بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی- قسمت ۱۸

«روزگاری بر مردم خواهد آمد که فقط محترم میشمارند و خوششان نیاید جز از بدکار هرزه و فقط عادل ناتوان گردد»«فَشَرِبُوا مِنهُ إلّا قَلِیلاً مِّنهُم»

Read More

Share

بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث- قسمت ۱۵

پیامبر اکرم(ص)، نهج الفصاحه، ترجمه علی اکبر میرزایی، چاپ پنجم، قم : انتشارات چاف، ۱۳۸۶ش   پیروز، علی آقا؛ خدمتی، ابوطالب و دیگران، مدیریت در اسلام، چاپ هفتم،

Read More

Share