منابع و ماخذ پایان نامه عملیات روانی، تغییر نگرش، تکنولوژی، تهدیدات نرم

نوامبر 28, 2018 admin2 0

بسم ا.. الرحمن الرح ۷۲ ۲-۲ خلافت عثمان، خون رگهای بنی امیه ……………………………………………………………….. ۷۴ ۳- پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه ………………………………………………………………. ۷۶ ۳-۱ […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره عملیات روانی، تغییر نگرش، افکار عمومی، تکنولوژی

نوامبر 28, 2018 admin2 0

بسم ا.. الرحمن الرح ۷۴ ۳- پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه ………………………………………………………………. ۷۶ ۳-۱ تثبیت حزب اموی …………………………………………………………………………………………. ۷۶ ۴- جنگ جمل ………………………………………………………………………………………………………….. […]