پایان نامه روانشناسی با موضوع روش های ایجاد تاب آوری در افراد

روش های ایجاد تاب آوری در افراد   ۱- ایجاد روابط: داشتن روابط خوب با اعضاء نزدیک فامیل، دوستان یا سایرین مهم است. دریافت کمک

Read More

Share

پایان نامه روانشناسی با موضوع دیدگاه های تاب آوری

 دیدگاه فردریکسون و توگد[۱]   فردریکسون و توگد (۲۰۰۴) معتقدند افراد دارای ویژگی تاب آوری برای مقابله با رویدادهای منفی، ممکن است بازگشت مؤثری به شرایط

Read More

Share
1 2 3 14