پایان نامه درمورد جانشین سازی، ظرفیت جذب، رگرسیون

ر در حین حرارت دهی، از مهمترین دلایل این افزایش می باشند. هونگ و موریتا (2005) از دو گرانول نوع A و نوع B نشاسته گندم برای تولید نشاسته های هیدروکسی پروپیله و فسفریله استفاده کردند. نتایج... متن کامل

Read More

پایان نامه درمورد شبیه سازی، منطق فازی، مدلسازی ریاضی، مدل شبیه ساز

واقع شده بود. پرداختن به نحوه تغییر غذا در حین گوارش از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. برای نمونه یکی از مواردی که در سال های اخیر علاقه بسیاری از محققان را به خود معطوف ساخته و در... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت

نمی توان در هیچ یک از دسته های ارتباط موجود جا داد، از جمله این موارد می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد که با توجه به برخی تفاوت ها به دو گروه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، مالکیت فکری، روابط بین المللی، روابط بین الملل

اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع و مشخص شود که دادگاه های ایران در چه زمینه ای صلاحیت رسیدگی دارند. فصل سوم :تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکریمقدمه: در... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دعاوی مرتبط، حقوق مالکیت فکری

هم باید در دو دادگاه جداگانه و در دو کشور متفاوت اقامه شود که این نتیجه چندان مطلوب نمی باشد و باعث به وجود آمدن احکام متفاوت از هم می-شود. دعوای فورت داج 101 نشان داده است که دادگاه های... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، عام و خاص

عادلانه محسوب شدن و پذیرش عمومی اجرایی بین المللی رای ضروری است،باید نهایت تلاش صورت گیرد تا تصمیمات صحیحی در مورد صلاحیتی که به آن اعتراض شده است ،گرفته شود.بررسی مجدد توسط دادگاه... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه با موضوع دستور موقت، دادگاه صالح، مالکیت فکری، حل اختلاف

دعوی منع نموده است. این ممنوعیت در ماده 22 پیش نویس کنوانسیون لاهه (1999) نیز وجود داشته است. اما ممنوعیتی که در بند 5 مقرر شده است برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب این بند... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه با موضوع دعوای اصلی، مالکیت فکری، دادگاه صالح، دعوای طاری

اجرای قرارداد مربوط به حقوق مالکیت فکری را می توان در دادگاه هر کشوری که حقوقش حاکم بر قرارداد می باشد، اقامه کرد. برای نمونه ،اگر قراردادی برای تکثیر کتاب در کشور فرانسه منعقد شده... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، تعارض قوانین، حقوق خصوصی، حقوق طبیعی

ی مختلف- مثلاً با تصویب و پیوستن به کنوانسیونی که حاوی قواعد ماهوی است – یکسان گردد دیگر تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. تا به حال حمایت از حقوق مالکیت فکری و وضع قانون... متن کامل

Read More