منابع و ماخذ تحقیق
پردازش اطلاعات

منابع و ماخذ تحقیق پردازش اطلاعات

موضوع شرکت، یعنی تولید لوله می باشد.
معنای واژه های فوق برابر لغتنامه دهخدا عبارت است از:
هامون : دشت و صحرا و کویر.
نایزه (نایژه) : برگرفته شده از نای، نی به معنی لوله است.
تولید کننده لوله های چدن نشکن (داکتیل) و تأمین کننده اتصالات مرتبط جهت مصارف انتقال سیال در شبکه های آبرسانی و فاضلاب به روش ریخته گری گریز از مرکز افقی موسوم به آبگرد یا دی لاوود(de-lavoud) می باشد.
لوله های تولیدی در اقطار ۸۰ تا ۷۰۰ میلیمتر و در طول اسمی ۶ متر با بالاترین کیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه بازارهای داخلی و خارجی ،مطابق با استاندارد تولید و عرضه می گردند.
۲-۲۱ شرکت دنیای مس

شرکت دنیای مس در راستای نیل به خودکفایی صنعتی و با توجه به ظرفیت های شناخته شده داخل کشوردر زمینه تولید مفتول مسی که یکی از بنیادی ترین مواد اولیه در صنعت سیم وکابل می باشد توسط بخش خصوصی تاسیس گردیده است.
کارخانه این شرکت در زمینی به مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع و ۷۰۰۰ متر مربع سالن در سال ۱۳۸۰ در شهرک صنعتی راوند کاشان پایه گذاری شد و با به کارگیری از آخرین فن آوری روز دنیا به روش ریخته گری پیوسته وتجهیزات و تاسیسات متناسب با ان در بهمن ماه ۱۳۸۱ راه اندازی و محصول آن به بازار عرضه گردیده است.
ظرفیت اولیه نصب شده برای تولید سالیانه ۴۰۰۰۰ تن مفتول ۸ میلیمتری با بهترین کیفیت و خلوص بالا و مطابق با استانداردهای جهانی است، که مقدار ۱۶۰۰۰ تن آن بصورت مفتول کشیده شده از
۱ میلیمتر تا ۵/۳ میلیمتر در بسته بندی قرقره و کویل های ۲ تنی و کابلهای سخت هوایی (کنداکتور) در مقاطع ۱۶و ۲۵ و۳۵ و۵۰ میلیمتری تولید می شود.
آزمایشگاهای مجهز و مدرن این مجموعه توانایی کنترل لحظه ای مقدار اکسیژن و کلیه عناصر همراه در مس با روش کوانتومتری را دارد و کیفیت محصول را از مرحله ذوب تا تولید نهایی تضمین
می نماید. این شرکت امیدوار است که با ایجاد چنین واحدهایی و همیاری کلیه صنعتگران این مرز و بوم در سرافرازی ایرانی آباد سهم بسزایی داشته باشد.

فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل مروری اجمالی بر روش تحقیق صورت می پذیرد. فرایند تحقیق را اغلب روش علمی تحقیق تعریف می کنند. روش علمی یک روش منظم است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق
(خاکی، ۱۳۸۷: ص۵۸).
در این فصل مباحثی همچون روش تحقیق، جامعهی آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات و همچنین روش تجزیه و تحلیل هر یک از سؤالات و همچنین سؤالات تحقیقی مورد توجه قرار می گیرد.
۳-۲ روش تحقیق
در این تحقیق از دو بخش نظری و تجربی استفاده شده است. بخش نظری مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه‌ای است و بخش تجربی بر روش پیمایشی مبتنی است. روش شناسی در واقع جمع آوری کردن اطلاعات با روش های گوناگون است. در تحقیقات متعارف، گردآوری اطلاعات یکی از مهمترین برهه هاست. هنگامی که از تحلیل محتوا استفاده می شود، داده ها آماده اند، حال آن که در تحقیق متعارف باید محقّق در صدد جمع آوری اطلاعات برآید (ساروخانی،۱۳۸۶ص ۱۷۱). هر محقّقی بنا بر مسئله یا موضوع تحقیق و فرضیه ها و نمونه های انتخاب شدهی خویش، یک یا چند روش از مناسب ترین آن ها را برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خویش به کار می گیرد( نیازی، ۱۳۸۴ ص ۲۳۷ ). رویکرد کمی کم هزینه تر از بررسی های کیفی هستند و انجام آن ها آسان تر است و علاوه بر این، با این تحقیقات می توان سریع تر به نتیجه رسید (احمدی،۱۳۸۴ص ۱۱۸). تکنیک شیوه های خاصی است که در روش معینی به کار می روند (میلر،۱۳۸۰ص ۱۵۱). انتخاب یک روش یا تکنیک خاص، همواره بستگی به شرایط دارد. این شرایط عبارتند از: توانایی های شخص محقق و امکانات او (از جمله پرسشگران توانا و صدیق) و شرایط مورد مطالعه و محدودیت های آن (رفیع پور،۱۳۸۲ص ۱۷). طرح تحقیق این پژوهش، از نوع پیمایشی است. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند (خاکی، ۱۳۸۷: ص۱۰۲).
تحقیق های پیمایشی به همکاری داوطلبانه پاسخ دهندگان بستگی دارد و در این روش می توان داده ها را به صورت های مختلفی جمع آوری کرد. پرسشنامه ها و مصاحبه ها اغلب در این روش استفاده
می شوند. تحقیقات پیمایشی روش مناسبی برای دستیابی به درک بهتری از تحقیق می باشد و همچنین ثابت شده این نوع تحقیقات، برای مطالعات مقداری مناسب تر می باشد.
۳-۳ فرآیند تحقیق
فرآیند تحقیق شامل مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به کار برده می شود و بطور دقیق تر به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می کنند (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸ص ۱۲۰).

۳-۱ نمودار: فرآیند تحقیق

۳-۴ جامعهی آماری
به هر مجموعه ای معین از افراد یا چیزهایی که دست کم دارای یک صفت مشترک باشند، جمعیت گفته می شود (هومن،۱۳۸۰ص ۱۰). جامعهی آماری همهی اعضای واقعی و فرضی هستند که مایلیمیافته های تحقیق را به آن ها تعمیم دهیم. در پژوهش حاضر، جامعهی مورد بررسی کارگران و کارمندان شرکت های خصوصی و شرکت سایپا می باشد که بر اساس گزارش مراکز منابع انسانی آنها این تعداد ۳۳۹۷ نفر می باشد.
۳-۵ حجم نمونه
نمونهی آماری مجموعه ای از افرادی هستند که از طریق روش های نمونه گیری از جمعیت آماری انتخاب می شوند. نمونه باید معرف جمعیت آماری باشد تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه ای برآورد کرد (ساعی،۱۳۸۱ص ۲۷). در این تحقیق، محقق از نمونه گیری طبقه ای استفاده کرده است. نمونه گیری طبقه ای وقتی به کار می رود که جامعهی آماری دارای ساخت همگن و متجانس نبوده و از اجزای گوناگون تشکیل شده باشد. در چنین مواردی می بایست جامعه به طبقاتی تقسیم شود که هر یک از آنها دارای ساخت متجانسی باشند و سپس از هر طبقه (بصورت یک جامعهی آماری خاص)، یک نمونه گرفت (رفیع پور،۱۳۷۸ص۳۸۸). در این تحقیق ما برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران، استفاده کردیم. اجزای فرمول عبارت است از:
p = 0.5 احتمال وجود صفت
q = 0.5 احتمال عدم وجود صفت
t =1.96 درجه اطمینان
d = 0.05 احتمال خطا
N تعداد جامعهی آماری

پس از این که در فرمول فوق، اعداد را جایگزین کردیم و حجم جامعه را ۳۳۹۷ قرار دادیم، به عدد ۳۱۵رسیدیم. با توجه به تعداد کارگران هر شرکت و نسبت آن به کل کارگران، به همان نسبت تعداد نمونه به آن شرکت تعلق گرفت، لذا چون تعداد کارگران شرکت سایپا بیشتر بودند، تعداد نمونهی بیشتری نیز به آن تعلق گرفت.
جدول ۳-۱
تعداد پرسشنامه تعداد پرسنل شرکت (خصوصی)
۱۸ ۱۴۲ دنیای مس
۲۰ ۱۶۵ هامون نایزه
۱۳ ۱۰۰ ایران غلطک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۹ ۱۵۰ گالوانیزه
۷۵ ۶۰۰ فولاد کویر
۱۴۵ ۱۱۵۷ مجموع

جدول ۳-۲
تعداد پرسشنامه تعداد پرسنل شرکت (دولتی)
۱۷۰ ۲۲۴۰ سایپا کاشان

۳-۶ روش اجرای تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است، در تحقیق های کاربردی هدف تحقیق در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد) ذهنی (و موقعیت های واقعی و زنده است ( نادری و نراقی، ١٣۶٩ ص ۴و ۳۳) که از طریق بررسی و تحقیق و توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع حاصل می گردد. روش این تحقیق از نظر زمان پیمایشی و از نظر هدف توصیفی است، در تحقیقهای توصیفی به معنی اخص آن، محقق الزاماً در پی کشف و توضیح روابط، همبستگی ها و احتمالا آزمودن فرض ها و پیش بینی رویدادها نیست، بلکه توجه بیشتر در جهت توصیف کردن و گزارش نویسی از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطلاعاتی است که صرفًا جنبه وصفی دارد (همان منبع،٧٠) در این تحقیق نیز سعی شده تا آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش شود.
۳-۷ روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش علمی مؤثرترین شیوه برای یافتن حقایق است، تحقیق علمی امری نظامدار، منطقی و تجربی بوده و داده ها را خلاصه می کند و قابلیت تکرارپذیری و انتقا ل پذیری دارد (هومن، ١٣٧١ص ١۵-۱۳). الگوی کار در این تحقیق استفاده از روش علمی در علوم رفتاری است که معمولا اینگونه تحقیق ها بر اساس یک مورد یا چند مورد از مراحل زیر انجام می شود:
– تحقیق کتابخانه ای؛
– استفاده از پرسشنامه؛
– انجام مصاحبه؛
و مراجعه به اسناد و مدارک است.
با توجه به جامعهی آماری تحقیق و نظر به اینکه تماس با آزمودنی ها که اساس جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه است وقت گیر بود، بدین خاطر در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است زیرا در مقایسه با مصاحبه، پرسشنامه در اغلب شرایط علمی تر و آسانتر و امکان مطالعه نمونه های بزرگ تر را به محقق میدهد و از سوی دیگر پاسخگویان به سوءالات تقریبًا شرایط یکسانی را در موقع تکمیل پرسشنامه خواهند داشت.
در این تحقیق پاره ای از اطلاعات دموگرافیک شامل: سن ,جنس,سابقه خدمت,میزان تحصیلات, در پرسشنامه ذکر گردیده که بدون در نظر گرفتن نام و نام خانوادگی تکمیل کننده آن می باشد.
پرسشنامه تحقیق از نظر نوع اطلاعات دارای سؤالات چارچوبی و همچنین سؤالات نگرشی و واکنشی است، پرسشنامه از نظر شکل بیان سؤالات بصورت منظم و بسته است و نکات زیر در افزایش اعتبار پرسشنامه در نظر گرفته شده است:
١ – ذکر مقدمه رسا و واضح که هدف بررسی در آن روشن شده است.
٢ – طرح سوءالات عاری از هر گونه ابهام.
٣- جلوگیری از طرح سوءالات بلند و وقت گیر.
۴- عدم کاربرد واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نا مأنوس
همچنین پرسشنامه از جهت طرح سؤالات بگونه ای طراحی شده است که پاسخ سؤالات داده شده و از عدم تکمیل آن جلوگیری بعمل آید. و با توجه به استفاده از طیف لیکرت در پاسخ به گزینه ها و استفاده از شیوهی درجه بندی سعی شده تا موارد ذکر شده تقویت گردیده و علت اصلی این انتخاب نیز بدین خاطر بوده که پاسخگویان به سؤالات برای اظهار نظر دربارهی یک جواب فقط به پاسخ بلی یا خیر محدود نشده و امکان پاسخ و اظهار نظر بیشتری داشته باشند که این امر بر دقت سنجش می افزاید و ثانیاً پاسخگویان در اینجا نظر خود را ارائه می دهند و نه عقیدهی دیگران را (رفیع پور، ١٣٧٩ص ٢۴٣).
۳-۸ اعتبار و روایی
هنگامی که کار تحقیق به پایان می رسد، اولین پرسشی که به عمل می آید درباره اعتبار و قابلیت اعتماد یافته ها است، لذا روایی و پایایی دو مفهوم اساسی در امر تحقیق هستند که در مورد پرسشنامه باید به آنها دقت کرد (خاکی، ۱۳۷۸: ص۵۳).
۳-۸-۱ اعتبار
در محاسبهی اعتبارِ تحقیق، سوال اصلی که محقق برای خود مطرح می کند، چنین است: آیا شخص در حال اندازه گیری درست آن چیزی هست که در اندیشهی اندازه گیری آن است؟ (ساروخانی،۱۳۸۰ص ۱۳۸). آیا شاخص ها واقعاً آن چه را که می خواهیم اندازه بگیریم، اندازه
می گیرند (طالقانی،۱۳۸۰ص ۵۷).
مقصود از اعتبار آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق بر میگردد. اعتبار محتوایی در پاسخ به این سوال است که آیا مواد یا محتوای وسیله اندازه گیری معرف محتوا یا مجموعه خصوصیات مورد اندازه گیری هست یا خیر. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار سنجی محتوا، کمک میکند تا میزان وضوح و رسایی سوالات مطرح شده بررسی شوند. بر خلاف بقیه انواع اعتبار سنجی، این اعتبار سنجی، هیچ معیار کمی برای اندازه گیری ندارد و تنها بر اساس جنبه های کیفی می توان نسبت به آن اظهار نظر نمود (خاکی، ۱۳۷۸: ص۶۰).
اعتبار محتوایی پرسشنامه این تحقیق با استفاده از مصاحبه صورت گرفت که با در اختیار قرار دادن گویه های دانایی ایزو به پنج نفر از افراد صاحب نظر در حوزه ایزو، این دانایی ها اعتبار سنجی شد و نتیجه آن باعث حذف و اضافه شدن تعدادی از دانایی های ایزو گردید که توضیح کامل آن در قسمت مصاحبه آورده شده است.
۳-۸-۲ روایی
در صورتی تحقیقی روایی دارد که «اگر آزمایشی را چندین بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات انجام دهیم و در همهی موارد نتایج یکسان باشد… [به عبارت دیگر]، حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی» (ساروخانی،۱۳۸۰ص۱۴۶). بطور کلی، منظور از روایی، ‌حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است (ساروخانی،۱۳۸۰ص ۱۴۶).
پایایی هر وسیله اندازهگیری، به ثبات، همسازی و هماهنگی درونی آن بستگی دارد. پایاتری
ن وسیله اندازهگیری، وسیله ای است که از کاربرد تکراری آن، نتایج صد در صد واحدی به دست آید. میتوان گفت که بشر تا به حال نتوانسته است مقیاس پیوستهای تهیه کند که از اجرای پی در پی آن نتایج کاملا یکسانی به دست آورد. در این تحقیق برای این منظور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد. این ضریب برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازهگیری میکنند به کار میرود. در اینگونه ابزار پاسخ هر پرسش میتواند ارزشهای عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ لازم است که واریانسنمره های هر زیرمجموعه پرسشهای پرسشنامه و سپس واریانس کل محاسبه شده و در فرمول مربوطه قرار داده شود.

جدول ۳-۳
مقدار آلفا تعداد سوال متغیر
۷۷/۰ ۵ ابتکار فردی
۷۳/۰ ۴ ریسک پذیری
۶۸/۰ ۵ هدایت و رهبری
۶۴/۰ ۵ یکپارچگی
۷۲/۰ ۴ حمایت مدیریت
۸۴/۰ ۴ کنترل
۶۹/۰ ۶ هویت
۷۲/۰ ۴ سیستم پاداش
۷۸/۰ ۴ سازش با پدیدهی تعارض
۸۱/۰ ۴ الگوی ارتباط

مقدار آلفای بدست آمده برای متغیرها، نشان دهندهی همسازی درونی گویه ها می باشد و از مقدار استاندارد ۶/۰ بالاتر است.
۳-۹ نحوهی پردازش اطلاعات
در این تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی استفاده خواهد شد. برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماریspss18 استفاده خواهد شد. آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص می کند. کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده، دارد یا نه (دواس،۱۳۸۱ص ۱۳۷).
۳-۱۰ تعریف و سنجش متغیرها
تعریف عملیاتی با استفاده از شاخص ها و معرف ها انجام می شود. شاخص ها و معرف ها، ما را از سطح انتزاعی مفهوم به سطح عینی می رساند.
۳-۱۰-۱

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *