پایان نامه : بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان …

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش : مدیریت آموزشی     عنوان : بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان تاکستان (استان قزوین)   استاد راهنما : دکتر سعید خواجه ای   […]