رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور از سرنوشت آیفون در ایران می‌گوید

0 Comments

محدودیتایی که اپل واسه اپلیکیشنا به وجود آورده دستمایه رسانه ها شده و این وسط «امیر ناظمی» رییس سازمان فناوری اطلاعات درزمان یادداشتی که در فایننشال تریبون نوشته، به نتیجه های این موضوع اشاره کرد. به گفته ناظمی عوامل زیادی در اعمال این محدودیتای تازه موثر بودن و تلفنای هوشمند اپل هم به واسطه اونا […]

تحقیق رایگان درمورد فناوری اطلاعات

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت دادن‌ به‌ صدای‌ مشتری نسبت به تأمین این‌گونه نیازها اقدام نمود. نیازهای جذاب یا خوشحال‌کننده پس از چند مرحله تکرار، در ردیف نیازهای عملکردی مشتریان قرارمی‌گیرند. برخی اقدامات که با تغییر مداوم می‌توانند در ردیف نیازهای جذاب مشتریان طبقه‌بندی شوند عبارتند از: تخصیص ابزارهای تشویقی مشتریتسهیلات […]

پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/تاریخچه فناوری اطلاعات

0 Comments

فناوری اطلاعات و ارتباطات: مجموعه ای از دانش، روش و ابزار است که به منظور تسهیل و انجام فرایند تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره سازی، بازیابی و نشر اطلاعات در این مجموعه، استفاده از رایانه به عنوان ابزار پردازش و شبکه به عنوان شاهراه ارتباطی نقش آفرین است (یزدان پناه،1378). تعریف : فناوری اطلاعات و ارتباطات:  […]

شرکتهایی که بیشترین فناوری آینده نگر AI را به دست می آورند

0 Comments

“ هوش مصنوعی در حال تغییر خدمات مشتری ، بازاریابی دیجیتال و آینده است ، همانطور که ما آن را می شناسیم. چشم انداز تجارت مدرن مجموعه ای از صنایع غنی از فناوری آینده ، آزمایش های نوآورانه و استراتژی های در حال تحول برای موفقیت در تجارت است. ما در حال حاضر می توانیم […]

تحقیق رایگان درمورد کیفیت اطلاعات

0 Comments

کنند. با توجه به انتقال قدرت از فروشنده به خریدار، سازمان‌ها دریافته‌اند که رقابت فقط با محصولات ارزان‌تر، بهتر یا مقاوم‌تر امکان‌پذیر نیست و مزیت رقابتى تنها با تکیه بر تنوع محصولى تحقق نمى‌یابد، بلکه این امر با کمک افزایش ارتباط با مشتریان محقق خواهد شد. در سا‌ل‌های اخیر انتظارات مشتریان افزایش یافته است که […]

منابع و ماخذ تحقیق پردازش اطلاعات

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت موضوع شرکت، یعنی تولید لوله می باشد.معنای واژه های فوق برابر لغتنامه دهخدا عبارت است از:هامون : دشت و صحرا و کویر.نایزه (نایژه) : برگرفته شده از نای، نی به معنی لوله است.تولید کننده لوله های چدن نشکن (داکتیل) و تأمین کننده اتصالات مرتبط جهت مصارف […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره تحلیل اطلاعات

0 Comments

خطای مربوط به انتخاب بین گزینه های مختلف ) ، توصیف آن و تعیین پیامد ناشی از خطا بر روی سیستم ، راههای ریکاوری احتمالی برای وارد شد. PHEA هرکدام از آنها مشخص شده و اطلاعات حاصل از آن در برگه های کار نشان داد که تعداد کل خطاهای انسانی شناسایی شده در PHEA تجزیه […]

پایان نامه : تحلیل اطلاعات

0 Comments

مقادیر بالا گاهی، فرد تصمیم گیرنده نیاز دارد قضاوت عددی خود را به دلیل اینکه واژه خوبی جهت تشریح آن وجود ندارد، در میان اعداد اصلی تعیین کند.جدول ‏3 2 : مقیاس مقایسات زوجی از منظر ساعتی (ماخذه مهرگان : 1386 : 25)پس از انجام مقایسات زوجی، نتایج نرمال شده بدست خواهند آمد. در نهایت، […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره تحلیل اطلاعات

0 Comments

توزیع شد. نتایج زیر از آنها استخراج شد. برای دو بعد”اهمیت” و “رضایت” با توجه به نحوه طراحی پرسشنامه آزمون فریدمن به صورت متمایز انجام شد. نتایج حاصل در جدول 4-6 مشاهده میشود.جدول 4-11: آزمون فریدمن ویژگیهای حمل و نقلویژگیهای حمل و نقلمیانگین رتبهرتبهاهمیتقیمت78/5کیفیت68/6امنیت96/6در دسترس بودن66/6دسترسی به اینترنت04/6تجهیزات حمل نقل توانیابان12/5راحتی در حمل بار28/5سرگرمی58/4سرعت32/7اطلاع رسانی […]

پایان نامه رشته مدیریت : تحلیل اطلاعات

0 Comments

توزیع شد. نتایج زیر از آنها استخراج شد. برای دو بعد”اهمیت” و “رضایت” با توجه به نحوه طراحی پرسشنامه آزمون فریدمن به صورت متمایز انجام شد. نتایج حاصل در جدول 4-6 مشاهده میشود.جدول 4-11: آزمون فریدمن ویژگیهای حمل و نقلویژگیهای حمل و نقلمیانگین رتبهرتبهاهمیتقیمت78/5کیفیت68/6امنیت96/6 دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت در دسترس […]

پایان نامه رشته مدیریت : تحلیل اطلاعات

0 Comments

داده ها استفاده شده است. در سطح توصیفی استفاده از مشخصههای آماری مانند فراوانی و درصد به رسم نمودار و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. در سطح استنباطی از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد. از آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرها در دو بعد “اهمیت”و”رضایت” و از مدل اولویک برای رتبهبندی نهایی استفاده شد.3-9-1.آزمون […]

دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی

0 Comments

دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی مبحث حاضر در دو گفتار، نخست به دلیل الکترونیکی و اهمیت آن و بعد از آن به چالش حقوقی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن به اطلاعات الکترونیکی که بتوان از آن برای اثبات امری استفاده کرد دلیل الکترونیکی می‌گویند؛ به […]