پایان نامه ارشد: بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

0 Comments

گرایش : سنجش و اندازه گیری عنوان :  بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

دانلود پایان نامه :بررسی تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران) تکه ای از متن پایان نامه : چکیده هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی و استرس شغلی و همچنین تعیین تأثیر […]

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد …

0 Comments

گرایش : مدیریت آموزشی عنوان : بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد مطالعه: بانک­های دولتی در شهر بندرعباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی( M.A) گرایش مدیریت آموزشی عنوان: بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد مطالعه: بانک­های دولتی […]

رشته روانشناسی بالینی: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در …

0 Comments

واحد اردبیل پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی بالینی عنوان: بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان استاد راهنما: دکتر رضا کاظمی

0 Comments

دانشگاه مازندراندانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیموضوع:رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران استاد راهنما:دکتر سید محمد حسین رضویاستاد مشاور:دکتر سید عماد حسینیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به […]

پایان نامه رشته مدیریت : توانمندسازی کارکنان

0 Comments

بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.( خاکی، 1378)1-7-1) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت در تحقیق حاضر محقق ابتدا با تهیه طرح تحقیق اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع نموده سپس با […]

پایان نامه مدیریت درباره : رگرسیون لجستیک

0 Comments

مقطع زمانی 1380 و 1388 است. با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعهی کشاورزی شهرستان های آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع تنزل داشته است. نتایج حاصل از […]

مقاله درباره مدیران و کارکنان

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت ی تلاشهای قبلی برای یافتن پاسخی برای همین سوال که برای موثق بودن مدیران ارشد فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین نزد زیردستانشان چه عواملی موثر است، آیا یکی از این عوامل می تواند داشتن هوش معنوی بالا باشد؟ بنابراین باید اعتراف کرد که با این تحقیق […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره تحلیل اطلاعات

0 Comments

خطای مربوط به انتخاب بین گزینه های مختلف ) ، توصیف آن و تعیین پیامد ناشی از خطا بر روی سیستم ، راههای ریکاوری احتمالی برای وارد شد. PHEA هرکدام از آنها مشخص شده و اطلاعات حاصل از آن در برگه های کار نشان داد که تعداد کل خطاهای انسانی شناسایی شده در PHEA تجزیه […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره خطاهای انسانی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت مقررات مربوطه. ١١- وصول حقوق و عوارض بندری، رودخانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط به وسیله سازمان یا سایر سازمانهای دولتی برای سازمان وصول می شود. ١٢- اجرای قانون دریایی ایران و انجام […]

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع رفتار شهروندی

0 Comments

2-8-7- برخی از مدل‏های هوش هیجانی 702-8-8- هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس 732-8-9- هوش هیجانی و کاربردهای سازمانی 73  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-8-10- هوش هیجانی و کاربرد آن 742-8-11- هوش هیجانی و جریان مقابله با بحران 762-8-12- آیا هوش هیجان را می‏توان افزایش داد […]