پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی: بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت …

0 Comments

گرایش تربیتی موضوع : بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس استاد راهنما: دکترسیدعبدالوهاب سماوی

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بالینی: بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی …

0 Comments

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی موضوع:  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:      بررسی نقش پیش بینی کننده ی […]

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش): طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای …

0 Comments

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش) عنوان:طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه ای استان تهران استاد راهنما: دکترمحمد جوادی پور استاد مشاور:دکتراحمد ترکفر        برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحهچکیده دفصل اول: مقدمه و معرفی۱-۱مقدمه. […]

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی:بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی

0 Comments

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :چکیده:دیس پپسی یکی از علل رایج مراجعه بیماران به درمانگاههای عمومی بوده و برای آن اتیولوژیهای مختلفی درنظر گرفته می شود. دیس پپسی به طور کلی به دو گروه بدون […]

پایان نامه:بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله

دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

0 Comments

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :چکیده:هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد […]

0 Comments

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالبعنوان                                                                                                              صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. ۱فصل اولمقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………. ۷اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۹سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………. ۱۱فصل دومتاریخچه فشار روانی…………………………………………………………………………………………… ۱۳تعاریف و نظریه های فشار روانی……………………………………………………………………………. ۱۶علل استرس……………………………………………………………………………………………………… ۲۳عوامل موثر در تشدید فشار روانی……………………………………………………………………………. ۲۶عوامل […]

دانلود پایان نامه : مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و …

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI

پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور …

0 Comments

دانشگاه آزاد سما واحد ساری   موضوع پروژه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری   استاد راهنما : خانم آمنه موسوی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه […]