نگاهی به جزییات پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس

0 Comments

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانای اجتماعی روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در کمیسیون فرهنگی و کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی بررسی شده. این طرح به گفته یکی از نمایندگان مجلس ۳۳ ماده داره اما نکته مهم در اون چند ماده قابل توجه هستن که خیلی راحت نمیشه رابطه مستقیمی میان اونا با پیام رسانای اجتماعی […]

دانلود پایان نامه:بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی …

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود پایان نامه ارشد : برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی۲۰۰۵ – ۱۹۹۹

0 Comments

عنوان : برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی۲۰۰۵ – ۱۹۹۹

0 Comments

عنوان : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

0 Comments

اندازه دولت همواره به عنوان یکی از متغیر مهم اقتصاد کلان در هر کشوری مورد نظر بوده است. ارتباط این متغیر با رشد اقتصادی، که یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است، اهمیت آن را بیش از پیش افزایش می دهد. از یک طرف دولت ها تلاش می کنند با افزایش مخارج خود رشد اقتصادی را به حرکت در آورند و از طرف دیگر ایجاد فضای امن اقتصادی برای سرمایه گذاران نیازمند کاهش دخالت های دولت می باشد. عوامل مختلفی بر اندازه دولت تاثیر گذار است که نوسانات متغیر های اقتصادی یکی از آنها می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا اثر نااطمینانی بازده سهام به عنوان یکی از متغیر های مهم اقتصادی بر اندازه دولت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ۳۷ کشور در حال توسعه برای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ استفاده شده است. برای بررسی اقتصادسنجی الگو های گارچ (GARCH) و داده های تابلویی (Panel Data)بکار گیری شده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهند که نااطمینانی بازده سهام اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت در کشور های درحال توسعه دارد.
واژگان کلیدی: نااطمینانی بازده سهام ، اندازه دولت، کشورهای در حال توسعه، واریانس ناهمسانی شرطی، الگوی داده های تابلویی.

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع استاد راهنما : دکتر محمد صادقی استاد مشاور: دکتر محمدنقی نظرپور پائیز ۱۳۹۲   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه […]

پایان نامه مدیریت درباره : رگرسیون لجستیک

0 Comments

مقطع زمانی 1380 و 1388 است. با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعهی کشاورزی شهرستان های آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع تنزل داشته است. نتایج حاصل از […]

پایان نامه مدیریت منابع انسانی

0 Comments

انگیزد.– به افزایش مهارت های رهبری، انگیزش، وفاداری، دیدگاه های بهتر و سایر ویژگی هایی که کارکنان و مدیران کامیاب به طور معمول ظاهر می کنند، کمک می کنند (باقری زاده، 1378، 55). – نیروی انسانی مورد نیاز را قادر به تأمین آنها از طریق بازار کار نیستند، تأمین می نمایند (سعادت، 1384، 175). ج) […]

مقاله درمورد دانلود اجتماعی و فرهنگی

0 Comments

که آب نایاب است، جهانگردان می توانند موجودی ذخیره در دسترس را هدر دهند. مسافران همچنین می توانند به طور غیر عمدی گونه های غیر بومی را معرفی کنند که این مسئله می تواند موجب افزایش تجارت حیوانات وگیاهان شود. جریان پیوسته و دائمی بازدید کنندگان با تأثیر بر زندگی حیوانات اهلی و مختل کردن […]

مقاله درمورد دانلود توسعه صنعت گردشگری

0 Comments

با زمینه سازی برای آموزش عمومی گردشگری برای حل این مسئله برنامه ریزی دقیقی داشت و این امری انکار ناپذیر است که از زمانی که تاریخ مکتوب وجود داشته، تبلیغ هم وجود داشته است. 2-12 بازاریابی در گردشگری  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت فراوانی مراکز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در […]

تحقیق درباره سرمایهی انسانی

0 Comments

داخلی دارد.متفکر آزاد وهمکاران (1388) در مطالعه ای با عنوان “تأثیر سرمایهی انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چارچوب مدل جیمزریمو” بر مبنای الگوی ریاضی و اقتصاد سنجی، تابع تولیدی را تدوین کرده اند که از سه متغیر سرمایه، نیروی کار و آموزش تشکیل شده است و در قالب تابع کاب-داگلاس می باشد.این محققین […]

مقاله درمورد دانلود موانع و محدودیت

0 Comments

قرار گرفته، سپس با استفاده از مطالعات میدانی، اقدام به تبیین سؤالات (فرضیه های تحقیق) مطابق با عنوان و هدف تحقیق شده است. پژوهش حاضر را از نظر هدف آن می توان از دو زاویه توسعه‌ای و کاربردی مورد توجه قرار داد. این پژوهش یک تحقیق توسعه‌ای است از این نظر که موضوع کاملاً جدید […]