تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله- قسمت 17

سن الف)20تا 35سال ……………. ب) سایر ……………..میزان تحصیلات الف) تاسوم راهنمایی …………. ب) تا دیپلم …………وضعیت تاهل الف) متاهل …………. ب) مجرد …………….جنس الف) زن

Read More

Share

رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۹

سئوالات متغیرها ۱-۴ رعایت اصل برابری در مناسبات اداری ۵-۶ رعایت اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری ۷-۱۰ رعایت اصل شهروندمداری در مناسبات اداری ۱۱-۱۳

Read More

Share