دانلود تحقیق با موضوع ارتباطات سازمانی

Circular economy concept. Two hands assembling arrow infinity recycling symbol of jigsaw puzzle pieces, on city buildings doodles background.

شغلی کارکنان افزود. ضرایب همبستگی بین دو متغیر غنای شغلی و رضایت شغلی (وضرایب همبستگی بین هر یک از عوامل پنج گانه شغل و رضایت شغلی ) متفاوت است. نتایج اماری بیان می دارد که از طریق تقویت کدام یک از ابعاد شغل میتوان رضایت شغلی بیشتر را در هریک از بخشهای شغلی تأمین نمود جهت تقویت هر یک از ابعاد شغل، طراحی مجدد شغل پیشنهاد میگردد که پس از کسب اطمینان از آمادگی کارکنان و از طریق راهکارهایی که ارائه گردید، عملی خواهد بود.
-علوی (1385)در تحقیقی به«بررسی و تعیین میزان رضایت شغلی کارشناسان شاغل در سازمان ها و ادارات کل استان بوشهر» پرداخت. نتایج نشان داد: از رابطه متغیر رضایت شغلی (متغیر وابسته ) و امنیت شغلی (متغیر مستقل) مشخص شد که رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد بطوریکه کارشناسان بدلیل نداشتن امنیت شغلی از رضایت شغلی برخوردار نبودند و ۴/۷۰ درصد از کارشناسانی که رضایت شغلی داشته اند دارای امنیت شغلی بالایی بوده اند . از رابطه بین متغیررضایت شغلی وحقوق ومزیای سازمان مشخص شد که یک رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد و کارشناسان به دلیل پایین بودن حقوق وسایر مزایای سازمان از رضایت شغلی برخوردار نمی باشند. به نحوی که ۷/۷۲ درصد از افرادی که رضایت شغلی پایین داشته اند از مزایای شغی در سازمان هم ناراضی بوده اند. از رابطه بین رضایت شغلی و ترفیعات و ارتقاء در سازمان مشخص شد که رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. ۵/۴۵ درصد از کارشناسان که رضایت شغلی داشته اند از شیوه ترفیعات و ارتقاء در سازمان رضایت داشته اند . در واقع مشخص شد که در این استان کارشناسان بدلیل ترفیعات و ارتقاء سازمانی نامناسبی رضایت شغلی ندارند. همچنین از رابطه بین رضایت شغلی و ارتباطات سازمانی مشخص شد که یک رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد بطوریکه در این استان کارشناسان بدلیل ارتباطات سازمانی مناسب رضایت شغلی دارند. از رابطه بین انطباق شغلی و رضایت شغلی مشخص شد که رابطه معنی داری بین این دو متغییر وجود دارد و سرانجام از رابطه بین روابط اجتماعی در سازمان و رضایت شغلی مشخص شد که رابطه معنی داری بین این دو متغیر نیز وجود دارد .
-عسگری پور(1387) در تحقیقی به «بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی در کارشناسان سازمان ها و ادارات دولتی» پرداخت. نتایج نشان داد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- بین میزان عزت نفس و میزان رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. ۲- بین میزان عزت نفس و میزان رضایت از نوع و ماهیت کار رابطه معنی دار وجود دارد. ۳ – بین میزان عزت نفس و میزان رضایت از مدیر یا سرپرست رابطه معنی دار وجود دارد. ۴ – بین میزان عزت نفس و میزان رضایت از همکاران رابطه معنی دار وجود دارد. ۵ – بین میزان عزت نفس و میزان رضایت از ارتقاء رابطه معنی دار وجود دارد. ۶- بین میزان عزت نفس و میزان رضایت از حقوق و دستمزد رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که : در میزان رضایت شغلی و ابعاد پنجگانه آن، در سطوح مختلف هر یک از متغیرهای تعدیل کننده : جنس، سن، میزان حقوق، وضعیت تاهل، تعداد وابستگان ( افراد خانواده ) و سابقه کاری تفاوت معنی داری وجود ندارد.‬
-عسگری(1382) در تحقیقی به «بررسی رابطه بین تحلیل‌رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان» پرداخت. نتایج نشان داد:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*