تحقیق درباره سرمایهی اجتماعی

دارید؟
– آیا از نماینده های مجلس خود شناخت دارید؟

– آیا در فعالیت های مذهبی یا تئاتر شرکت می کنید؟
– آیا به همسایه هایتان سر می زنید؟
– هرچند وقت یک بار خویشاوندان و دوستان خود را ملاقات می کنید؟
– دوستان در زندگی شما چقدر اهمیت دارند؟
– آیا به نظر شما بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا باید با آنها بسیار محتاطانه و با ملاحظه رفتار کرد؟
– آیا فکر می کنید که بیشتر مردم اگر بتوانند و فرصت داشته باشند، به نفع شما کار می کنند و به طور عادلانه با شما رفتار خواهند کرد؟
– آیا می توانید بگویید که بیشتر وقتها افراد مفید هستند و می توانند به افراد دیگر کمک کنند یا فقط به فکر خودشان هستند؟(مأخذ: گروتاارت و همکاران ، ۲۰۰۴: ۴۹-۲۵).
شاخص های سرمایهی اجتماعی که توسط گروتاارت (۱۹۹۸) ارایه شده است در جدول ۳-۲ آمده است (آکای، ۲۰۰۳: ۷):

جدول ۳-۲: شاخص های سرمایهی اجتماعی
پیوندهای افقی
تعداد و نوع پیوندها و نهادهای محلی
وضعیت عضویت
وسعت تصمیم گیری در مشارکت
وسعت همگنی خویشی در یک گروه یا انجمن
قدرت همگنی درآمد و شغل افراد در یک انجمن
وسعت اعتماد در اعضای یک روستا و خانوارها
وسعت اعتماد به دولت
وسعت اعتماد اتحادیه های تجاری
مشاهدهی وسعت سازمانهای ارتباط دهنده
تکیه و اعتماد بر شبکه های حمایتی
درصدی از درآمد خانوار که اهدا یا بخشیده می شود.
درصدی از مخارج خانوارکه صرف خرید هدایا یا کمک ها می شود.
نسبت وابستگی سالخوردگان
جامعهی مدنی و سیاسی
شاخص آزادی های مدنی و شهری
درصدی از جمعیت که با تبعیض سیاسی روبرو هستند.
شاخص شدت تبعیض سیاسی
درصدی از افراد که با تبعیض اقتصادی روبرو هستند.
شاخص شدت تبعیض اقتصادی*
درصدی از جمعیت که در جابجایی های تجزیه طلب (جدایی گرا و استقلال طلب) قرار دارند.
شاخص حقوق سیاسی گاستیل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شاخص آزادی سیاسی خانهی آزادی
شاخص دموکراسی
شاخص فساد
شاخص ناکارایی دولت
قدرت نهادهای دموکراتیک
میزان آزادی انسانی
میزان ثبات سیاسی
درجهی عدم تمرکز گرایی دولت
درصد مشارکت در انتخابات
کودتا
ترورهای سیاسی
تغییر قانون اساسی (بی ثباتی در قانون اساسی)
همگرایی اجتماعی
۱- شاخص تحرک یا پویایی
میزان تنش های اجتماعی
جداسازی زبان شناسی قومی
شورش و تظاهرات اعتراض آمیز
۵- نرخ قتل
نرخ خودکشی
۷- دیگر نرخ های جرم و جنایت
۸- تعداد زندانی در ۱۰۰۰۰۰ نفر
۹- نرخ تولد فرزندان نامشروع
۱۰- درصد خانواده های تک سرپرست

۱۱- نرخ طلاق*
۱۲- نرخ بیکاری جوانان
رویکرد دولتی و قانونی
۱ – کیفیت بوروکراسی
۲- استقلال نظام دادگاهی (دادخواستی)
۳- ریسک سلب مالکیت و ملی سازی
۴- نقض قراردادها توسط دولت
۵- قابل اجرا بودن قراردادها
۶- پول تقویت کنندهی قراردادها (M2/ وجه نقد)
ادامهی جدول ۳-۲
مأخذ: گروتاارت (۱۹۹۸: ۱۵) به نقل از آکای (۲۰۰۳: ۷)
یادداشت: از متغیرهای ستاره دار(*) برای شاخص سرمایهی اجتماعی در این مطالعه استفاده شده است.

روش دیگر اندازه گیری سرمایهی اجتماعی با توجه به مطالعات پوتنام این می باشد که می توان به طور مستقل و جداگانه تمام شاخص های سرمایهی اجتماعی را اندازه گیری کرده و سپس یک شاخص کلی از سرمایهی اجتماعی درست کرده که ترکیبی از تمام این شاخص ها باشد. یعنی متغیری کلی که تمام شاخص های سرمایهی اجتماعی را پوشش می دهد (گروتاارت و دیگران، ۲۰۰۴: ۱۰).
پرسش نامهی بانک جهانی برای سنجش سرمایهی اجتماعی افراد جامعه
در این پرسشنامه راهنمایی برای سنجش سرمایهی اجتماعی وجود دارد و در پنج بخش تنظیم شده است:
راهنمای مصاحبه- مشخصات جامعه
پرسشنامهی جامعه
پرسشنامهی خانوار
راهنمای مصاحبه- مشخصات مدیریتی
امتیاز- مشخصات مدیریتی
در این جا، جامعه به چند گروه تقسیم می شود و هرکدام از این گروه ها مصاحبه می شوند و از طریق مصاحبه سرمایهی اجتماعی افراد سنجیده می شود.
بخشی از سؤالات پرسشنامه در مورد دسترسی به آب و برق، اعتماد بین افراد و نهادها، رضایتمندی افراد از زندگی و جامعه، اشتغال، رفاه افراد، دسترسی به تلفن، موبایل، تلفن عمومی و پست، حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، آبی، سرویس اینترنت، جمع آوری زباله (پسماند)، دسترسی به بازار عمومی، زمین های ورزشی، راه های حمل و نقل عمومی، امنیت و پلیس، مهاجرت نیروی کار و مدرسه رفتن افراد می باشد.

به طور خلاصه متغیرهایی که برای سنجش سرمایهی اجتماعی از پرسشنامه بانک جهانی استخراج شده است در جدول ۳-۳ آورده شده است.

جدول۳-۳: شاخص های اندازه گیری سرمایهی اجتماعی پرسشنامهی بانک جهانی
کمک های خیریه رضایتمندی افراد از سیاست دولت
نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ساله خانه دار بودن افراد
میزان رضایت مندی افراد از زندگی میزان دسترسی به آب آشامیدنی، برق، تلفن عمومی، تلفن ثابت و تلفن همراه
میزان مرسولات پستی و اینترنت عمومی عضویت افراد در باشگاه های ورزشی، مراکز فرهنگی هنری و غیره
میزان مهاجرت نیروی کار نسبت معلم به دانش آموز و نسبت پزشک به جمعیت*
شدت تبعیض نژادی و تبعیض اقتصادی و توزیع نابرابر درآمدها* عضویت در گروه های سوادآموزی و کارآموزی*
عملکرد پلیس، میزان امنیت، ثبات سیاسی و اعتماد تعداد مطبوعات بر حسب محل و فاصلهی انتشار*
مدت پخش برنامه های تولیدی تلویزیون درون مرزی از شبکه های مراکز استان ها و تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی به هزار نفر* نرخ طلاق، کلاهبرداری، خودکشی و صدور چک بلامحل*
مأخذ: پرسشنامهی بانک جهانی
یادداشت ها:
از متغیرهای ستاره دار(*) به عنوان متغیرهای نمایندهی سرمایهی اجتماعی در این مطالعه استفاده شده است.
در مورد کمک های خیریه می توان از کمک های خیریه کمیتهی امداد امام خمینی(ره) برای کشورمان استفاده نمود.
ارتباط متغیرهای اشاره شده در جدول۳-۳ با سرمایهی اجتماعی در ادامه توضیح داده شده است:
کمک های خیریه: نشان دیگرخواهی و انسان دوستی است و اینکه افراد از خود می گذرند تا افراد دیگر در رفاه و آسایش باشند از مصادیق سرمایهی اجتماعی می باشد و افرادی که مصالح جمعی را بر مصالح فردی ترجیح می دهند افرادی هستند که از سرمایهی اجتماعی بالایی برخوردار هستند.
رضایتمندی افراد از سیاست دولت: زمانی که افراد جامعه ای از سیاست های دولت راضی باشند و اعتماد به دولت داشته باشند، سیاست ها و پروژه های دولت با کارایی بیشتر و با همکاری مردم بهتر اجرا می شوند و هزینه های دولت برای اجرا کردن این سیاست ها کاهش پیدا می کند و همکاری مردم با دولت و اعتماد آنها به دولت سرمایه ای مهم برای دولت محسوب شده و به آن سرمایهی اجتماعی گفته می شود.
نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله: مطالعات نشان داده است که میزان جرم و بزهکاری در میان جوانان نسبت به دیگر افراد جامعه بیشتر است و قشر جوان بیشتر از هر قشر دیگری در معرض خطر بزهکاری هست و بیکاری آن بر میزان جرم و بزهکاری اش دامن می زند.
خانه دار بودن افراد: صاحب خانه بودن به دلیل اینکه فرد می داند به طور دایم ساکن می باشد، این انگیزه را دارد که جامعهی خود را پیشرفت دهد و از سرمایه گذاری خود محافظت می کند (روپاسینگا و دیگران، ۲۰۰۶: ۹۴-۹۲). همچنین دامنهی ارتباطات افراد با سایرین در محدودهی محله شان در صورتی که بطور دایم در محلی ساکن باشند بیشتر خواهد شد.
میزان رضایتمندی افراد از زندگی: این رضایتمندی باعث می شود که افراد برای پیشرفت خود و جامعهی خود انگیزه و شوق بیشتری داشته باشد و با همکاری دیگران برای پیشرفت جامعهی خود تلاش بیشتری کنند.
میزان دسترسی به آب آشامیدنی، برق، تلفن عمومی، تلفن ثابت و تلفن همراه: این عوامل نشان دهندهی رفاه و میزان ارتباطات جامعه است. رفاه بر سلامتی افراد تأثیر مهمی دارد و سلامتی افراد عاملی ضروری جهت گسترش سرمایهی اجتماعی و پیشرفت اجتماعی افراد است. وسایل ارتباطی باعث گسترش ارتباطات در سطح وسیعی می شود و فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را روان تر می سازد و به ایجاد سرمایهی اجتماعی کمک شایانی می کند.
میزان مرسولات پستی و اینترنت عمومی: نماد ارتباط می باشند و ارتباط از عناصر مهم سرمایهی اجتماعی شناخته شده است. عناصر ارتباطی فاصلهی میان افراد را کاهش می دهد و افراد را به هم نزدیک تر می کند.
عضویت افراد در باشگاه های ورزشی، مراکز فرهنگی هنری و غیره: با حضور در شبکه ها و نهادهای اجتماعی مانند کلاسهای ورزش، کلوب های اجتماعی و کلاس های اینترنت و هر شبکه ای که با اجتماع همراه باشد و داشتن ارتباط مستمر و مداوم با دیگران باعث ایجاد اعتماد و عمل به هنجارها می شود و به توسعهی شبکه های اجتماعی و تقویت دموکراسی کمک می کند. سعادت (۱۳۸۷) از مشارکت جمعی و رحمانی و همکاران (۱۳۸۶) از شاخص درصد عضویت افراد در گروه ها و انجمن های داوطلبانه به عنوان شاخصی از سرمایهی اجتماعی استفاده کرده اند.
میزان مهاجرت نیروی کار: با مهاجرت نیروی کار ناهماهنگی و بی ثباتی در نیروی کار به وجود می آید و در این امر، بیشتر اتصالات فردی و اجتماعی به علت مهاجرت کنار گذارده می شود.
نسبت معلم به دانش آموز و نسبت پزشک به جمعیت: نسبت پزشک به جمعیت میزان ارتقای نظام بهداشتی کشور را نشان می دهد که بر سلامت و روان جامعه اثر مثبتی می گذارد. سلامتی از عمده ترین عناصر رفاه جامعه محسوب می شود و هرچه جامعه سالم تر باشد بر عملکرد اجتماعی افراد جامعه و کیفیت ارتباط با دیگران اثر مثبتی دارد. فرایند آموزش با جامعه پذیری علمی همراه است و در یک شرایط گروهی و اجتماعی صورت می پذیرد و ذخایر جدیدی از روابط و پیوندها را بین همکلاسی ها، معلمان و استادان شکل می دهد و در پیمایش های ارزش های جهانی در بیشتر کشورها، متغیر تحصیلات و آموزش با سایر متغیرهای سرمایهی اجتماعی در ارتباط است. آموزش شهروندی در مدارس به صورت مستقیم از طریق ایجاد دانش، مهارت های ل
ازم و به طور غیر مستقیم از طریق شبکه ها (سرمایهی درون گروهی) و تقویت پیوند بین گروه ها (سرمایهی بین گروهی) به ذخیره و ایجاد سرمایهی اجتماعی کمک می کند (ذاکر صالحی،۱۳۸۷: ۲۹). در این پایان نامه از متغیرهای نرخ باسوادی، نسبت پزشک به جمعیت و سرانهی کارکنان بخش آموزشی و اداری استفاده شده است.
شدت تبعیض نژادی، تبعیض اقتصادی و توزیع نابرابر درآمدها: تبعیض شبکهی روابط اجتماعی را محدود می کند و باعث انزوای اجتماعی و تضعیف پیوندهای اجتماعی می شود و افراد دیگر با جامعهی بزرگتر درگیر نمی شوند و فاصلهی خود را حفظ می کنند؛ نابرابری درآمدها در یک جامعه باعث کاهش فعالیتهای انجمنی خواهد شد و هرچه توزیع ثروت و درآمد از منظر افراد آن جامعه ناعادلانه به نظر آید میزان همبستگی اجتماعی و پایبندی افراد به داشتن زندگی سالم ضعیف تر خواهد بود (دینی ترکمانی، ۱۳۸۵: ۱۵۱). در این مطالعه از ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین افراد (سهم ۱۰درصد ثروتمندترین افراد کشور از کل درآمد کشور به سهم ۱۰ درصد فقیرترین افراد از کل درآمد کشور) که فاصلهی طبقاتی را در کشور نشان می دهد استفاده شده است. ضریب جینی همواره بین صفر و یک قرار دارد و هرچه توزیع درآمد عادلانه تر باشد این شاخص به صفر نزدیک تر است و هر چه توزیع ناعادلانه تر باشد این شاخص به عدد یک نزدیک تر است. همچنین هرچه نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین افراد بزرگتر باشد توزیع نابرابر درآمد را نیز نشان می دهد.
عضویت در گروه های سوادآموزی و کارآموزی: این گروه ها مانند شبکه های اجتماعی عمل می کنند و همراه با آموزش، فعالیت ها و مهارت های اجتماعی افراد را گسترش می دهند و افراد را از انزوا به سمت اجتماعی شدن و آموزش سوق می دهند.
عملکرد پلیس، میزان امنیت، ثبات سیاسی و اعتماد: در جامعه ای که از ثبات سیاسی، اعتماد و امنیت بالایی برخوردار باشد به علت ریسک پایین، سرمایه گذاری مطمئن تر است و افزایش خواهد کرد و لازم به پرداخت هزینه های اضافی جهت تضمین اجرای قراردادها و حفظ امنیت نیست و معاملات و قراردادها روانتر خواهد شد. فضای مطمئن اگر در جامعه حاکم باشد از دل شوره ها و نگرانی ها می کاهد و تقویت همکاری و اقدام جمعی در جهت نیل به اهداف توسعه ای را نیز در پی دارد (دینی ترکمانی، ۱۳۸۵: ۱۵۱).
تعداد مطبوعات بر حسب محل و فاصلهی انتشار: مطبوعات به عنوان یک رسانه، وظایفی مشابه وظیفهی تلوزیون و رادیو دارند و در افزایش یا کاهش مشارکت اجتماعی و مسایل اجتماعی نقش ارزنده ای را ایفا می کنند و فرهنگ ساز می باشند علاوه بر آن به عنوان یک وسیلهی ارتباطی باعث تسهیل در ارتباطات و تقویت اتصال با منابع خارجی می شود. در این مطالعه از متغیر سرانهی مطبوعات نیز به عنوان متغیر نمایندهی سرمایهی اجتماعی استفاده شده است.
مدت پخش برنامه های تولیدی تلویزیون درون مرزی از شبکه های مراکز استان ها و تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی به هزار نفر: سینما به عنوان یک ابزار فرهنگی به گسترش فعالیت های فرهنگی و سطح آگاهی افراد کمک می کند که این موارد در ایجاد سرمایهی اجتماعی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند و از وقوع جرم و کج روی ها و آسیب ها جلوگیری کند. همچنین سینما به عنوان محلی برای تجمع افرادی که هدف مشترکی دارند به ایجاد همبستگی اجتماعی کمک می کند. در این پایان نامه از سرانهی سینما به عنوان متغیر نمایندهی سرمایهی اجتماعی استفاده شده است.
نرخ طلاق، کلاهبرداری، خودکشی و صدور چک بلامحل: میزان جرم نشان از نبود سرمایهی اجتماعی در جامعه است که پوتنام برای سنجش سرمایهی اجتماعی به عنوان ارزش مثبت از روش غیر مستقیم اندازه گیری سرمایهی اجتماعی یعنی نبود سرمایهی اجتماعی استفاده کرده است و بیان کرده است که در نبود سرمایهی اجتماعی میزان جرم و بزهکاری در جامعه افزایش پیدا می کند و فرض بر این است که چون سرمایهی اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را دنبال می کند انحرافات اجتماعی بالفعل بازتاب نبود سرمایهی اجتماعی خواهد بود (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۹). در این پایان نامه از داده های نسبت طلاق به ازدواج استفاده شده است؛ طلاق که با فروپاشی خانواده همراه می باشد و بوردیو خانواده را به عنوان مهمترین مکان انباشت و انتقال سرمایهی اجتماعی می داند و روابط والدین با یکدیگر، دریافت کمک در حل مشکلات شخصی و محبت از والدین و صحبت کردن با والدین بر میزان انحرافات و بزهکاری در جامعه بسیار مؤثر است.
سوری