تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله- قسمت 17

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله- قسمت 17

سن الف)20تا 35سال ……………. ب) سایر ……………..
میزان تحصیلات الف) تاسوم راهنمایی …………. ب) تا دیپلم …………
وضعیت تاهل الف) متاهل …………. ب) مجرد …………….
جنس الف) زن ………. ب) مرد ………………..
پرسشنامه افسردگی بک (پیوست شماره 3)
عکس درباره افسردگی Psychological depression
نام: تاریخ: شماره پرونده:
دستوالعمل: این پرسشنامه حاوی 21 گروه جمله است. لطفا هر گروه از جملات را با دقت بخوانید. سپس در هر گروه از جملات یک جمله را انتخاب کنید که بهتر گویای احساسات شما طی دو هفته گذشته تا به همین امروز است. دور شماره جمله‌ای را که انتخاب کردید یک دایره بکشید. اگر به نظرتان می‌رسد که در یک گروه از جملات چند جمله به یک اندازه در مورد شما صدق میکند، دور شماره‌ای را که از همه بالاتر است دایره بکشید. دقت کنید که در هر گروه از جملات بیشتر از یک جمله را انتخاب نکنید. این قاعده شامل همه گروه جملات مثلا جمله شماره 16 (در مورد تغییر الگوی خواب) و شماره 18 ( در مورد تغییر اشتها) نیز میشود.
آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

  1. غمگینی

0 من احساس غمگینی نمیکنم.
1 من خیلی اوقات احساس غمگینی میکنم.
2 من همیشه غمگین هستم.
3 من به قدری غمگین هستم که نمیتوانم تحمل کنم.

  1. بدبینی

0 من نسبت به آینده دلسرد نیستم.
1 من بیشتر از گذشته نسبت به آینده دلسرد هستم.
2 من انتظار ندارم اوضاع بر وفق مراد شود.
3 من احساس میکنم برای من امیدی به آینده نیست و اوضاع فقط بدتر میشود.

  1. شکست گذشته

0 من احساس نمیکنم که فرد شکستخورده‌ای هستم.
1 من بیش از آنچه که باید شکست خوردهام.
2 وقتی به گذشته مینگرم شکست‌های زیادی را میبینم.
3 من احساس میکنم به عنوان یک انسان کاملا شکست خوردهام.

  1. لذت بردن

0 من به اندازه گذشته از زندگی لذت میبرم.
1 من به اندازه گذشته از زندگی لذت نمیبرم.
2 من از آنچه که قبلا از آن‌ ها لذت میبردم خیلی کم لذت میبرم.
3 من اصلا نمیتوانم از چیزهایی که قبلا از آن‌ ها لذت میبردم هیچ لذتی ببرم.

  1. احساس گناه

0 من به طور خاصی احساس گناه نمیکنم.
1 من در مورد خیلی چیزهایی که انجام دادهام و یا باید انجام میدادهام، احساس گناه میکنم.
2 من اغلب اوقات کاملا احساس گناه میکنم.
3 من همواره احساس گناه میکنم.

  1. احساس تنبیه

0 من احساس نمیکنم که دارم تنبیه میشوم.
1 من احساس میکنم که شاید تنبیه شدهام.
2 من انتظار تنبیه شدن را دارم.
3 من احساس میکنم که دارم تنبیه میشوم.

  1. دوست نداشتن خویشتن

0 من همان احساسی را درباره خودم دارم که همیشه داشتهام.
1 من اعتماد به نفسم را از دست دادهام.
2 من از خودم مایوس شدهام.
3 من خودم از خودم بدم میآید.

  1. خودانتقادی

0 من بیشتر از حد معمول از خودم انتقاد نمیکنم و یا خودم را مقصر نمیدانم.
1 من بیشتر از گذشته از خودم انتقاد میکنم.
2 من به خاطر تمامی اشتباهاتم از خودم انتقاد میکنم.
3 من خودم را برای هر چیز بدی که اتفاق بیفتد مقصر میدانم.

  1. افکار خودکشی یا تمایل به خودکشی

0 من هیچ نوع فکری در مورد کشتن خود ندارم.
1 من به کشتن خودم فکر کردهام ولی این کار را نمیکنم.
2 من دلم میخواهد خودم را بکشم.
3 اگر این امکان را داشتم خودم را میکشتم.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *