مقاله درباره حقوق متهم، قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت، استان تهران

اساس تبصره ماده مزبور: “دادن تصویر یا رونوشت از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه

Read More

Share

مقاله درباره حقوق متهم، حقوق بشر، دادگاه صالح، شهادت شهود

وکیل بهرهمند شود”. در این باب، تدوین کنندگان لایحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده ۱۴

Read More

Share

مقاله درباره حقوق بشر، کرامت انسان، اصل برائت، مطالبه خسارت

نوعاً در مواردی که برای طرح شکایت یا دعوایی نیاز به تحقیق داشته باشند ، ترجیح میدهند به جای مطالعه علمی و تطبیقی ، رویه

Read More

Share

مقاله درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق متهم، ارتکاب جرم

تمبر مالیاتی نیست. ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر داشته: “وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند. مکلفند

Read More

Share