دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت

0 Comments

نمی توان در هیچ یک از دسته های ارتباط موجود جا داد، از جمله این موارد می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد که با توجه به برخی تفاوت ها به دو گروه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شوند. در واقع موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی هم چون حق اختراع، […]

دانلود پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، مالکیت فکری، روابط بین المللی، روابط بین الملل

0 Comments

اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع و مشخص شود که دادگاه های ایران در چه زمینه ای صلاحیت رسیدگی دارند. فصل سوم :تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکریمقدمه: در قضایایی که موضوع جنبه فراملی دارد و به بیش از یک کشور مرتبط است ،دادگاه ی که مورد ارجاع واقع شده است […]

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دعاوی مرتبط، حقوق مالکیت فکری

0 Comments

هم باید در دو دادگاه جداگانه و در دو کشور متفاوت اقامه شود که این نتیجه چندان مطلوب نمی باشد و باعث به وجود آمدن احکام متفاوت از هم می-شود. دعوای فورت داج 101 نشان داده است که دادگاه های انگلستان تمایل دارند تا از نتیجه فوق الذکر اجتناب نمایند.در این دعوا شرکت اکزو دعوای […]

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، عام و خاص

0 Comments

عادلانه محسوب شدن و پذیرش عمومی اجرایی بین المللی رای ضروری است،باید نهایت تلاش صورت گیرد تا تصمیمات صحیحی در مورد صلاحیتی که به آن اعتراض شده است ،گرفته شود.بررسی مجدد توسط دادگاه دیگر میزان دقت را بالا می برد زیرا در این حالت، دادگاه اول که می خواهد رای او قابلیت اجرا داشته باشد […]

دانلود پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح، مالکیت فکری، حل اختلاف

0 Comments

دعوی منع نموده است. این ممنوعیت در ماده 22 پیش نویس کنوانسیون لاهه (1999) نیز وجود داشته است. اما ممنوعیتی که در بند 5 مقرر شده است برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب این بند دادگاه نباید رسیدگی را به دلیل اینکه قانون خارجی در آن دعوی مطرح می شود متوقف […]

دانلود پایان نامه با موضوع دعوای اصلی، مالکیت فکری، دادگاه صالح، دعوای طاری

0 Comments

اجرای قرارداد مربوط به حقوق مالکیت فکری را می توان در دادگاه هر کشوری که حقوقش حاکم بر قرارداد می باشد، اقامه کرد. برای نمونه ،اگر قراردادی برای تکثیر کتاب در کشور فرانسه منعقد شده باشد، از آن جا که دعاوی مربوط به این قرارداد، احتمالا” در قانون فرانسه مطرح می گردد ، دادگاه های […]

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، تعارض قوانین، حقوق خصوصی، حقوق طبیعی

0 Comments

ی مختلف- مثلاً با تصویب و پیوستن به کنوانسیونی که حاوی قواعد ماهوی است – یکسان گردد دیگر تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. تا به حال حمایت از حقوق مالکیت فکری و وضع قانون نسبت به این حقوق بیشتر به صورت حمایت های داخلی و سرزمینی و بعضاً در سطح منطقه ای بوده است […]

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، قانون حاکم

0 Comments

رض قوانین و شرایط تحقق آن………………………………………….6گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………….6گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین…………………………………………………………….6الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………7ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)………………………………….7ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………..8مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی………………………………………………………………………………………………………10گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………….10گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری………………………………………………………..12الف- جنبه خصوصی […]

منبع پایان نامه ارشد درمورد دانه های روغنی، صنایع غذایی، نیروی کار

0 Comments

و حمل آن به ظروف مخصوص که معروف به استخراج کننده است نگهداری می‌شود و این تفاله‌ها را در دمای ۴۵ و ۵۰ درجه سانتی گراد گرم نگه می‌دارند و می‌توانند با تنظیم دکانترهای ۲ مرحله‌ای بیش از ۲ لیتر روغن از ۱۰۰ کیلو تفاله استخراج کنند.دکانتر روغنی ۲/۵ مرحله‌ای عبارتست از یک پروسه تطبیقی […]

منبع پایان نامه ارشد درمورد هیدرولیک، مدیریت پسماند، مواد غذایی، اکسیداسیون

0 Comments

های عرضه شده به بازار استفاده کرد.(رضا فرهمند ،1391).1-30-6-4توکوفرول ها : که در قسمت های قبل در مورد آن توضیح داده شد . 1-30-7فرایند استخراج روغن :استخراج روغن از میوه های روغنی فرایند جداسازی روغن از سایر محتویات میوه (مایع عصاره گیاهی و مواد جامد) است.برای انجام این جداسازی می‌توان به تنهایی از ابزار فیزیکی […]

منبع پایان نامه ارشد درمورد امام صادق

0 Comments

نظر ، آبی که دارای درجه حرارت اتاق می باشد روی آن ریخته و طی همزدن های متوالی ،آن را 30 دقیقه تمام در حرارت اتاق باقی نگه می دارند. بعد از این زمان عصاره را صاف نموده و بعد از شستشو ، با آب مقدار وزن مورد نظر را تکمیل می نمایند. عمل خیساندن […]

منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، ترویج کشاورزی، توسعه کشاورزی، عوامل اجتماعی

0 Comments

پس رنگ روغن هسته عناب زرد است. این روغن برای سرخ کردن مناسب نمی باشد اما برای کیک پزی و شیرینی پزی بسیار مناسب می باشد زیرا روغن نقطه ذوب بالایی داردو حالت ماله ای به خمیر شیرینی می دهد. و در انتها با توجه به اینکه میوه عناب دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار […]