پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، پژوهشگران، دوره های آموزش، مقایسه تطبیقی

ید می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی نشده است. این نتیجه با... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع Education، برنامه درسی، سازمان بهزیستی، آموزش مهارت

برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی. انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۳. – نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی،... متن کامل

Read More

منابع پایان نامه ارشد درمورد نمایشنامه، جهان خارج، ادبیات نمایشی، ایده آلیسم

«فردریش هبل» آلمانی نمایشنامه‌ای با عنوان «ماریا ماگدالنا» نوشت که پیشرفتی در جهت واقع‌گرایی محسوب می‌گردد؛ این نمایشنامه در باره مشکلات زندگی یک نجار پیر اخلاق‌گرا و فساد... متن کامل

Read More

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، دوره های آموزشی، دوره های آموزش، معنی داری

کت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است؟ جهت پاسخ گویی به این سوال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه ریزی، روان شناسی، آموزش و پرورش

وضوح ملاحظه می شد، که این مسئله به نوبه خود پاسخ مخاطبان را به سؤالات پرسشنامه تحت الشعاع خود قرار داده بود. – پراکندگی، وسعت و دسترسی مشکل به برخی نمونه های آماری به ویژه در گروه... متن کامل

Read More

منابع پایان نامه ارشد درمورد جهان خارج، نویسندگان، ایده آلیسم، قرن نوزدهم

و روزنامه نگار است که داستانهایش بیانگر همدردی او با ستمدیدگان است. دیگر نویسنده گروه اول “آنتون پاولوویچ چخوف” ۷می باشد. او همانند گوگول حس شوخ طبعی شگفت آوری دارد که با درک... متن کامل

Read More

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، استاندارد، پاسخ گویی، شاخص آماری

انتخاب شده است. ۴- ۹ تجزیه و تحلیل آماری سوالهای پژوهش در این بخش بااستفاده از آزمون مناسب آماری (آزمون t-test) سوالهای اساسی پژوهش مورد تحلیل آماری قرار می گیرند ولی قبل از بررسی... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، مهارتهای زندگی، برنامه درسی

علایق و نیازهای دانش آموزان، فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی)، توانایی های یادگیری دانش آموزان، مسائل و مشکلات جامعه، زندگی واقعی دانش آموزان و پیشرفت های علمی در سطح... متن کامل

Read More

منابع پایان نامه ارشد درمورد داستایفسکی، زبان روسی، نمایشنامه، لیبرالیسم

رادیشف سفرنامه ای از سنت پطربورگ به مسکو را منتشر کرد و در آن به روشنگری هایی در مورد حکومت دیکتاتوری و برده داری پرداخت که همین کتاب باعث تبعیدش به سیبری شد و اولین قربانی اصلاحات در... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، مهارتهای زندگی، دانش آموزان، برنامه درسی

ولی با توجه به رویکرد مورد استفاده در برنامه ریزی درسی می توان از یکی از دیدگاه ها یا تلفیقی از دیدگاه ها برای تصمیمات آموزشی استفاده نمود. از آن جایی که برنامه های آموزشی در نهایت بر... متن کامل

Read More