۱۰۷ را در میان ۱۹۱ ‏کشور بررسی شده داراست. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ ‏حاکی از آن است که بر اساس شاخص توسعه انسانی، ایران دارای توسعه انسانی متوسط است. بر اساس این گزارش، ایران در میان ۱۷۷ ‏کشور بررسی شده، در جایگاه ۱۰۱ ‏قرار دارد. طبق این آماره تعداد تلفن های ثابت به ازای هر ۱۰۰۰ ‏نفر از ۳۰ ‏دستگاه در سال ۱۹۹۰ ‏به ۱۸۷ دستگاه در ‏سال ۲۰۰۲ ‏افزایش یافته است. تعداد دارندگان تلفن همراه نیز از صفر در سال ۱۹۹۰ ‏به ۳۳ ‏در سال۲۰۰۲ ‏ رسیده است. همچنین تعداد کاربران اینترنت در سال ۲۰۰۲ ‏در ایران معادل ۴۸ ‏نفر در هر ۱۰۰۰ ‏نفر بوده است.
‏با اجرای برنامه ‏پنج ساله چهارم و با بکار گیری مشارکت بخش خصوصی، ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۵۰ ‏درصد، تلفن همراه به ط ۳۵ ‏درصد و اینترنت به ۵۰ ‏درصد خواهد رسید.
‏ شکاف دیجیتال بین ایران و کشورهای پیشرفته دنیا
‏شکاف دیجیتال فاصله روز افزون کشورهای توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته است در دسترسی به تکنولوژی های دیجیتال و استفاده از این تکنولوژی ها برای بهبود بهره وری و کارایی فرایندها، فعالیت ها، سیستم ها و کارها در همه بخش های زندگی، در سطح خرد و کلان و نیز به کارگیری آن در ‏ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و تکنولوژی دیجیتال و مصرف ابزار و ‏کالاها و خدمات دیجیتال. این شکاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود. از جمله دسترسی به ‏تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی. یکی از شاخص هایی که برای مقایسه کشورها و شناخت این شکاف ارائه شده، شاخصی است که بانک جهانی ارائه داده است. بانک جهانی شاخصی به نام ISI یعنی شاخص جامعه اطلاعاتی، تعریف کرده که شامل ۲۳ ‏متغیر است. این متغیرها معرف چهار زیر ساخت به شرح ‏زیرند که توانایی شهروندان هر کشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از کشور می سنجند:
زیر ساخت کامپیوتر
‏‏زیرساخت اطلاعات
زیر ساخت ارتباطات
زیر ساخت اجتماعی
‏همچنین براساس شاخص دسترسی دیجیتال، ایران در رده ۸۶ ‏جهان و در میان کشورهای با ‏دسترسی متوسط طبقه بندی می شود. در این طبقه بندی کشور هایی از قبیل مصر، ‏تونس و اندونزی در رده هایی پایین تر از ایران قرار دارند و لبنان، ترکیه و اردن رده هایی بالاتر را به خود اختصاص داده اند.
۲-۱۱-۴- مقایسه وضعیت مشتری مداری در ایران با کشور های جهان سوم
‏سازمان های ایران بر این اساس شکل گرفته و گسترش یافته اند که همواره تقاضا بیشتر از تولید بوده ‏است ولی در آینده نه چندان دور این قصیه برعکس می شود و مشتری خواهد بود که نظر خود را ‏اعمال می نماید. با این نگرش فرهنگ سازمانی باید تعدیل شود. زیرا مشتری به ساختار مدیریتی، برنامه های راهبردی و روش های اداری و مالی و فرهنگ سازمانی توجهی ندارد، مشتری تنها به یک چیز دل می بندد، نتیجه و ارزشی که به او تحویل می شود (تیموری،۱۳۷۹)
برخی از ویژگی های سازمانی ایران، دارای مشابهت هایی در کشورهای جهان سوم هستند که برای مثال می توان به کشور هند در این زمینه اشاره نمود.
‏مثلا تا همین سالیان اخیر، تولیدات صنعت خودرو سازی هند تنوع کمی داشت. بنابراین فردی که ‏قصد خرید اتومبیلی را داشت ، بدون اینکه حق انتخاب چندانی داشته باشد باید سال ها در نوبت انتظار باقی می ماند. در نتیجه ناشکیبایی مشتری برای به دست آوردن محصول، بر اضطراب شرکت در کسب مشتری می چربید.
‏امروزه این شرایط در هند تغییر کرده است و مشتریان حق انتخاب فراوانی ، چه از نظر نوع ماشین و چه از نظر مدل آن، دارند. آن ناشکیبایی تغییر جهت داده است. اکنون شرکت های خودرو سازی به مشتریان رانندگی آزمایشی، فروش اقساطی بدون بهره، شرایط آسان فروش و غیره را پیشنهاد می کنند. به نظر می رسد این شرایط در ایران نیز به وقمه بپیوند
‏با اینکه شرایط بازار هند، که صنعت خودرو سازی فقط یک مثال از آن بود، به طور کلی تغییر کرده و بازار رقابتی شده ولی هنوز ذ
هنیت حاکم بر بخش بازاریابی کماکان بر همان تفکر قدیمی کمبود است که این موضوع پیاده سازی CRM را در هند با مشکلات زیادی مواجه ساخته است (Premkumar،۲۰۰۲).
‏البته با توجه به اینکه در ایران، هنوز حتی شرایط به شکل بازار رقابتی، آن گونه که در هند اتفاق ‏افتاده، درنیامده است می توان انتظار داشت که جا انداختن مفاهیم مربوط به مشتری و پیاده سازی CRM با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود .
‏وقتی صحبت از بازار حدود ۷۰ ‏میلیونی ایران می کنیم، باید در نظر داشته باشیم که واقعا چند درصد از این جمعیت قابلیت این را دارد که مشتری سازمان ها در یک بازار انبوه باشد تا پیاده سازی یک سیستم CRM را از نظر اقتصادی ‏و فنی توجیه پذیر نماید.
‏یکی از شباهت های جالب دیگر که بین مطالعات انجام شده در مورد کشور هند از نظر قابلیت ‏پیاده سازی CRM و ایران وجود دارد، مساله سیستم اعتباری است. در هند سیستم اعتباری گسترده و کارامدی که استانداردهای تجربی را داشته باشد وجود ندارد. کارت های اعتباری در بیشتر نواحی یا

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *