پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:چرخه نقدینگی

0 Comments

چرخه نقدینگی          مدیریت نقدینگی در واقع منعکس‌کننده مدیریت داراییها و بدهیهای کوتاهمدت است و نقش حیاتی در موفقیت مدیریت بنگاه اقتصادی بازی می‌کند. اگر شرکت نتواند نقدینگی خود را به‌نحو مطلوب مدیریت کند ممکن است داراییهای جاری شرکت نتواند پاسخگوی بدهیهای جاری آن باشد. در نتیجه شرکت مجبور به پیدا کردن منابع خارجی برای […]

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته …

0 Comments

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است.تعداد نمونه در این تحقیق ۱۱۰شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد.
واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

0 Comments

گرایش : عنوان :رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

مقاله درمورد دانلود توسعه صنعت گردشگری

0 Comments

با زمینه سازی برای آموزش عمومی گردشگری برای حل این مسئله برنامه ریزی دقیقی داشت و این امری انکار ناپذیر است که از زمانی که تاریخ مکتوب وجود داشته، تبلیغ هم وجود داشته است. 2-12 بازاریابی در گردشگری  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت فراوانی مراکز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در […]

مقاله درمورد دانلود رضایت گردشگران

0 Comments

ن خود منجر به جذب گردشگر می‌شود. همچنین در زمینه معرفی ایران به عنوان کشوری با فرهنگ، امن و صلح دوست که داعیهی گفتگوی تمدن ها را دارد بسیار حائز اهمیت است.1-4 اهداف تحقیق:  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 1-4-1 هدف اصلی:1-بررسی اثر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی1-4-2 اهداف فرعی1-بررسی ابزارهای […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره جاذبه های گردشگری

0 Comments

به دلایل نوستالژیک از پایگاه های مذهبی دیدن میکنند و برخی نیز به دنبال تجربه های اصیل از طریق تماشای رهبران مذهبی و زائران در حال انجام مناسک و یا تجربهی فضای محیط، از آن دیدن میکنند.(السن و تیموتی،2006،ص5).نظرات متفاوتی در رابطه با شباهتها و تفاوتهای زائر و گردشگر بیان شدهاست. اما با توجه به […]

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:تقویت اجزای سرمایه

0 Comments

برای تقویت هریک از اجزای سرمایه رابطه ای پیشنهادات زیر ارائه شده است مشتری مداری : آموزش رفتار مشتری مداری مناسب به کارکنانی که ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند. شناسایی بازارهای هدف – مشارکت تمامی بخش های سازمان در فرایند بازار یابی خدمات با استفاده از بازار یابی یکپارچه -شناسایی نیازهای مشتریان – توزیع باز […]

پایان نامه ارشد : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر …

0 Comments

 واحد گرمسار   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا وبرنامه­ریزی توریسم    عنوان مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی     استاد راهنما: آقای دکتر کریم پور ریحان   استاد مشاور: آقای دکتر  حسن آبادی    بهار ۹۲ برای رعایت حریم خصوصی […]

پایان نامه ارشد : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی …

0 Comments

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا وبرنامه­ریزی توریسم    عنوان مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی     استاد راهنما: آقای دکتر کریم پور ریحان   استاد مشاور: آقای دکتر  حسن آبادی    بهار ۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

دانلود پایان نامه : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی    عنوان:  مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی    بهار ۹۲   تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :فهرست مطالب چکیده.. ۱مقدمه.. ۲فصل اول۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………کلیات۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱-۱ بیان مساله.. ۵۱-۲ سوال تحقیق:.. ۸۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸۱-۴ اهداف تحقیق.. […]

لینک سایت های برگزیده

0 Comments

  کسی نیست که امروزه اهمیت وبسایت خوب را دستکم بگیرد. اما داشتن یک سایت خوب چگونه ممکن است؟ طراحی یک وبسایت خوب چیست و چگونه این امر محقق میشود. تلاش شما باید این باشد که با فناوری های جدید سایتی با ویژگی های مطلوب برای موتور های جستجو و کاربران طراحی کنید . در […]

دانلود پایان نامه درمورد ارتباط با مشتری

0 Comments

استفاده استراتژیک از داده ها را امکان پذیر می سازد. این فناوریها شامل سیستمهای مدیریت پایگاه های داده رابطه ای و چند بعدی٬معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده ٬مدل سازی متادیتا و اینترفیسهای گرافیکی مخزنها ٬و موارد دیگر می شود. به طور ساده می توان انبار داده ها را نوعی پایگاه داده ای برشمرد که […]